47/2019. (III. 29.) Kgy határozat

47/2019. (III. 29.) Kgy határozat

A Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. március 29-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

12. NAPIRENDI PONT

A Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítása

47/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ alapító okiratát az 1. sz. mellékletben foglalt Módosító okirat szerinti tartalommal a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával módosítja.

2. A Közgyűlés a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ 1/A. sz. mellékletben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított alapító okirat adatainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály/Kulturális Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.