219/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

219/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

A 153/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat 2. és 3. pontjának visszavonása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. december 20-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

22. NAPIRENDI PONT

A 153/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat 2. és 3. pontjának visszavonása

219/2018. (XII. 20.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 153/2018. (IX. 21.) Kgy. határozatának 2. és 3. pontját visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály/Vagyonhasznosítási Osztály

Vagyongazdálkodási Főosztály/Vagyon-nyilvántartási Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.