44/2019. (III. 29.) Kgy határozat

44/2019. (III. 29.) Kgy határozat

Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2018. évi feladattervének végrehajtásáról és javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2019. évi feladattervére

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. március 29-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

9. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2018. évi feladattervének végrehajtásáról és javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2019. évi feladattervére

44/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított, a Győrben működő általános- és középiskolák szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló keret felhasználására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. számú mellékletét képező „Pályázati felhívás” szerinti tartalommal.

2. A Közgyűlés az 1. pont szerinti támogatási keret felhasználásához a pályázat közzétételi, elbírálási, utalási és elszámoltatási rendjét a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Humánszolgáltatási Főosztály/Intézményfenntartói Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.