35/2019. (II. 25.) Kgy határozat

35/2019. (II. 25.) Kgy határozat

„Pro Urbe Győr” díj adományozása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. február 25-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

28. NAPIRENDI PONT

„Pro Urbe Győr” díj adományozása

35/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Sütő Csaba

intézményvezető

részére a hajléktalan-ellátás megszervezése, korszerű bővítése és folyamatos működtetése területén végzett tevékenysége elismeréseként a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján

PRO URBE GYŐR

díjat adományoz.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.