223/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

223/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. december 20-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

26. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

223/2018. (XII. 20.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. számú melléklet

A BIZOTTSÁGOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAI

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

847/2018. (XI. 5.) SZELBI HATÁROZATA

848/2018. (XI. 5.) SZELBI HATÁROZATA

849/2018. (XI. 5.) SZELBI HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

77/2018. (XI. 08.) PÜBI HATÁROZATA

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

50/2018. (XI. 06.) VSTRB HATÁROZATA

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

98/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

99/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

100/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

106/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

107/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

108/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

109/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZRENDVÉDELMI BIZOTTSÁG

46/2018. (XI. 8.) KKB HATÁROZATA

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály

Hivatal érintett szervezeti egységei

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.