4/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2019.IV.1. – 2019.IV.1.

Időállapot váltás:
2019.IV.1. – 2019.IV.1.
2019.IV.2. -

4/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet a 4/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Köznevelési intézményekben alkalmazandó nettó térítési díjak

 1. Óvoda  
 1.1 Egész nap  368
 1.2. Csak ebéd  232
   
 2. Általános iskola  
 2.1. Napközi  530
 2.2. Ebéd  330
 2.3. Tízórai  116
 2.4. Uzsonna  84
   
 3. Középiskola  
 3.1. Egész nap  734
 3.2. Ebéd  350
 3.3. Reggeli  154
 3.4. Vacsora  230
   
 4. Gyermektábor  
 4.1. Reggeli  210
 4.2. Ebéd  334
 4.3. Uzsonna  168
 4.4. Vacsora  235
   
 5. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény
 5.1. Óvoda – egész nap  368
 5.2. Óvoda – kollégium  544
 5.3. Iskola – egész nap  530
 5.4. Iskola – kollégium  640
 5.5. Gyermekotthon  640
   

Általános indokolás

Az intézményeknél biztosított étkeztetés során figyelemmel kell lenni az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. § (3) bekezdésére, valamint a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben meghatározott élelmiszer-felhasználási előírásokra. Ezen szabályok betartása miatt szükséges az önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezéseinek módosításai.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Az alaprendelet 1. mellékletét módosítja.

a 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

az 1. melléklethez

Az önkormányzat által működtetett intézményekben, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos 2019. április 1. napjától alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormák, valamint rezsiköltségek alapján számított, étkezésért fizetendő térítési díjakat tartalmazza.

Rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Humánszolgáltatási Főosztály

6.) Intézményfenntartói Osztály

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.