45/2019. (III. 29.) Kgy határozat

45/2019. (III. 29.) Kgy határozat

Pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. március 29-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

10. NAPIRENDI PONT

Pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztása

45/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázatok elbírálása alapján a támogatási szerződések megkötésére és az elszámoltatás lebonyolítására, továbbá felhatalmazza az 1. pont szerinti döntés esetleges módosítására, az 1. sz. mellékletben tartalékkeret jogcímen szereplő összeg év közbeni felosztására, összeghatárra tekintet nélkül, és az ezzel kapcsolatos támogatási szerződés megkötésére, módosítására és az elszámolás lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a támogatási szerződések megkötésének kezdeményezésére: a döntést követő 30 napon belül

az elszámoltatás tekintetében: a 42/2013. (XII. 20.) GYMJVÖ rendeletben foglaltak szerint

a tartalékkerettel kapcsolatos ügyintézésre: 2019. december 31.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály/Sport Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.