61/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

61/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

Adásvétellel vegyes ingatlancserét tartalmazó szerződés megkötése

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. április 26-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

8. NAPIRENDI PONT

Adásvétellel vegyes ingatlancserét tartalmazó szerződés megkötése

61/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában álló győri 4121/13 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű és a Magyar Állam tulajdonában álló győri 10219 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett csónakház, udvar megnevezésű ingatlanok tulajdonjogára vonatkozó adásvétellel vegyes csereszerződés megkötéséhez az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi értékek, valamint az Önkormányzat által a győri 10219 hrsz.-ú ingatlanra fordított és az MNV Zrt. által elismert értéknövelő beruházások összegének figyelembevételével keletkező nettó 66.002.740,- Ft értékkülönbözet szembeállításával, mely a „230007 MVP új mentőállomás építése” kiadási tervezési alapegységen rendelkezésre áll, a sport, ifjúsági ügyek közfeladatok ellátása érdekében.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel vegyes ingatlancserét tartalmazó szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve az ingatlanra vonatkozó megállapodás esetleges módosításait is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály

Jogi és Önkormányzati Osztály/Jogi és Titkársági Csoport

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.