1124/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

1124/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. I. félévi munkatervére

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. I. félévi munkatervére

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében az előre látható feladatok jobb előkészítése és ütemezése érdekében félévre szóló munkatervet fogad el.

A munkaterv összeállításának előkészítése során javaslatok bekérésére került sor az SZMSZ előírásainak megfelelően – többek között – a Közgyűlés bizottságaitól, az Önkormányzat intézménye és többségi tulajdonában álló gazdasági társasága vezetőjétől, a Polgármesteri Hivatal főosztályaitól és osztályaitól, valamint az Önkormányzat közigazgatási területén közszolgáltatást nyújtó, nem az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoktól.

A tervezetben azok a témák szerepelnek, amelyek megvitatásának szükségessége az előkészítés során felmerült. A munkaterv tartalmazza az egyes ülésen megtárgyalásra tervezett, jelentősebb súlyú rendelettervezeteket, határozati javaslatokat és beszámolókat, tájékoztatókat. Feltüntetésre kerül benne a napirendi pont előterjesztője, az elkészítésben résztvevő, valamint az előterjesztést véleményező személy vagy szervezet megnevezése és az előterjesztések leadásának határideje. A munkaterv a későbbiekben még aktuálissá váló egyéb kérdésekkel, képviselői előterjesztésekkel, indítványokkal várhatóan tovább bővül.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2019. I. félévére vonatkozó közgyűlési munkatervet fogadja el!

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. I. félévi üléseinek munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos, 2019. június 30-ig

G y ő r, 2018. december 12.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.