53/2019. (III. 29.) Kgy határozat

53/2019. (III. 29.) Kgy határozat

A Győri ETO Kézilabda Klub részére történő pénzeszközátadás

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. március 29-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

18. NAPIRENDI PONT

A Győri ETO Kézilabda Klub részére történő pénzeszközátadás

53/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő „309519. Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján” tervezési jogcím terhére 13.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a GYŐRI ETO KC a Török Bódog Női Kézilabda Magyar Kupa sorozatban elért kimagasló teljesítménye elismeréseként.

2. A Közgyűlés az 1. pontban meghatározott támogatás fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítást hagyja jóvá:

309519. Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján + 13.000.000,- Ft

350101. Elkülönített, kizárólagos közgyűlési felhasználási

hatáskörű tartalék – 13.000.000,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére és az elszámoltatás lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 15 nap, az elszámoltatásra a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály/Vagyonhasznosítási Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály/Sport Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.