1119/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

1119/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 7391 hrsz.)

…………. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 7391 hrsz.)

Tisztelt Közgyűlés!

A győri 7391 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 278 m2 nagyságú belterületi ingatlanra Csomor Rudolf mint eladó, valamint a WHB Vagyonkezelő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9025 Győr, Erkel Ferenc utca 8.; Cégjegyzék szám: 08-09-007849; képviseli: Paár Attila ügyvezető) mint vevő között 425.000,- EUR (137.636.250,- Ft) vételáron 2018. szeptember 25. napján adásvételi szerződés jött létre.

Az ingatlan műemlék jellegű, védett régészeti lelőhely, régészeti szempontból védett, ezért a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ában foglaltak alapján első helyen a Magyar Államot, második helyen a feladatot ellátó helyi önkormányzatot, ennek hiányában az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján az elővásárlási jog gyakorlásáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jogosult dönteni.

A Bizottság kéri a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 7391 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 278 m2 nagyságú belterületi ingatlanra Győrött, 2018. szeptember 25. napján Csomor Rudolf mint eladó, valamint a WHB Vagyonkezelő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9025 Győr, Erkel Ferenc utca 8.; Cégjegyzék szám: 08-09-007849; képviseli: Paár Attila ügyvezető) mint vevő között létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti 425.000,- EUR (137.636.250,-Ft) vételáron, a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ában – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2018. december 12.

Kalmár Ákos

elnök

Előterjesztő: Kalmár Ákos elnök

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály/ Vagyonhasznosítási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.