1121/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

1121/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a 172/2013. (VI. 28.) Kgy. határozat visszavonására

…………. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat a 172/2013. (VI. 28.) Kgy. határozat visszavonására

Tisztelt Közgyűlés!

A 172/2013. (VI. 28.) Kgy. számon hozott határozatával járult hozzá a Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában álló győri 0113/1, 0114/4, 0118, 0120/1, 01499, 01500/6, 01501, 01502, 01503, 01504 és 01505 hrsz.-ú ingatlanok, összesen 11310 m2 nagyságú területrészeinek nettó 143.637.000,- Ft értéken és az AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: AUCHAN Kft.), valamint az IMMOCHAN Magyarország Ingatlanüzemeltető és Bérbeadó Kft. (a továbbiakban: IMMOCHAN Kft.) tulajdonában álló 0114/3, 0119/1, 0119/2, 0119/3, 0119/4, 0119/5, 0119/6, 0119/7, 0119/8, 01498/3, 01500/3, 01500/4, 01500/5, 01500/7, 01500/8, 01500/9 hrsz.-ú ingatlanok összesen 7967 m2 területrészeinek nettó 101.180.900,- Ft értéken történő cseréjéhez az ingatlanok közötti 42.456.100,- Ft értékkülönbözet Önkormányzat részére történő megfizetésével.

A döntés meghozatalát követően több változás is történt az érintett ingatlanokat illetően. Egyrészt változott a határozat meghozatalakor az AUCHAN Kft. és az IMMOCHAN Kft. osztatlan közös tulajdonában álló ingatlanok tulajdonosa. A jelenleg bejegyzett tulajdonos a két Kft. között fennálló tulajdonközösség megszüntetése, majd jogutódlás következtében a Ceetrus Hungary Kft. Változás történt továbbá a fenti ingatlanok közül 5 tekintetében a 83-as főút átépítéséhez szükséges területek biztosítása érdekében a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezdeményezett telekalakítások és adásvételek miatt (változott a helyrajzi számozás, valamint az érintett földrészletek területe is). Mindezek miatt a határozatot az eredeti formájában és tartalommal nem lehet végrehajtani.

A fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek a 172/2013. (VI. 28.) Kgy. határozat visszavonását.

Határozati javaslat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 172/2013. (VI. 28.) Kgy. határozatát visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2018. december 12.

Kalmár Ákos

elnök

Előterjesztő: Kalmár Ákos elnök

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.