46/2019. (III. 29.) Kgy határozat

46/2019. (III. 29.) Kgy határozat

Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének jóváhagyása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. március 29-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

11. NAPIRENDI PONT

Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének jóváhagyása

46/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó és fenntartásában működő Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2018. évi beszámolóját és 2019. évi munkatervét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály/Kulturális Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.