0318/2019. (III. 29.) Kgy. előterjesztés

0318/2019. (III. 29.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Győri ETO Kézilabda Klub részére történő pénzeszközátadásra

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat a Győri ETO Kézilabda Klub részére történő pénzeszközátadásra

Tisztelt Közgyűlés!

2019. március 16-17. között került sor a Török Bódog Női Kézilabda Magyar Kupa 2019. évi Négyes Döntőjének megrendezésére a debreceni Főnix Csarnokban.

A GYŐRI ETO KC tizennégyszeres Magyar Bajnok és négyszeres Bajnokok Ligája győztes sportegyesület felnőtt női kézilabdacsapata, a GYŐRI AUDI ETO KC sorozatban másodszor, összességében tizennegyedik alkalommal gyönyörű játékkal nyerte meg a Magyar Kupát, tovább öregbítve a saját és a város jó hírnevét.

A csapat küzdőképessége, kitartása és egysége példaként szolgálhat mindenki számára, egyúttal igazolás arra, hogy a sport önkormányzati támogatása, az önkormányzat és az egyesületek együttgondolkodása és együttműködése meghozza gyümölcsét, mely minden érintett számára előnyökkel jár.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szeretné méltóképpen kifejezni háláját és elismerését a GYŐRI AUDI ETO KC játékosai és szakemberei számára, ezért javaslatot teszek az alábbi határozati javaslatban a kiemelkedő teljesítmény elismeréseként 13 millió forint támogatás nyújtására, melynek folyósítása pénzeszközátadás keretében a GYŐRI ETO KC részére történik, és amely a közterhek levonását követően nettó 10 millió forint kifizetését teszi lehetővé számukra.

Kérem a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő „309519. Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján” tervezési jogcím terhére 13.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a GYŐRI ETO KC a Török Bódog Női Kézilabda Magyar Kupa sorozatban elért kimagasló teljesítménye elismeréseként.

2./ A Közgyűlés az 1. pontban meghatározott támogatás fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítást hagyja jóvá:

309519. Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján + 13.000.000,- Ft

350101. Elkülönített, kizárólagos közgyűlési felhasználási

hatáskörű tartalék – 13.000.000,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére és az elszámoltatás lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 15 nap, az elszámoltatásra a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.

Győr, 2019. március 29.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.