224/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

224/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

Kulturális intézmények igazgatóhelyetteseinek megbízásához egyetértési jog gyakorlása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. december 20-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

27. NAPIRENDI PONT

Kulturális intézmények igazgatóhelyetteseinek megbízásához egyetértési jog gyakorlása

224/2018. (XII. 20.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet 7. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján egyetért az irányítói jogkörébe tartozó Győr Megyei Jogú Város Levéltára költségvetési szervnél Baracskai András Béla 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időtartamra szóló igazgatóhelyettesi megbízásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az igazgatóhelyettesi beosztás betöltésére 2019. január 1.

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 7. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján egyetért az irányítói jogkörébe tartozó Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ költségvetési szervnél Koczor Ágnes 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időtartamra szóló igazgatóhelyettesi megbízásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az igazgatóhelyettesi beosztás betöltésére 2019. január 1.

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 7. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján egyetért az irányítói jogkörébe tartozó Generációk Háza Művelődési Központ költségvetési szervnél dr. Konczosné Szalai Katalin 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időtartamra szóló igazgatóhelyettesi megbízásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az igazgatóhelyettesi beosztás betöltésére 2019. január 1.

4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 7. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján egyetért az irányítói jogkörébe tartozó Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ költségvetési szervnél Nagyné Szabó Renáta 2019. január 1-jétől 2021. június 30-ig terjedő időtartamra szóló igazgatóhelyettesi megbízásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az igazgatóhelyettesi beosztás betöltésére 2019. január 1.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály/Kulturális Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.