1126/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

1126/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében – a bizottságok feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján a bizottságok, a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozták:

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

847/2018. (XI. 5.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az önkormányzati bérlakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 24/2011. (IX. 29.) GYMJVÖ rendelet 5. §-a alapján a Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 20. II/6., valamint a Győr, Ady Endre utca 1/B. V/13. szám alatti önkormányzati bérlakásokat piaci lakbérrel történő hasznosításra biztosítja.

848/2018. (XI. 5.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága a felújításra meghirdetett bérlakáspályázatot a melléklet szerint kiírja.

849/2018. (XI. 5.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az előzetes regisztrációval meghirdetett bérlakáspályázat kiírását a melléklet szerint elfogadja.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

77/2018. (XI. 08.) PÜBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Agrárplanéta Kft.-vel szemben előírt 1.270.293,- Ft összegű, a Tropical City Kft.-vel szemben előírt 1.061.747,- Ft összegű behajthatatlan követelését elengedi és hozzájárul a követeléseknek az Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásaiból való kivezetéséhez.

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

50/2018. (XI. 06.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Tájékoztató a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításának véleményezési eljárásában kapott észrevételekről (TSZTM 2018-014, TSZTM 2018-059, SZTM 2017-023, SZTM 2018-014, SZTM 2018-037, SZTM 2018-038, SZTM 2018-049, SZTM 2018-050, SZTM 2018-051, SZTM 2018-052, SZTM 2018-055, SZTM 2018-056, SZTM 2018-057, SZTM 2018-058 és SZTM 2018-059 számú szabályozási tervmódosítások)” című előterjesztést megtárgyalta, a beérkezett véleményeket megismerte, azokat elfogadta.

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

98/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2018. I. féléves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

99/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2018. I. féléves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

100/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2018. I-III. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

106/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 7858 hrsz.-ú, 666 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, természetben Győr, Kossuth Lajos utca 17. sz. alatt található ingatlan 1300/20000 arányú tulajdoni illetőségének megfelelő, illetve ezen tulajdoni illetőséghez tartozó, a beruházás módosított építési tervdokumentációjában II/11. sz. alatt feltüntetett, első emeleti, 69,37 m2 alapterületű lakás ingatlanra, a közös tulajdonból hozzátartozó részekkel a REAG Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1114 Budapest, Móricz Zs. krt. 3. B. ép. IV/5.) mint eladó, valamint Gyalókay Katalin Anikó és Rácz László mint vevők között bruttó 20.850.000,- Ft vételáron 2018. október 18. napján létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti vételáron, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ában – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

107/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága jóváhagyja a győri 9177 hrsz.-ú ingatlan (Győr, Achim András u. 7.) ajánlati árának módosítását. Az ingatlan kikiáltási ára 22.300.000,- Ft, amely az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított forgalmi érték költségekkel növelt összege.

108/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága jóváhagyja a győri 11153/6 hrsz.-ú, 1685 m² területű, beépítetlen terület megnevezésű, Győr, Szitásdomb utcában található ingatlan versenyeztetési eljárással történő értékesítését. Az ingatlan kikiáltási ára 32.600.000,- Ft + ÁFA, amely az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított forgalmi érték költségekkel növelt összege.

109/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a győri 8963/7 hrsz.-ú, 2.543 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, Győr, 1. számú főutat a Nyár utcával összekötő út mellett található ingatlan licit útján történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár, nettó: 42.360.000,- Ft, azaz negyvenkettőmillió-háromszázhatvanezer forint.

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZRENDVÉDELMI BIZOTTSÁG

46/2018. (XI. 8.) KKB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottsága a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II. 23.) GYMJVÖ. rendelet 24. § (2) bekezdés db) pontja alapján 244.000,- Ft-ot biztosít az Arrabona Polgárőr Egyesület részére a belvárosi és révfalui rakparti területek sétányainak, valamint a Radó-sziget sétányának fokozott járőrözésére kiemelten hétvégéken az esti órákban.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2018. december 12.

Borkai Zsolt

polgármester

1. számú melléklet

A BIZOTTSÁGOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAI

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

847/2018. (XI. 5.) SZELBI HATÁROZATA

848/2018. (XI. 5.) SZELBI HATÁROZATA

849/2018. (XI. 5.) SZELBI HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

77/2018. (XI. 08.) PÜBI HATÁROZATA

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

50/2018. (XI. 06.) VSTRB HATÁROZATA

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

98/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

99/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

100/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

106/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

107/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

108/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

109/2018. (XI. 07.) GATUBI HATÁROZATA

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZRENDVÉDELMI BIZOTTSÁG

46/2018. (XI. 8.) KKB HATÁROZATA

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.