0317/2019. (III. 29.) Kgy. előterjesztés

0317/2019. (III. 29.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében – a bizottságok feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján a bizottságok, a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozták:

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

73/2019. (II. 11.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az önkormányzati bérlakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 13. §-a alapján a Győr, Apáca utca 13. I/2. szám alatti bérlakást piaci lakbérrel történő hasznosításra biztosítja.

74/2019. (II. 11.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az előtakarékossággal meghirdetett bérlakáspályázat kiírását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

75/2019. (II. 11.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az előzetes regisztrációval meghirdetett bérlakáspályázat kiírását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

13/2019. (II. 14.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt felvett, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 4201/221410 tulajdoni részilletőségére (a tulajdoni részilletőségen felépítendő, a társasház alapító okiratban győri 11612/A/26 hrsz.-ú lakásingatlanra, a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső 4201/221410 eszmei hányadrészre), valamint a győri 11612 hrsz.-ú ingatlan 208/221410 tulajdoni részilletőségére (a tulajdoni részilletőségen felépítendő, a társasház alapító okiratban győri 11612/A/67 hrsz.-ú 67. számú tároló 1/1 tulajdoni részilletőségére, a közös tulajdonú részből a tárolóra eső 208/221410 eszmei hányadrészre) a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint SZ. M. mint megrendelő/vevő között Győrött 2018. december 17. napján, mindösszesen bruttó 20.563,700,- Ft vételáron létrejött adásvételi szerződés tekintetében, elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 33340/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

14/2019. (II. 14.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt felvett, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 3586/221410 tulajdoni részilletőségére (a tulajdoni részilletőségen felépítendő, a társasház alapító okiratban győri 11612/A/12 hrsz.-ú lakásingatlanra, a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső 3586/221410 eszmei hányadrészre), a lakásingatlanhoz tartozó 50 m2 területű zöldterületre, valamint a győri 11612 hrsz.-ú ingatlan 233/221410 tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, a társasház alapító okiratban győri 11612/A/68 hrsz.-ú 68. számú tároló 1/1 tulajdoni részilletőségére, a közös tulajdonú részből a tárolóra eső 233/221410 eszmei hányadrészre) a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint B. R. mint megrendelő/vevő között Győrött, 2018. december 20. napján, mindösszesen bruttó 17.938.550,- Ft vételáron létrejött adásvételi és kivitelezési szerződés tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 33340/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

15/2019. (II. 14.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a 96/2018. (X. 10.) GATUBI határozatát visszavonja.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2019. március 21.

Borkai Zsolt

polgármester

1. számú melléklet

A BIZOTTSÁGOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAI

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

73/2019. (II. 11.) SZELBI HATÁROZATA

74/2019. (II. 11.) SZELBI HATÁROZATA

75/2019. (II. 11.) SZELBI HATÁROZATA

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

13/2019. (II. 14.) GATUBI HATÁROZATA

14/2019. (II. 14.) GATUBI HATÁROZATA

15/2019. (II. 14.) GATUBI HATÁROZATA

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.