0310/2019. (III. 29.) Kgy. előterjesztés

0310/2019. (III. 29.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztására

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat Pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 11/2019. (II. 25.) Kgy. határozatával elfogadta a 2019. évi költségvetésnek a sport támogatására vonatkozó felosztását. A határozat alapján, a pályázati úton támogatott sportszervezeteknek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására kiírt pályázatok meghirdetése megtörtént. A 2019. március 08. 12.00 órai határidőig beérkezett pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Sport Osztálya megvizsgálta, majd a pályázati kiírásnak megfelelő szervezetek esetében – szakmai szempontok alapján – javaslatot tett a támogatások mértékére. A támogatásra kiírt 299.000.000,- Ft keretösszegű támogatásra 677.155.200,- Ft igény érkezett.

A 2019. évi támogatási javaslat kialakításánál a korábbi években odaítélt önkormányzati támogatások célirányos és hatékony felhasználása, valamint az egyesületek versenyzői létszáma, eredményessége és szakmai programja lett figyelembe véve.

A támogatásra javasolt sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok listáját és a támogatás összegére tett javaslatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázatok elbírálása alapján a támogatási szerződések megkötésére és az elszámoltatás lebonyolítására, továbbá felhatalmazza az 1.) pont szerinti döntés esetleges módosítására, az 1. sz. mellékletben tartalékkeret jogcímen szereplő összeg év közbeni felosztására, összeghatárra tekintet nélkül, és az ezzel kapcsolatos támogatási szerződés megkötésére, módosítására és az elszámolás lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a támogatási szerződések megkötésének kezdeményezésére: a döntést követő 30 napon belül

az elszámoltatás tekintetében: a 42/2013. (XII. 20.) GYMJVÖ rendeletben foglaltak szerint

a tartalékkerettel kapcsolatos ügyintézésre: 2019. december 31.

Győr, 2019. március 14.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály, Sport Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.