1/2019. (I. 25.) Rk. Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

1/2019. (I. 25.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. január 25-én 09:30 órára összehívott és 09:30 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Borsi Róbert, Dr. Dézsi Csaba András, Diligens Tibor, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kovács Tamás, Laczkovits-Takács Tímea, dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Varga Márk

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Bárány István, Fodor Roland, Kalmár Ákos

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Szűcs Cintia, önkormányzati tanácsadó,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Sándorfi Róbert, a Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Hoffmann Judit, a Sport Osztály vezetője,

Rácz Annamária, a Városmarketing és Programszervezési Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztő és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője,

a sajtó munkatársai, valamint 20 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 21 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – megjelent, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Tisztelt Közgyűlés! 2019. január 11-én 6 képviselő rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló utasítás elrendelésével kapcsolatosan. A hat képviselő egy előterjesztést is készített, melyet kért a rendkívüli ülés napirendjére venni.

****

NAPIREND:

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló utasítás a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatosan

Előterjesztő:

Dr. Neupor Zsolt önkormányzati képviselő

Fodor Roland önkormányzati képviselő

Glázer Tímea önkormányzati képviselő

Juhász István önkormányzati képviselő

Pollreisz Balázs önkormányzati képviselő

Varga Márk önkormányzati képviselő

Kéri, hogy aki a javasolt napirendi ponttal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 5 igen, 16 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javasolt napirendet nem fogadta el.

****

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlésre a közgyűlés munkatervében szereplő dátumtól eltérően 2019. február 25-én 10:00 órai kezdettel kerül sor.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 09:31 órakor bezárja.

K. m. f.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.