1125/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

1125/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében – a polgármester feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján a polgármester a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozta:

1/07/08/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 29.999.000,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 25.499.150,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 4.499.850,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a szolgáltatásokból, a kiszámlázott általános forgalmi adóból és általános forgalmi adó visszatérítésből keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

2/20/09/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II.23.) GYMJVÖ R. számú rendeletben a Létszámfejlesztés (5 fő) – óvodás SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása (2018. szept. 01-től) jogcím előirányzat terhére 6.000.000,- Ft átcsoportosításra kerüljön a Sün Balázs Óvoda 2018. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

309083 Létszámfejlesztés (5 fő) – óvodás SNI-s és BTM-es

gyermekek ellátása (2018. szept. 01-től) – 6.000.000,- Ft

Sün Balázs Óvoda

Kiadás

Személyi juttatás + 5.020.921,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 979.079,- Ft

Összesen: + 6.000.000,- Ft

Bevétel

Központi, irányító szervi támogatás + 6.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Benedek Elek Tagóvodában a létszámfejlesztéssel kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása.

2/25/09/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2018. évi polgármesteri keret terhére a polgármester 500.000,- Ft támogatásban részesítette a Palatia Nyomda és Kiadó Kft.-t, Pálfalvi Gábor Kamera című könyvének kiadási költségeinek támogatására.

9/26/09/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2018. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 200.000,- Ft támogatásban részesítette a Győri Cutler Sportegyesületet, Palecian Judit fitness világbajnok világversenyre történő felkészülésének, kiutazásának támogatásához.

5/13/10/ 2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás (ok) hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„203069 Közterület rendezés” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK
Beruházások – 17.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése javára

„313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Felújítások + 17.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A város területén lévő játszótereken az elhasználódott játékeszközök cseréje, felújítása.

1/15/08/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 29.999.000,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 25.499.150,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 4.499.850,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a régészeti szolgáltatásokból és a kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

1/16/10/ 2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás (ok) hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„203069 Közterület rendezés” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK
Beruházások – 5.126.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése javára

„313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Felújítások + 5.126.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A város területén lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezése.

3/18/10/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Iskola egészségüggyel kapcs. kiadás – önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére” c. kiadási jogcímről – 3.500.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 3.500.000,- Ft

BEVÉTELEK

Központi, irányító szervi támogatás + 3.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A kötelezően ellátandó iskola egészségügyi alapellátási feladatokkal kapcsolatban felmerülő, OEP által nem támogatott költségek fedezetének biztosítása a 2018. II. félévre vonatkozóan.

1/26/10/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Széchenyi István Egyetem Sportegyesület működésének támogatására 1.300.000,- Ft, támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

2/26/10/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés” c. kiadási jogcímről

-10.637.569,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

(beruházás 4.004.028 Ft, felújítás 6.633.541 Ft)

+ 10.637.569,- Ft

BEVÉTELEK

központi irányító szervtől kapott támogatás + 10.637.569,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Kálóczy téri Idősek Otthonának lapos tető szigetelése, valamint az Apáca utcai Idősek Otthonának homlokzat festési munkálatai indokolják a fedezet biztosítását.

2/17/09/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 29.999.000,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 25.499.150,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 4.499.850,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a régészeti szolgáltatásokból és a kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

6/26/10/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az ARRABONA VILLSZER Kft. kizárólagos tulajdonát képező

- győri 42638/1 hrsz. alatti, kivett önkormányzati közút megnevezésű, 394 m2 alapterületű,

- győri 42638/3 hrsz. alatti, kivett önkormányzati közút megnevezésű, 186 m2 alapterületű,

- győri 42638/5 hrsz. alatti, kivett önkormányzati közút megnevezésű, 863 m2 alapterületű,

- győri 42669/2 hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 4963 m2 alapterületű,

- győri 42670 hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1507 m2 alapterületű

ingatlanok 1/1 arányú tulajdonjogának Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata általi, út, egyéb közterület kialakítása céljára történő, ingyenes, tehermentes átvételéhez.

1/29/10/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„2018. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 100.000,- Ft

Ménfőcsanaki-Gyirmóti Művelődési Központ 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 100.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 100.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Rendezvények előadói díjainak kifizetéséhez, rendezvényekhez kapcsolódó tárgyi eszközök és technikai feltételek biztosításához, klubok és egyesületek támogatásához, karbantartási felújítási munkálatokhoz, intézményi, üzemeltetési feladatokhoz fedezet biztosítása

2/29/10/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.3. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Közhatalmi bevételek + 8.624.785,- Ft

KIADÁSOK

„308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások” c. kiadási jogcím

Egyéb működési célú kiadások + 8.624.785,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A szabálysértők által a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr számlájára befizetett, majd az intézmény által az önkormányzat számlájára továbbított közigazgatási bírság bevétel terhére fedezet biztosítása, intézményi felhasználásra.

3/29/10/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a 2018. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 160.000,- Ft támogatásban részesítette a Győr-Ménfőcsanak Evangélikus Egyházközséget az egyházközség részére tároló szekrény beszerzésére.

4/29/10/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„2018. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 600.000,- Ft

Ménfőcsanaki-Gyirmóti Művelődési Központ 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 600.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 600.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Rendezvények előadói díjainak kifizetéséhez, rendezvényekhez kapcsolódó tárgyi eszközök és technikai feltételek biztosításához, klubok és egyesületek támogatásához, karbantartási felújítási munkálatokhoz, intézményi, üzemeltetési feladatokhoz fedezet biztosítása.

5/29/10/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján, a polgármester a FRANYO-TRIÓ Kft. (a továbbiakban: Építtető) részére a Győr, Malomsok sétány, 12013/9 hrsz.-ú ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) tervezett három lakásos lakóépület építési engedélyezéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól felmentést adott azzal a feltétellel, hogy az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtó és egyéb útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a tárgyi közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

Az ingatlanfejlesztés nem új út- és közterület kialakításával feltárt tömbbelsőben valósul meg, a benyújtott tervdokumentáció alapján a szükséges parkolókat Építtető saját telken biztosítja, továbbá a meglévő közterületi műszaki infrastruktúra hosszútávon alkalmas arra, hogy biztosítsa az Ingatlanon tervezett 3 lakásos lakóépület rendeltetésszerű és biztonságos használatát.

7/29/10/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 3.2. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester jóváhagyta a IV. Számú Gazdasági Működtető Központ (a továbbiakban: GMK), mint az Önkormányzat irányító jogkörébe tartozó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező

1. Bartók Óvoda

2. Bisinger Óvoda

3. Erzsébet Ligeti Óvoda

4. Gyárvárosi Óvoda

5. Győri Mosolyvár Óvoda

6. Kovács Margit Óvoda

7. Márvány Óvoda

8. Ménfőcsanaki Óvoda

9. Nagybácsai Óvoda

10. Sün Balázs Óvoda

11. Szentiváni Óvoda

12. Tárogató Óvoda

13. Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

14. Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

költségvetési szervek közötti, a belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött megállapodások 2018. november 1. napi hatálybalépéssel történő megkötését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról.

A GMK és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények között a 2015. június 5-én, illetve az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat vonatkozásában 2016. január 1-jén hatályba lépett munkamegosztási megállapodás a belső ellenőrzés biztosítására nem tér ki. A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények vezetője a belső ellenőrzés biztosításáról e polgári jogi megállapodás alapján a GMK-n keresztül gondoskodik.

Mindez nem zárja ki, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján az irányító szerv belső ellenőrzést végezzen az irányítása alá tartozó GMK-nál a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknél.

2/30/10/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadások – 8.624.785,- Ft

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 4.915.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 958.500,- Ft

Dologi kiadások + 2.751.285,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 8.624.785,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A szabálysértők által a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr számlájára befizetett, majd az intézmény által az önkormányzat számlájára továbbított közigazgatási bírság bevétel felhasználásának engedélyezése a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr részére személyi juttatásokra és járulékokra valamint dologi kiadásokra.

7/31/10/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott, és egyben felkérte a GYŐR-SZOL Zrt.-t a működtetésében lévő 25833 hrsz.-ú, Győr, Horgas úti köztemetőben G. A. sírja előtt található 1 db teljesen kiszáradt juharfa azonnali kivágatására. A kivágott fát 1 db földlabdás fával, sorfa méretű ültetési anyagból legkésőbb 2019. november 30-ig pótolni kell. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

8/31/10/ 2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

201109 „Megújuló energiaforrások kiaknázása az AQUA Sport Center parkolójában TOP” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK – 102.671.000,- Ft

201107 „Megújuló energiaforrások kiaknázása az Audi Aréna területén TOP” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK – 32.610.000,- Ft

221018 „Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 8.000.000,- Ft

308055 „Pályázati Önerő Alap” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 19.155.000,- Ft

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése javára

201124 „Napelem park létesítése Győrben TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások + 162.436.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Napelem park létesítése Győrben TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004 projekt támogatási intenzitása 60 %, ezáltal önrész biztosítása vált szükségessé.

2/05/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2015. (XII. 18.) Önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésének a) pontja alapján a Sün Balázs Óvoda előlegbekérő számla alapján teljesíthesse a bruttó 497.040,- Ft összegű textíliák és bababútorok ellenértékének kifizetését.

3/05/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 7.721.318,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 3.200.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 3.363.120,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 1.158.198,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél közvetített szolgáltatásokból, a jegyeladásból, az általános forgalmi adó visszatérítéséből keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

1/06/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a 2018. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 20.000,- Ft támogatásban részesítette a Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz Egyesületet dologi kiadások támogatására.

2/06/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a 2018. évi polgármesteri keret terhére a polgármester 45.000,- Ft támogatásban részesítette az ARRABONA Városi Nyugdíjas Egyesületet a Borostyán Nyugdíjas Klub rendezvényeinek támogatására.

3/06/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a 2018. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 60.000,- Ft támogatásban részesítette az ARRABONA Városi Nyugdíjas Egyesületet a Lenvirág Nyugdíjas Klub rendezvényeinek támogatására.

4/06/11/2018.PM.h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult a győri 7555 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 397 m² területű ingatlan versenyeztetési eljárásban történő értékesítéséhez. A minimális eladási ár az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár, azaz 13.400.000,- Ft.

5/06/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra” kiadási jogcímről

Beruházások – 23.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése javára

„305411 Xantus János Állatkert Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás” kiadási jogcímre

Egyéb működési célú kiadások + 23.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Modern Városok Program keretében az állatkert üzemeltetésébe került új területhez, valamint a 2018 nyarán elkezdődött beruházásokhoz kapcsolódóan az állatkert működésében jelentős többletfeladatok keletkeztek, átalakítási munkák váltak szükségessé, amelyeknek költsége a működési költségek között jelentkezett.

1/07/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a győri 42638/1, 42638/3, 42638/5, 42699/2 és 42670 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának út, közterület kialakítása céljára történő ingyenes, tehermentes átvételéről szóló 6/26/10/2018. PM. h. számú határozatát a polgármester visszavonja, tekintettel arra, hogy a tulajdonos ARRABONA VILLSZER Kft. az ingatlanokat érintően telekhatár-rendezésre irányuló telekalakítási eljárást kezdeményezett, mely telekalakítás a Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályának Földhivatali Osztálya által kibocsátott, 800.438/2018. ügyiratszámú, 2018. november 5. napján kelt határozattal engedélyt kapott.

2/07/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1a) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester nyilatkozott, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályának Földhivatali Osztálya által 800.438/2018. ügyszámon kibocsátott, a Győr 42638/1, 42638/4, 42638/5, 42669/2 és 42670 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanok telekhatár-rendezésére vonatkozó telekalakítást engedélyező határozat tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, és a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata számára biztosított fellebbezési jogról lemond.

3/07/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult a győri 01111/7 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlan – a Prizma 2004 Földmérő és Térképalkotó Kft. által 5-81/20108 munkaszámon készített, hatályos, záradékolt vázrajz szerinti – 893 m2 nagyságú területének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába történő, út, közterület kialakítása céljára megvalósuló ingyenes, tehermentes átvételéhez.

4/07/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában, a GYŐR-SZOL Zrt. működtetésében található győri 2023/3 hrsz.-ú garázs, udvar megnevezésű, Győr, József A. út 6. szám alatti ingatlanon lévő, 18,0 m² nagyságú, K. R. ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonát képező garázsfelépítmény által elfoglalt földterület területhasználati szerződésének módosításához a felépítmény tulajdonosának változása miatt, tekintettel arra, hogy K. R. a garázsfelépítményt a 2018. október 18. napján kelt Megállapodás alapján átadta N. P. részére.

2/08/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 81. sz. főút – Tatai út – József Attila utca csomópont és a Tatai út egy szakaszának kapacitásbővítő átépítéséhez szükséges nyomvonal biztosításának céljából, a polgármester hozzájárult a H. M.-né tulajdonát képező Győr zártkert 22127 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból kialakuló Győr zártkert 22127/1 hrsz.-ú ingatlan kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra történő megvásárlásához az „Ingatlanok igénybevétele közérdekből” kiadási tervezési alapegység terhére 370.500,- Ft vételár és 526.460,- Ft kártalanítás megfizetésével.

3/08/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 81. sz. főút – Tatai út – József Attila utca csomópont és a Tatai út egy szakaszának kapacitásbővítő átépítéséhez szükséges nyomvonal biztosításának céljából, a polgármester hozzájárult. H. M.-né, H. M., H. Z. és H. R. tulajdonát képező Győr zártkert 22128/1 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból kialakuló Győr zártkert 22128/3 hrsz.-ú ingatlan kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra történő megvásárlásához az „Ingatlanok igénybevétele közérdekből” kiadási tervezési alapegység terhére 1.719.900,- Ft vételár és 1.834.955,- Ft kártalanítás megfizetésével.

4/08/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„303420 „Polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 250.000,- Ft

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 250.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 250.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Munkaügyi Osztálya által minden évben megrendezésre kerülő Mikulásnap, valamint a hivatali nyugdíjas találkozó költségei fedezetének biztosítása.

5/08/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 1.000.000,- Ft

„Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 1.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás a tervezési alapegység terhére várható kötelezettségvállalás előirányzatának fedezetét biztosítja.

6/08/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok terjesztésével kapcsolatos kiadások” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 5.000.000,- Ft

Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK
dologi kiadások + 5.000.000,- Ft

BEVÉTELEK
irányító szervtől kapott támogatás + 5.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás az Advent Győrben rendezvény szervezésével kapcsolatos kiadások előirányzatát biztosítja.

7/08/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

315021 „Győr Város Drogstrat. Célkitűz. Megvalósít.” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú támogatások áht-n belülre ei 055061 – 38.585,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése javára

303230 „WHO Együtt könnyebb pályázat KEB-KEF” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Munkaadókat terhelő járulékok 0521 + 23.608,- Ft

Informatikai szolg.igénybe vét.053211 + 14.977,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A „WHO Együtt könnyebb pályázat KEB-KEF” pályázat fedezetének biztosítása.

8/08/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II. 23.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az intézmények 2018. évi költségvetése az alábbiak szerint módosuljon:

Bartók Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás – 660.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok – 240.000,- Ft

Dologi kiadás – 2.000.000,- Ft

Összesen: – 2.900.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 2.900.000,- Ft

Bisinger Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás + 2.000.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 100.000,- Ft

Összesen: + 2.100.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 2.100.000,- Ft

Gyárvárosi Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás – 1.200.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok – 240.000,- Ft

Dologi kiadás – 650.000,- Ft

Összesen: – 2.090.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 2.090.000,- Ft

Győri Mosolyvár Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás – 27.000,- Ft

Dologi kiadás – 1.200.000,- Ft

Összesen: – 1.227.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 1.227.000,- Ft

Kovács Margit Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás + 2.500.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 2.500.000,- Ft

Márvány Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás – 1.920.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok – 398.000,- Ft

Dologi kiadás – 3.500.000,- Ft

Összesen: – 5.818.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 5.818.000,- Ft

Ménfőcsanaki Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás – 250.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok – 90.000,- Ft

Dologi kiadás – 2.700.000,- Ft

Összesen: – 3.040.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 3.040.000,- Ft

Nagybácsai Óvoda

Kiadás – Dologi kiadás – 3.036.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 3.036.000,- Ft

Sün Balázs Óvoda

Kiadás – Dologi kiadás + 500.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 500.000,- Ft

Szentiváni Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás – 2.060.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok – 450.000,- Ft

Összesen: – 2.510.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 2.510.000,- Ft

Tárogató Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás – 1.820.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok – 405.000,- Ft

Dologi kiadás – 2.000.000,- Ft

Összesen: – 4.225.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 4.225.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

Kiadás – Személyi juttatás + 250.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 50.000,- Ft

Összesen: + 300.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 300.000,- Ft

Család- és Gyermekjóléti Központ

Kiadás – Személyi juttatás + 5.550.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 1.050.000,- Ft

Összesen: + 6.600.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 6.600.000,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

Kiadás – Személyi juttatás + 12.846.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 12.846.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A 2018. évben ténylegesen teljesített és az intézményeknél 2018. december 31-ig várhatóan teljesítésre kerülő személyi juttatás, valamint munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó és dologi kiadások várható maradványok intézmények közötti átcsoportosítása.

1/09/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Vaskakas Bábszínház előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 19.000.000,- Ft

KIADÁSOK

személyi juttatások + 3.700.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 500.000,- Ft

dologi kiadások + 10.150.000,- Ft

egyéb működési célú kiadások + 2.850.000,- Ft

beruházások + 1.800.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél szolgáltatások ellenértékéből, kiszámlázott általános forgalmi adóból és általános forgalmi adó visszatérítéséből keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

2/09/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások – 455.096,- Ft

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

beruházások + 455.096,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 455.096,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat 2018. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Duna Filmszínház telephelyén, a fogadótér ablakainak cseréjére forrás biztosítása.

3/09/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2018. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 300.000,- Ft támogatásban részesítette a Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatát a Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Mikulás napi műsor megvalósításához, valamint az ajándékok beszerzéséhez.

4/09/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II. 23.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az intézmények 2018. évi költségvetése az alábbiak szerint módosuljon:

I. Sz. Gazdasági Működtető Központ

Kiadás – Dologi kiadás – 3.100.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 3.100.000,- Ft

IV.Sz. Gazdasági Működtető Központ

Kiadás – Személyi juttatás – 367.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok – 64.000,- Ft

Dologi kiadás – 500.000,- Ft

Összesen: – 931.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 931.000,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

Kiadás – Személyi juttatás + 1.244.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 2.610.000,- Ft

Összesen: + 3.854.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 3.854.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Kiadás – Személyi juttatás – 5.668.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok – 455.000,- Ft

Összesen: – 6.123.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 6.123.000,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

Kiadás – Személyi juttatás + 5.300.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 1.000.000,- Ft

Összesen: + 6.300.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 6.300.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A 2018. évben ténylegesen teljesített és az intézményeknél 2018. december 31-ig várhatóan teljesítésre kerülő személyi juttatás, valamint munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó és dologi kiadások várható maradványok intézmények közötti átcsoportosítása.

1/10/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2014. (IX.12.) GYMJVÖ. rendelete 5. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül az alábbiak kivezetésre kerüljenek.

K. Z. J. étkeztetés 22.565,- Ft

G. Z. L. étkeztetés 13.795,- Ft

H. I. étkeztetés 25.000,- Ft

házi segítségnyújtás 3.355,- Ft

B. J. étkeztetés 16.000,- Ft

klub 1.600,- Ft

V. J.-né étkeztetés 15.625,- Ft

Sz. P. étkeztetés 1.600,- Ft

L. J. étkeztetés 1.230,- Ft

Sz. A.-né étkeztetés 1.350,- Ft

Sz. J.-né étkeztetés 5.280,- Ft

K. J. étkeztetés 150,- Ft

K. J. étkeztetés 995,- Ft

Sz. Z. étkeztetés 750,- Ft

Indoklás: A fent jelzettek költségeinek megtérítésére nincs lehetőség, mert olyan kisösszegű követelések, amelyeknél a fizetéses meghagyásos eljárással vagy a végrehajtással kapcsolatos ráfordítások nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével.

2/10/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2014. (IX.12.) GYMJVÖ. rendelete 5. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül az alábbiak kivezetésre kerüljenek.

S. E.-né étkeztetés 29.375,- Ft

házi-segítségnyújtás 30.873,- Ft

F. É. étkeztetés 15.625,- Ft

házi segítségnyújtás 4.320,- Ft

Indoklás: A fent jelzettek költségeinek megtérítésére nincs lehetőség, mert az adósok elhunytak, a követelést bíróság előtt érvényesíteni nem lehet.

1/12/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Filharmonikus Zenekar előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 12.139.990,- Ft

KIADÁSOK

Személyi + 1.800.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 351.000,- Ft

Dologi kiadások + 8.167.991,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 1.820.999,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a terven felüli jegy- és bérletértékesítésből, bérleti díjakból, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

2/12/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontja alapján a győri 6084/A/9 hrsz.-ú, 48 m2 nagyságú, a természetben Győr, Bólyai Farkas utca 6. II/9. sz. alatti, M. A. Adós (a továbbiakban: Adós) tulajdonát képező lakásingatlanra 2018. október 11. napján fennálló 79.727,- Ft vételárhátralék (tőketartozás) részletekben történő megfizetéséhez az alábbiak szerint járult hozzá:

Adós – a havi törlesztő részletek megfizetésén túl – a 79.727,- Ft vételárhátralékot, 2019. január 01. napjától kezdődően 3 havi részletben, a tárgyhó 15. napjáig köteles megfizetni a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt – mint a vételárhátralék kezelője – felé. A 2019. január és február havi részletek összegét 27.000,- Ft/hó, a 2019. március havi részlet összegét pedig a fennmaradó összegben határozta meg. A részletek határidőben történő teljesítése esetén késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem áll fenn, azonban bármely részlet megfizetésének elmulasztása esetén a fennálló teljes tartozás – annak kamataival együtt – esedékessé válik.

3/12/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2018. évi költségvetése:

Utak-hidak – alapfeladatok:

KIADÁSOK – 6.658.217,- Ft

Felújítások – 6.658.217,- Ft

BEVÉTELEK – 6.658.217,- Ft

Irányító szervtől kapott támogatás – 6.658.217,- Ft

Működés:

KIADÁSOK + 6.658.217,- Ft

Személyi juttatások + 6.057.165,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó + 601.052,- Ft

BEVÉTELEK + 6.658.217,- Ft

Irányító szervtől kapott támogatás + 6.658.217,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2018. évi költségvetésében az utak-hidak – alapfeladatok felújítási munkái között tervezésre került a győri Kossuth Lajos-emlékmű művészi rekonstrukciója, áthelyezése. Mivel a teljesített kiadások elszámolása során 6.057.165,- Ft az Egyéb külső személyi juttatások (K123) rovaton, 601.052,- Ft a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) rovaton a működés feladatai között kerül kimutatásra, ezért a teljesítési adatok és az előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

4/12/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Búvár Sportegyesület működésének támogatására 500.000,- Ft, támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

5/12/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Nemzeti Színház előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 29.900.000,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 25.415.000,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 4.485.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a Győri Balett részére történő bérletértékesítésből, illetve az általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

6/12/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások – 7.747.000,- Ft

Vaskakas Bábszínház 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

beruházások + 7.747.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 7.747.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: a Vaskakas Bábszínház részére Opel Movano típusú, RDT960 forgalmi rendszámú jármű beszerzése céljából forrás biztosítása.

7/12/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II.23.) GYMJVÖ R. számú rendeletben A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása (állami forrásból) jogcím előirányzat terhére 660.000,- Ft átcsoportosításra kerüljön a Kovács Margit Óvoda 2018. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

309090 A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok

nemzetiségi pótlékának támogatása (állami forrásból) – 660.000,- Ft

Kovács Margit Óvoda

Kiadás – személyi juttatás + 552.301,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok + 107.699,- Ft

összesen: + 660.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 660.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. számú melléklete szerinti nemzetiségi pótlék mértéke 2018. január 1-jétől a pótlékalap 10 %-áról 15 %-ára emelkedett. Az intézményhez történő átcsoportosítás a pótlék növekedés fedezetét biztosítja.

8/12/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadások – 1.000.000,- Ft

Győri Nemzeti Színház 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 1.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 1.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A 40 éves színházépület jubileumi ünnepségének költségeire fedezet biztosítása.

1/13/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 26.962.424,- Ft

Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

személyi juttatások + 1.200.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 234.000,- Ft

dologi kiadások + 25.528.424,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 26.962.424,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Advent Győr kiemelt rendezvénysorozat beltéri és kültéri kulturális programjaira és technikai jellegű kiadásokra fedezet biztosítása.

1/14/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva, a polgármester előzetes szándéknyilatkozatot adott B. T. Ferenczy Noémi-díjas alkotóművész részére, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanok valamelyikén – Szent Margit szentté avatásának 75. évfordulója alkalmából készítendő – Szent Margitot ábrázoló szobor együttest elhelyezzen, a kérelem mellékleteként csatolt látványterv, a kompozíció méretezett terve és alapozásra vonatkozó adatok szerint, saját költségen. Az elhelyezés lehetséges helyszínei:

a.) A győri 7478 hrsz.-ú, belterületi kivett udvar, 171 m² területnagysággal. A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlan műemlék és védett régészeti lelőhely. Terheli átjárási szolgalmi jog, építési magassági korlátozás és 2 db vezetékjog. A szabályozási terv tárgyi ingatlant közterület funkciójú övezet részeként tartalmazza, illetve a valóságban is közforgalom számára megnyitott közterületként funkcionál.

b.) A győri 7465 hrsz.-ú, belterületi kivett önkormányzati közút, 5050 m² területnagysággal. Az ingatlan védett régészeti lelőhely, valamint nagyvízi mederben való elhelyezkedés is be van jegyezve a tulajdoni lapra. Terheli építési magassági korlátozás és 2 db vezetékjog. A szabályozási terv közterület funkciójú övezetbe sorolja, illetve a valóságban is közforgalom számára megnyitott közterületként funkcionál.

A műalkotás pontos helyszínének kijelölése a közműegyezetéseket követően, az egyéb szükség szerinti szakhatósági nyilatkozatok, hozzájárulások, engedélyek birtokában – különösen Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály nyilatkozatát – az ingatlan működtetőjének, a GYŐR-SZOL Zrt.-nek és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály Városépítési Osztály Üzemeltetési Csoportjának az együttes közreműködésével lehetséges.

2/14/11/2018.PM. h.

A Rendelet 5. § (1) bekezdésében és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlan bérleti és egyéb díjainak követelése a fent említettek alapján 2018. november 5. napján elengedésre kerülnek:

1. H. J. Hátralék 93.138-, Ft

2. M. E. Hátralék 88.769-, Ft

3. P. L. Hátralék 58.859-, Ft

4. B. O. Hátralék 126.260-, Ft

5. L. K. Hátralék 76.455-, Ft

6. K. Gy. Hátralék 138.567-, Ft

7. LEONA Pékség Kft Hátralék 582.930-, Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatta és egyben felhívta a GYŐR-SZOL Zrt. figyelmét, hogy a követelés minősítésével, elengedésével kapcsolatos igazolási kötelezettségét a követelés elengedés szabályszerűségének vizsgálata során köteles igazolni, jelen határozat a követelés elengedés indokoltságának alátámasztásául nem szolgál.

3/14/11/2018. PM. h.

A Rendelet 5. § (1) bekezdésében és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlanok bérleti és egyéb díjainak követelése a fent említettek alapján 2018. november 5. napján elengedésre kerüljenek:

1. C. I. Hátralék 301.664-, Ft

2. Ifj. Sz. L. I. Hátralék 110.640-, Ft

3. P. J. Hátralék 180.312-, Ft

4. Sz. T. Hátralék 62.232-, Ft

5. L. R. Hátralék 62.262-, Ft

6. P. Á. Hátralék 16.051-, Ft

7. H.-né S. M. Hátralék 148.681-, Ft

8. H. L. J. Hátralék 119.151-, Ft

9. Gy. B. Hátralék 100.513-, Ft

10. Szamóca Szociális Szövetkezet Hátralék 32.225-, Ft

11. P & K COMP Kereskedelmi Bt. Hátralék 102.313-, Ft

12. Working Arrabona Kft. Hátralék 635.000-, Ft

13. BOOK-FOOD Kft. Hátralék 414.064-, Ft

14. Gy. B. Hátralék 224.169-, Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatta és egyben felhívta a GYŐR-SZOL Zrt. figyelmét, hogy a követelés minősítésével, elengedésével kapcsolatos igazolási kötelezettségét a követelés elengedés szabályszerűségének vizsgálata során köteles igazolni, jelen határozat a követelés elengedés indokoltságának alátámasztásául nem szolgál.

4/14/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a 2018. évi polgármesteri keret terhére 10.000,- Ft támogatásban részesítette a Magyar Cserkészszövetséget a nemzetközi Cserkész Világdzsembori Találkozón való magyar delegáció támogatásaként.

5/14/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése terhére

„Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének

támogatása” c. jogcímről – 855,- Ft

I. Sz. Gazdasági Működtető Központ 2018. évi költségvetése javára

KIADÁS

Dologi + 855,- Ft

BEVÉTEL

Központi, irányító szervi támogatás + 855,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményekben 2018. évben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes őszi szünidei étkeztetésének támogatásához a fedezet biztosítása.

6/14/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése terhére

„Gyermekszegénység elleni program keretében

nyári étkeztetés biztosítása” c. jogcímről – 39.629,- Ft

I. Sz. Gazdasági Működtető Központ 2018. évi költségvetése javára

KIADÁS

Dologi + 39.629,- Ft

BEVÉTEL

Központi, irányító szervi támogatás + 39.629,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményekben 2018. évben az őszi szünidei étkeztetés támogatásához a fedezet biztosítása.

7/14/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az ARRABONA VILLSZER Kft. kizárólagos tulajdonát képező

- győri 42638/3 hrsz. alatti, kivett önkormányzati közút megnevezésű, 186 m2 alapterületű,

- győri 42638/5 hrsz. alatti, kivett önkormányzati közút megnevezésű, 2556 m2 alapterületű,

- győri 42670 hrsz. alatti, kivett önkormányzati közút megnevezésű, 4603 m2 alapterületű

ingatlanok 1/1 arányú tulajdonjogának Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata általi, út, egyéb közterület kialakítása céljára történő, ingyenes, tehermentes átvételéhez.

1/15/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a SZI-GEO Mérnöki Tanácsadó Kft. részére, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező győri 5446/9 hrsz.-ú. Győr-Gyárváros városrész területén található ingatlanon történő áthaladáshoz, a munkaterület megközelítése céljából 2018. november 19-e és 2018. november 30-a közötti időszakban, illetve a szükség szerinti helyreállítás időtartamára, legkésőbb 2018. december 10-ig bezárólag, az alábbi feltételekkel és azok szigorú betartásával és elfogadásával:

- az ingatlan igénybevétele a környezetet nem szennyezheti, a csapadékvíz elvezetését nem akadályozhatja, továbbá az ingatlan tisztántartása a kérelmező kötelezettsége,

- a tűz-, és balesetvédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani,

- az ingatlan igénybevételével összefüggésben amennyiben harmadik személy(ek) részéről valamilyen kártérítési vagy egyéb igény merül fel, azért teljes mértékben a kérelmező köteles helytállni,

- kérelmező köteles az ingatlant eredeti állapotába – igénybevétel előtti állapotnak megfelelően – helyreállítani.

2/15/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„203069 Közterület rendezés” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK
Beruházások – 1.797.050,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése javára

„313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Beruházások + 1.797.050,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr, Fehérvári út- Mészáros Lőrinc úti körforgalomba öntözőrendszer kiépítéséhez forrás biztosítása.

3/15/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

210012 „Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK
Dologi – 7.888.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése javára

221008 „Kerékpáros létesítmények fejlesztése” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Beruházások + 7.888.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr Megyei Jogú Város kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző közösségi közlekedési rendszerének bővítése kapcsán gyűjtőállomás és dokkoló bővítés, valamint kerékpárok beszerzéséhez hiányzó forrás biztosítása.

4/15/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 13681/1 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület, 599 m² területű ingatlan versenyeztetési eljárásban történő értékesítéséhez. A minimális eladási ár az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár, azaz 7.960.000,- Ft +ÁFA.

1/16/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 3. § (4) bekezdés ab) és ba) alpontja alapján a polgármester hozzájárult, hogy az építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt kiadja a Győr, 42638/4 helyrajzi számú ingatlanon épített villamossági és ruházati üzletre vonatkozóan az Arrabona-Villszer Kft. kérelme alapján.

2/16/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ részére, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező győri 6860 hrsz.-ú, Győr, Széchenyi tér 3. szám alatti lakóingatlan Széchenyi tér felőli homlokzatára vetítve, karácsonyi fényfestési tevékenység végzéséhez, az „Advent Győrben” fesztivál ideje alatt 2018. november 30-a és 2018. december 23-a közötti időszakban, naponta 17 órától 21 óráig. Egyúttal hozzájárult a győri Széchenyi téren a fényfestéshez szükséges műszaki berendezés/berendezések elhelyezéséhez, a tűz-, és balesetvédelmi előírások maradéktalanul történő betartása mellett.

5/16/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére, hogy a Multi-Kábel Kft. megbízásából, Molnár László felelős tervező által készített „Győr, Távközlési hálózat építése I-II. ütem” megnevezésű, 2015/032. tervszámú engedélyezési terve alapján 2016-ban megkezdett optikai hálózat kialakításának befejezéséhez Győr város Nádorváros, Adyváros, Belváros, Újváros, Révfalu és Szabadhegy nevű városrészeinek területén, a tervdokumentációban nevesített 61 db önkormányzati tulajdonú ingatlanon, az Önkormányzat és a DIGI Kft. között 2016. október 05-én létrejött megállapodásban foglaltak tudomásul vételével és szigorú betartása mellett. A DIGI Kft. tulajdonosi hozzájárulást kapott a 4/19/10/2016. PM. határozatban a munkálatok elvégzéséhez, illetve az 1/08/12/2017. PM. módosító határozatban a munkálatok további folytatásához, tekintettel arra a tényre, hogy a DIGI Kft. kérte a határozatban foglalt határidő módosítását, mert a II. ütem engedélyeztetése még abban az időben nem történt meg. Jelen határozat kiadásának indoka, hogy a DIGI Kft. előadta, hogy a II-es ütem kiviteli munkálatait előre láthatóan csak a 2019-es évben fogják tudni befejezni, ezért szükségessé vált a munkálatok befejezése határidejének meghosszabbítása.

1/19/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő I. Sz. Gazdasági Működtető Központ előirányzatai között:

KIADÁS

Dologi kiadás – 5.160.010,- Ft

Személyi juttatás + 4.318.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 842.010,- Ft

összesen: + 5.160.010,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

2/19/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ előirányzatai között:

KIADÁS

Dologi kiadás – 2.000.000,- Ft

Személyi juttatás + 2.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

3/19/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Bisinger Óvoda előirányzatai között:

KIADÁS

Személyi juttatás – 700.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 700.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

4/19/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Erzsébet Ligeti Óvoda előirányzatai között:

KIADÁS

Dologi kiadás – 6.800.000,- Ft

Személyi juttatás + 3.800.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 3.000.000,- Ft

összesen: + 6.800.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

5/19/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Gyárvárosi Óvoda előirányzatai között:

KIADÁS

Dologi kiadás – 300.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 300.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

6/19/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Mosolyvár Óvoda előirányzatai között:

KIADÁS

Dologi kiadás – 500.000,- Ft

Személyi juttatás + 500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

7/19/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Kovács Margit Óvoda előirányzatai között:

KIADÁS

Dologi kiadás – 4.500.000,- Ft

Személyi juttatás + 2.500.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 2.000.000,- Ft

összesen: + 4.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

8/19/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Márvány Óvoda előirányzatai között:

KIADÁS

Személyi juttatás – 200.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 200.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

9/19/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Nagybácsai Óvoda előirányzatai között:

KIADÁS

Dologi kiadás – 3.450.000,- Ft

Személyi juttatás + 2.700.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 750.000,- Ft

összesen: + 3.450.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

10/19/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Sün Balázs Óvoda előirányzatai között:

KIADÁS

Személyi juttatás – 600.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 600.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

11/19/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Szentiváni Óvoda előirányzatai között:

KIADÁS

Dologi kiadás – 2.800.000,- Ft

Személyi juttatás + 1.450.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 1.350.000,- Ft

összesen: + 2.800.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

12/19/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Tárogató Óvoda előirányzatai között:

KIADÁS

Dologi kiadás – 2.700.000,- Ft

Személyi juttatás + 1000.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 1.700.000,- Ft

összesen: + 2.700.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

13/19/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2018. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 150.000,- Ft támogatásban részesítette az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesületet, számítógép vásárlása céljából.

14/19/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Fornax-Trade Kft. részére, mint a győri 6999/A/28 hrsz.-ú, 9021 Győr, Árpád út 42. – Teleki László u. 44. szám alatti társasház földszinti üzlethelyiség jogszerű bérlőjének, a tárgyi társasházi épület albetétjében kialakított és kizárólag Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, használaton kívüli és forgalomból kivont, 43-0887 azonosító számú felvonó berendezésnek és a hozzá tartozó gépháznak az elbontásához, valamint a bontást követően kialakuló födémnyílások beépítéséhez a kérelem mellé csatolt osztófödém kialakítási terv alapján, saját költségviselés mellett. A tárgyi bontási és építési munkálatok a szükség szerinti hatósági bejelentéseknek eleget téve, a szükség szerinti hatósági nyilatkozatok/engedélyek birtokában végezhetőek el.

15/19/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum az előirányzatai között:

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 29.900.000,- Ft

dologi kiadások + 29.900.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény a 2018. évi többletbevétele terhére megképezte a 15%-os tartalékot. A tartalék felhasználásának engedélyezése fedezetet nyújt a terven felüli régészeti feladatellátással kapcsolatos kiadásokra.

16/19/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

313018 „Temetői létesítmények felújítása, parcellák kialakítása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK
Beruházások – 11.775.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése javára

„313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Beruházások + 11.775.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Nádorvárosi Köztemetőben, a virágpiacnál napvitorla szerelés, virágládák kihelyezése, kandeláberek korszerűsítése, Észak-Dél emlékmű felújításhoz forrás biztosítása.

1/20/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 24. § (4) bekezdése alapján a polgármester hozzájárult, hogy az intézmények dolgozói részére az alábbi táblázatban meghatározott összegű jutalom kifizetésére kerülhessen sor.

 Intézmény  Jutalom összege (személyi juttatás)
 Bartók Óvoda  6.150.000,- Ft
 Bisinger Óvoda  6.150.000,- Ft
 Erzsébet Ligeti Óvoda  15.825.000,- Ft
 Gyárvárosi Óvoda  5.550.000,- Ft
 Győr Mosolyvár Óvoda  5.400.000,- Ft
 Kovács Margit Óvoda  9.750.000,- Ft
 Márvány Óvoda  3.600.000,- Ft
 Ménfőcsanaki Óvoda  8.100.000,- Ft
 Nagybácsai Óvoda  9.300.000,- Ft
 Sün Balázs Óvoda  12.900.000,- Ft
 Szentiváni Óvoda  8.100.000,- Ft
 Tárogató Óvoda  9.150.000,- Ft
 Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora  1.725.000,- Ft
 I.Sz. Gazdasági Működtető Központ  25.015.500,- Ft
 IV.Sz. Gazdasági Működtető Központ  7.262.500,- Ft
 Család- és Gyermekjóléti Központ  10.050.000,- Ft
 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat  34.300.000.- Ft
 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  64.332.000,- Ft
 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat  9.600.000,- Ft

Az intézmények az év során az önkormányzati költségvetéssel szemben pót-előirányzati igénnyel nem lépnek fel. A jutalom és a hozzá kapcsolódó közterhek összegének fedezete az intézmény 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

2/20/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.32. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Győri Tankerületi Központ megkeresésére a polgármester az alábbi nyilatkozatot tette:

A Győri Tankerületi Központ Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola intézményvezetői állására pályázó F.-né Cs. É.-t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében támogatja, amennyiben rendelkezik a pályázati kiírásnak megfelelő végzettséggel.

A Győri Tankerületi Központ Győr-Moson Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói állására pályázó B. I.-t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében támogatja, amennyiben rendelkezik a pályázati kiírásnak megfelelő végzettséggel.

3/20/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum az előirányzatai között:

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 6.098.800 Ft

dologi kiadások + 6.098.800 Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény a 2018. évi többletbevétele terhére megképezte a 15%-os tartalékot. A tartalék felhasználásának engedélyezése fedezetet nyújt a terven felüli régészeti feladatellátással kapcsolatos kiadásokra.

4/20/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum részére, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező győri 01398/1 hrsz.-ú, külterületi kivett park megnevezésű ingatlanon, az úgynevezett kismegyeri csatatéren – a volt bencés magtár épülete és a csatatér emlékműve térségében, hadtörténeti régészeti kutatás végzéséhez a 2018-2019. évben, próba jellegű fémkereső műszeres kutatáshoz, ásatási szelvény vagy kutatóárok megnyitása nélkül, a szükség szerinti bejelentési kötelezettségnek eleget téve, valamint a szükség szerinti hatósági nyilatkozatok és/vagy hatósági engedélyek birtokában.

5/20/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1a) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester nyilatkozott, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályának Földhivatali Osztálya által 800.427/2018. ügyszámon kibocsátott, a Győr külterületi 01111/7 és 01112 hrsz. alatt felvett ingatlanok telekhatár-rendezésére vonatkozó, telekalakítást engedélyező határozat tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, és a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata számára biztosított fellebbezési jogról lemond.

1/21/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„2018. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 100.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 100.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 100.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Lepke utcai Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 11. sz. Idősek Klubja részére, Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatására.

3/21/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora előirányzatai között:

KIADÁS

Dologi kiadás – 1.600.000,- Ft

Személyi juttatás + 1.300.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 300.000,- Ft

Összesen: + 1.600.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

3/22/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult és egyben kérte, hogy V. E. A. tulajdonát képező, győri 4778/43/A/56 hrsz.-ú, Győr, Tihanyi Árpád út 63. VIII/2. sz. alatti lakás ingatlan tulajdoni lapján III/1-2. sorszám alatt 32205/1996. 02. 05. határozat számmal Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 496.800,- Ft vételárhátralék és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog, valamint ennek biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalom törlése – ranghely cserével – az 58154/2018. 10. 29. szám alatt széljegyzett (haszonélvezeti jog törlése és tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem) kérelmet megelőzően kerüljön átvezetésre.

5/22/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott, és egyben felkérte a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-t a működtetésében lévő 1940/4 hrsz.-ú, természetben Győr, Szabadi úti köztemetőben található 4 db teljesen kiszáradt fa vegetációs időszakon kívüli kivágatására. A kivágott fákat legkésőbb 2019. november 30-ig pótolni kell. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növények nem erednek meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

6/22/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 32. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a polgármester a 2017. április 27-én kelt 7/27/04/2017. PM. h. számú határozatát az alábbiak szerint módosította:

A határozat 1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„A városi főépítész távolléte vagy akadályoztatása esetén a lakossági fórum levezetésével Szabó Lilla és Cseh-Németh Ida köztisztviselőket bízom meg, akik a levezetésre önállóan jogosultak azzal, hogy egy időben nem lehet ugyanaz a személy levezető, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő.”

Indokolás:

Révi Zsolt városi főépítész távolléte vagy akadályoztatása esetén a lakossági fórum levezetését biztosítani szükséges.

E határozat a 7/27/04/2017. számú határozat egyéb pontjait nem érinti, az jelen határozattal együtt érvényes.

1/26/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 250.000 Ft

Vaskakas Bábszínház 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 250.000 Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 250.000 Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A 2018. december 4-én bemutatásra kerülő Mikulás műsor költségeire fedezet biztosítása.

2/26/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 11.200.000 Ft

Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 11.200.000 Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 11.200.000 Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Advent Győr kiemelt rendezvénysorozat megvalósításához fedezet biztosítása.

3/26/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Generációk Háza Művelődési Központ előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 2.873.203,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 1.800.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 642.223,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 430.980,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a tanfolyamok, szakkörök térítési díjaiból, helyiségbérleti díjakból, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

4/26/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Generációk Háza Művelődési Központ az előirányzatai között:

KIADÁSOK

dologi kiadások – 1.448.259,- Ft

személyi juttatások + 1.249.279,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 198.980,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény a 2018. évi költségvetésében kulturális rendezvényekre, programokra egyszeri jelleggel dologi kiadásokra önkormányzati támogatást kapott. A támogatás egy részét ténylegesen személyi jellegű kiadásokra használták fel, ezért szükséges az előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

5/26/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Az I. világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 771.400,- Ft

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 771.400,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 771.400,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Változó terek – A Duna menti térség történeti térképeken 1650-1800 c. kiállításhoz kapcsolódó programfüzet elkészítéséhez forrás biztosítása.

6/26/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Az I. világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 50.000 Ft

Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 50.000 Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 50.000 Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Lakatos Gyula: Az igazság nevében című könyvének megjelentetési költségeire fedezet biztosítása.

7/26/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ az előirányzatai között:

KIADÁSOK

dologi kiadások – 4.400.000,- Ft

személyi juttatások + 2.505.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 1.895.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges az előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

8/26/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

felújítások – 2.083.130,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 2.083.130,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 2.083.130,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat 2018. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből az intézmény épületeinek karbantartási munkálataira forrás biztosítása.

9/26/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 100.000,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 100.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 100.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A hagyományosan megrendezésre kerülő Advent Győrben rendezvénysorozat idejére felállított Jótékonysági Faház megnyitóján a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat részére támogatás átadása.

10/26/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre”

c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 3.000.000,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 3.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 3.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Európa Kulturális Fővárosa pályázathoz kapcsolódó zsűri látogatásának kiadásaira fedezet biztosítása.

11/26/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Tervezési tartalék” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

tartalékok – 23.954.000,- Ft

„Nyárnyitó koncert” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 12.954.000,- Ft

„Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 11.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás a 2019. évi rendezvények előzetes megrendelésével kapcsolatos kötelezettségvállalások fedezetének megteremtését szolgálja.

12/26/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Tervezési tartalék” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

tartalékok – 2.540.000,- Ft

„Szakértői díjakra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 2.540.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat feladatellátását segítő szakértő tevékenységekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások fedezetét biztosítja.

13/26/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

felújítások – 2.253.000,- Ft

Vaskakas Bábszínház 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

beruházások +2.253.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 2.253.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat 2018. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből a Vaskakas Bábszínház színpadterében emelőgép telepítése céljából forrás biztosítása.

14/26/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott, és egyben felkérte a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-t a működtetésében lévő Nádorvárosi köztemető XII. parcella A sor 25. számú sír mögött található 1 db keleti tuja azonnali kivágatására, vagyonvédelmi célból. A kivágott fát 1 db földlabdás fával, sorfa méretű ültetési anyagból legkésőbb 2019. november 30-ig pótolni kell. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

15/26/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Filharmonikus Zenekar előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 8.205.230,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 3.774.445,- Ft

Dologi kiadások + 3.200.000,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 1.230.785,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a terven felüli jegy és bérletértékesítésből, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

16/26/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező győri 25536/2 hrsz.-ú ingatlanból, 827 m2 nagyságú területrésznek, a B. G.-né, B. E. és B. V. tulajdonát képező győri 25536/1 hrsz.-ú ingatlanhoz telek-kiegészítésként történő értékesítéséhez – a vagyonrendelet 46. § (3) bekezdés ba) pontjára figyelemmel versenyeztetési eljárás nélkül -, ingatlanforgalmi vagyonértékelő által megállapított 3.500,- Ft/m2 vételár megfizetése ellenében.

17/26/11/2018.PM.h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

203020 „Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 29.483 000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése javára

„313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Működési költségvetés

Dologi kiadások + 3.000 000,- Ft

Felhalmozási költségvetés

Beruházások +26.483 000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A városüzemeltetési feladatokat a Győr-Szol Zrt. látja el. A 2018. évi, Győr Város Városüzemeltetési munkáiról szóló feladattervben felsorolt feladatok körébe tartozik az alább részletezett, a Városüzemeltetési kiadások előirányzat, „Városüzemeltetési szolgáltatások” kiadási jogcím terhére új feladatként tervezett munkák elvégzése:

 Munkák leírása  Összeg
(Br. HUF)
 Belvárosban, Révfalu területén kerékpár tárolók kihelyezése  1 050 000
 Batthyány játszótér felújításához hozzájárulás  1 000 000
 Győr-Bácsa területén hulladékgyűjtők kihelyezése  433 000
 Adyváros tóparton betlehem építés, felállítás  1 150 000
 Móra Iskolához virágtartók kihelyezése  200 000
 Köztéri könyvtár kialakítása  1 585 000
 Adyváros területén kutyás tiltó táblák kihelyezése  940 000
 Köztéri padok kihelyezése  609 000
 Thüringia tömb környezetében zöldterület felújítása, virágládák, padok kihelyezése  5 443 000
 Adyváros városrész táblához (Barátság park) és Jancsifalu városrész táblákhoz zászlórudak felállítása  1 740 000
 Adyváros területén zöldterület rendezés, sportpályák felújítása, tájékoztató- és kulturális információs táblák, installációk kihelyezése, valamint a felsorolt munkákhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások megvalósítása  8 333 000
 Győr-Ménfőcsanak területén közterület fenntartási munkák, szelektív hulladékgyűjtő szigetek és környezetének takarítása, rendezése  3 000 000
 Marcalvárosban, Répce u. 39-47. park átépítése, Cuha utca előkert szegélyezés  4 000 000
 Összesen:  29 483 000

000

Az előirányzat változtatást követően a Győr-Szol Zrt. és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2018. március 1-én megkötött pénzügyi megállapodás módosítása szükséges.

1/27/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)” c. kiadási jogcímről – 679.107,- Ft

Szentiváni Óvoda 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 568.290,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 110.817,- Ft

BEVÉTELEK

Központi, irányító szervi támogatás + 679.107,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményben előre nem tervezett jubileumi jutalomra fedezet biztosítása.

2/27/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Költségvetés tervezési tartalék” c. kiadási jogcímről – 624.349,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése javára

„Polgármesteri keret” c. kiadási jogcímre + 624.349,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat változtatásra a tervezési alapegységhez kapcsolódó előző évi maradvány-elszámolással összefüggő rendezések miatt kerül sor.

3/27/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Kassák Lajos utcai bölcsőde nyílászáróinak felújítása” c. kiadási jogcímről

- 19.000.000,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

felújítás + 19.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

központi irányító szervtől kapott támogatás + 19.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményhálózat Kassák Lajos utcai bölcsőde nyílászáróinak felújítása indokolja a fedezet biztosítását.

4/27/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2018. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

dologi kiadások – 2.950.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás – 2.950.000,- Ft

Győri Nemzeti Színház 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 2.950.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 2.950.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: az önkormányzati fenntartású intézmények helyiségeinek egymás közötti használatba adása-vétele során a megtérítendő költségek a használatba adó intézménynél jóváírásra, míg a használatba vevő intézménynél terhelésre kerülnek.

1/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Balett előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 27.702.91,- Ft

KIADÁSOK

Dologi + 23.547.479,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 4.155.438,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a jegyértékesítésből, a terven felüli előadások költségtérítéséből keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

2/28/11/2018. PM. h.

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester „Nemzetiségekért” díjat adományozott Kollár Urszula Bozenna részére az országos és helyi lengyel nemzetiségi önkormányzatokban, továbbá nemzetiségi civil szervezetekben végzett kiemelkedő munkája, valamint a lengyel kultúra és hagyományok ápolása terén kifejtett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként.

3/28/11/2018. PM. h.

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester „Nemzetiségekért” díjat adományozott Ferenczi Tamás részére a területi és a helyi német nemzetiségi önkormányzatokban végzett kiváló munkája, valamint a német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolása terén kifejtett értékteremtő és értékmegőrző tevékenysége elismeréseként.

4/28/11/2018. PM. h.

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester „Nemzetiségekért” díjat adományozott a Molnár Zsolt részére az örmény nemzetiségi önkormányzat munkájának és rendezvényeinek támogatásáért.

5/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II.23.) GYMJVÖ R. számú rendeletben a Költségvetés tervezési tartalék jogcím előirányzat terhére 3.329.420,- Ft átcsoportosításra kerüljön a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2018. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

250001 Költségvetés tervezési tartalék – 3.329.420,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

Kiadás – dologi kiadás + 3.329.420,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 3.329.420,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményben a főzőkonyha felújítása miatt az ebédet vásárolt élelmezéssel tudták az ellátottaknak biztosítani, emiatt szükséges az élelmiszer beszerzés és a vásárolt élelmezés közti különbözet fedezetének biztosítása.

6/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő Ménfőcsanaki Óvoda előirányzatai között:

KIADÁS

Személyi juttatás – 1.400.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 1.400.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

7/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Győri Váci Mihály Általános Iskola – között 17131-32/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

8/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola – között 17131-22/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

9/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola – között 17131-21/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

10/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium – között 17131-13/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

11/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Révai Miklós Gimnázium és Kollégium – között 17131-27/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

12/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Győri Radnóti Miklós Általános Iskola – között 17131-25/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

13/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola – között 17131-19/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

14/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium – között 17131-28/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

15/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola – között 17131-14/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

16/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Győri Fekete István Általános Iskola – között 17131-10/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

17/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium – között 17131-30/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

18/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium – között 17131-16/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

19/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola – között 17131-11/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

20/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola – között 17131-23/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

21/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – között 17131-8/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

22/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola – között 17131-17/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

23/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola – között 17131-18/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

24/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakközépiskola – között 17131-9/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

25/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Győri Kossuth Lajos Általános Iskola – között 17131-15/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

26/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Győri Tulipános Általános Iskola – között 17131-31/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

27/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Gyárvárosi Általános Iskola – között 17131-12/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

28/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ – Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – között 17131-26/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

29/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Műszaki Szakképzési Centrum között 3033-6/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

30/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum között 3046-7/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításához.

31/28/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 3. § (4) bekezdés ab) és ba) alpontja alapján a polgármester hozzájárult, hogy az építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt kiadja a Győr, Szörényi Éva u. 2. számú, 2219/14 hrsz.-ú ingatlanon épített 18 lakást tartalmazó lakóépületre vonatkozóan a BOMEX-BAU Kft. kérelme alapján.

1/29/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„ 308055 tervezési alapegység Pályázati önerő alap” c. kiadási jogcímről

- 15.000.000,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2018. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

felújítás + 15.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

központi irányító szervtől kapott támogatás + 15.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 19 millió Ft-ot különített el a Kassák Lajos úti bölcsőde nyílászáróinak felújítására, egyúttal pályázatot nyújtott be 15 millió Ft erejéig a bölcsőde energetikai rendszerének felújításához. A pályázat sikertelen volt. A bölcsőde gépészeti és energetikai rendszere azonban indokolja a tervezett felújítás megvalósítását. Ezt támasztja alá a felújítás eddigi előkészítő munkálata is. Ahhoz, hogy a felújítás mielőbb megvalósulhasson indokolt a még hiányzó összeg pályázati önerő alapból történő biztosítása.

5/29/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„Tervezési tartalék” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

tartalékok – 11.266.000,- Ft

„Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 4.514.000,- Ft

„Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 6.752.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás az idegenforgalommal és turizmussal kapcsolatos önkormányzati feladatellátás mérését szolgáló szakmai tevékenységek finanszírozását szolgálja.

6/29/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.8. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva, a polgármester nem járult hozzá a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-t működtetésében lévő Győr, Templom úti köztemetőben a IX. parcella C sor 24-25. számú sírhelye mellett, a IX. parcella D sor 15-16. számú sírhely mellett és a IX. parcella D sor 13-14. számú sírhely között található 3 db japán akác kivágatásához, mert a fák egészségi állapota megfelelő, gyökereik a környezetükben lévő sírok állagában kárt egyáltalán nem okoztak.

7/29/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott, és egyben felkérte a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-t a működtetésében lévő Győr, Templom úti köztemetőben az V. parcella Kripta sor 12/6. számú síremlék mellett található 1 db nyírfa vegetációs időszakon kívüli kivágatására. A villás elágazású fa megdőlt a sírok irányába, ágai rendszeresen hullanak, a koronaalap villás elágazása miatt fokozott a széthasadás veszélye, ezért a környezetében lévő síremlékek állagmegóvása érdekében indokolt a kivágatása. A helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a kérelemben szereplő – a síremlék másik oldalán található – nyírfa egészségi állapota megfelelő, gyökerei a környezetében lévő sírok állagában kárt láthatóan nem okoztak, ezért annak kivágatásához a fenti jogkörében eljárva, a polgármester nem járult hozzá. A kivágott fát legkésőbb 2019. november 30-ig pótolni kell. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

9/29/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

313018 „Temetői létesítmények felújítása, parcellák kialakítása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK
Beruházások – 29.420.146,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése javára

„313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Beruházások + 29.420.146,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Nádorvárosi Köztemetőben új ravatalozó épület vízkizárás és csapadékvíz elvezetési munkákra pénzügyi fedezet biztosítása. Fenti feladat a Győr-Szol Zrt. által ellátott „városüzemeltetés” témakörbe tartozik, forrása viszont a kiadási jogcím 2018. évi előirányzatában nem szerepel, ezért annak átcsoportosítása szükséges.

1/30/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„203069 Közterület rendezés” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK
Beruházások – 5.833.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése javára

„313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Dologi + 5.833.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Városi szökőkutak és csobogók téli védelme érdekében ponyvák készítési és elhelyezési költségeihez forrás biztosítása.

2/30/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész”

KIADÁSOK
Egyéb felhalmozási célú támogatások – 1.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése javára

„313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Dologi + 1.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr, Medve utcai szociális bérlakások környezetének rendezéséhez forrás biztosítása.

4/30/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Harley Tulajdonosok Klubja – Four Rivers Chapter Hungary Egyesület részére, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, győri 8708 hrsz.-ú, Győr, Töltésszer utcai, cím nélküli, kivett uszoda és csónakház megnevezésű ingatlanon, az úgynevezett Magyar Vilmos Uszoda Csónakház emeletén lévő helyiségeiben, Horváthné Korinek Judit építész tervező által, 2018 novemberében készített tervek és műszaki leírásban foglaltak szerinti tartalommal, beruházást végezzen saját költségen. A tervezett építési munkák: burkolatcsere épületen belül; nem járható tető járhatóvá tétele, új rétegrend kialakítása és új burkolat készítésével egyidejűleg; ereszcsatorna rendszer felújítás/átalakítás; korlát felújítás/csere; új védőtető kiépítése; új menekülő lépcső építése.

5/30/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„309402. Nemzetközi kapcsolatok” – 400.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése javára

„303420. Polgármesteri keret” c. + 400.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A nemzetközi kapcsolatok finanszírozásával kapcsolatos polgármesteri döntések fedezetének biztosítása.

6/30/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.4. alpontjában és az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont aa) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata, működésének támogatására 400.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Polgármesteri keret” tervezési alapegység terhére.

7/30/11/2018. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörben eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

„203069 Közterület rendezés” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK
Beruházások – 25.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése javára

„313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Dologi + 25.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Utcanév táblák cseréjéhez forrás biztosítása

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2018. december 12.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.