221/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

221/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. I. félévi munkaterve

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. december 20-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

24. NAPIRENDI PONT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. I. félévi munkaterve

221/2018. (XII. 20.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. I. félévi üléseinek munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos, 2019. június 30-ig

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

A Közgyűlés időpontja:

2019. január 25.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2019. január 17.

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Városi Főépítész

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

A Közgyűlés időpontja:

2019. február 22.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2019. február 14.

1. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendeletnek a 2018. IV. negyedévben bekövetkezett előirányzat változások miatti módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Pénzügyi Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: a Közgyűlés bizottságai

Könyvvizsgáló

3. Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2019. évi élősport támogatására fordítandó összegek meghatározására és a pályázati kiírás elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Sport Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

4. Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály

Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

5. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, óvodák, Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora és a IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ közötti munkamegosztási megállapodások jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

6. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály Népjóléti Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

7. Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2019. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály Népjóléti Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

8. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

9. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a köznevelési intézményekben biztosított étkeztetés 2019. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, valamint rezsiköltségeire

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

10. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékének elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

2019. március 15.

D Í S Z K Ö Z G Y Ű L É S

A „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím és a „PRO URBE GYŐR” díj adományozása

A Közgyűlés időpontja:

2019. március 29.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2019. március 21.

1. Beszámoló a Győri Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Győri Rendőrkapitányság

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

2. Beszámoló a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Hatósági Főosztály Igazgatási Osztálya

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

3. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Kulturális Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

4. Javaslat pályázati úton támogatott sportegyesületek (kiemelt és nem kiemelt sportágak) támogatását szolgáló pályázati keret felosztására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Sport Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

5. Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2018. évi feladattervének végrehajtásáról és javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2019. évi feladattervére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály

Idősügyi Tanács

Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

A Közgyűlés időpontja:

2019. április 26.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2019. április 18.

1. Ellenőrzési jelentés a 2018. évben végzett belső ellenőrzésekről, valamint összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Ellenőrzési Osztály

Önkormányzat intézményei

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2. Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: a Közgyűlés bizottságai

Könyvvizsgáló

3. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat és a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály Népjóléti Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

A Közgyűlés időpontja:

2019. május 31.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2019. május 23.

1. Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bizottságainak és a tanácsnok 2018. évi munkájáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Jogi és Önkormányzati Osztály

Településfejlesztési Főosztály

Önkormányzat bizottságai

2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3. Javaslat a 2019. évi költségvetési rendeletnek a 2019. I. negyedévben bekövetkezett előirányzat változások miatti módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Pénzügyi Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

4. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák 2019/2020. nevelési évben indítható csoportjainak számának, a csoportok létszámainak, valamint az óvodákban engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számának meghatározására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

2019. június 27.

D Í S Z K Ö Z G Y Ű L É S

A „Szent László-érem” díj adományozása

A Közgyűlés időpontja:

2019. június 28.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2019. június 20.

1. Tájékoztató a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester és

Borsi Róbert a Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Településfejlesztési Főosztály Városépítési Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének elfogadására

Előterjesztő: Városi Főépítész

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

3. Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Városi Főépítész

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

4. Javaslat a helyi egyedi védelem alatt álló épületek, a belvárosi és a gyárvárosi műemléki jelentőségű területen lévő épületek felújításának támogatásához adható 2019. évi „városképi támogatások” engedélyezésére

Előterjesztő: Dr. Sík Sándor, a Városstratégiai Bizottság elnöke

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

5. Tájékoztató az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr 2018. évi szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály Népjóléti Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

6. Javaslat a Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Laczkovits-Takács Tímea, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály

Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

7. Javaslat a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjáról

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály

Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

8. Javaslat a Közgyűlés 2019. évi II. félévi munkatervére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.