220/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

220/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi ellenőrzési terve

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. december 20-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

23. NAPIRENDI PONT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi ellenőrzési terve

220/2018. (XII. 20.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése alapján elkészített Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal, a teljesítésre 2019. december 31.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2019. évi ellenőrzési terve

I. Az Önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságának ellenőrzése

 Sorsz.  Ellenőrizendő
szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok
 Erőforrás-szükséglet
(fő) (nap)
 Ellenőrizendő időszak  Az ellenőrzés típusa  Ellenőrzés
várható
ütemezése
 1.  I. Sz. Gazdasági Működtető Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  40  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  I.
negyedév
 2.  Bartók Óvoda
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  40  2016-2018  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 3.  Bevételek megállapításának és beszedésének vizsgálata 10 költségvetési intézménynél  3  55  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítményellenőrzés  III.
negyedév
 4.  Bisinger Óvoda
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  40  2016-2018  rendszer-ellenőrzés  III.
negyedév
 5.  Család- és Gyermekjóléti Központ Győr
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  25  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 6.  Generációk Háza Művelődési Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  30  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  I.
negyedév
 7.  Gyárvárosi Óvoda
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  40  2016-2018  rendszer-ellenőrzés  IV.
negyedév
 8.  Győri Filharmonikus Zenekar
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  35  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 9.  Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  35  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  III.
negyedév
 10.  Győri Nemzeti Színház
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  40  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  I.
negyedév
 11.  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.
a társaság gazdálkodási tevékenysége
 2  45  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  IV.
negyedév
 12.  Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  30  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 13.  Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  30  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  IV.
negyedév
 14.  Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  25  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  III.
negyedév
 15.  Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
utóellenőrzés
 1  20  2018  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  IV.
negyedév
 16.  Újvárosi Művelődési Ház
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  20  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  I.
negyedév
   Összesen:    550      

II. A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése

 Sorsz.  Ellenőrizendő
szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok
 Erőforrás-szükséglet
(fő) (nap)
 Ellenőrizendő időszak  Az ellenőrzés típusa  Ellenőrzés
várható
ütemezése
 1.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi költségvetési mérlegének ellenőrzése
 1  20  2018. december 31. időpontra vonatkozóan  szabályszerűségi ellenőrzés  III.
negyedév
 2.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály
Győr Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata gazdálkodása
 1  25  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  IV.
negyedév
 3.  Humánszolgáltatási Főosztály Népjóléti Osztály
kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, -vásárlásra
 1  20  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  I.
negyedév
 4.  Jegyzői Kabinet Házüzemeltetési Osztály
ellenőrzési nyomvonalak kialakításának ellenőrzése
 1  25  2018  szabályszerűségi ellenőrzés  I.
negyedév
 5.  Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály Közbeszerzési Csoport
a Polgármesteri Hivatal által 2018. évben bonyolított két közbeszerzési eljárás ellenőrzése
 1  10  2018  szabályszerűségi ellenőrzés  II.
negyedév
 6.  Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Sport Osztály
sporttámogatás előirányzat felhasználása szabályszerűségének ellenőrzése
 2  30  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  II.
negyedév
 7.  Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Kulturális Osztály és a lebonyolításában érintett hivatali szervezeti egységek
kulturális terület kiadásai előirányzat felhasználása szabályszerűségének ellenőrzése
 2  40  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  I.
negyedév
 8.  Településfejlesztési Főosztály
Városépítési Osztály
kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben
 2  30  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény ellenőrzés  II.
negyedév
 9.  Vagyongazdálkodási Főosztály
Vagyon-nyilvántartási Osztály
vagyonkataszteri nyilvántartás ellenőrzése
 2  35  2018  szabályszerűségi
ellenőrzés
 III.
negyedév
   Összesen:    235      

III. Tartalékidő terhére elvégzendő ellenőrzések*

 Sorsz.  Ellenőrizendő
szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok
 Erőforrás szükséglet
(fő) (nap)
 Ellenőrizendő időszak  Az ellenőrzés típusa  Ellenőrzés
várható
ütemezése
 1.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
házipénztár rovancsolása
 1  10  2019  pénzügyi ellenőrzés  
 2.  Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
intézményi szabályozórendszer jogszabályi megfelelősége
 1  20  2018  szabályszerűségi ellenőrzés  
 3.  Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
állami tulajdonban lévő kulturális javak leltározása
 1  25  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  
 4.  Településfejlesztési Főosztály
Városépítési Osztály
Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése
 1  25  beruházás, kivitelezés időtartama
2017-2018
 szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény ellenőrzés  
 5.  Vagyongazdálkodási Főosztály
ingatlanértékesítésből származó bevételek elszámolásának szabályszerűsége
 1  25  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  
   Összesen:    105      
   Mindösszesen:    890      

* A tartalékidő terhére előirányzott vizsgálatok a soron kívül megvalósítandó ellenőrzések függvényében teljesülhetnek.

2. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

éves ellenőrzési terve végrehajtásához szükséges

2019. évi munkaerő-kapacitás meghatározása

 Tárgyévi naptári napok száma  365
 Szabadnapok, munkaszüneti napok és ünnepnapok száma
(szombat 52 nap, vasárnap 52 nap, munkaszüneti napok 12 nap)
 116
 Munkanapok száma  249
 Tárgyévi létszám (fő)*  6
 Rendelkezésre álló munkanapok száma (6 főre)  1494
 Kieső munkaidő:  
 Fizetett szabadság  236
 Átlagos betegszabadság  24
 Hasznos munkaidőalap:  1234
 Tanácsadói tevékenység ellátása a Bkr. 21. § (4) bekezdés szerint  50
 Egyéb tevékenység (tervezés, beszámolás, szakmai egyeztetések, vezetői teendők ellátása, belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata) kapacitásigénye  
244
 Oktatás, képzés  50
 Ellenőrzésekre fordítható napok száma  890
 Tervezett ellenőrzések végrehajtása  785
 Soron kívüli ellenőrzésre tervezett napok száma  105

* A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által jelenleg foglalkoztatott belső ellenőrök létszáma.

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Ellenőrzési Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.