62/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

62/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

Győri társasházi lakás értékesítése (4778/35/A/53 hrsz.)

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. április 26-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

9. NAPIRENDI PONT

Győri társasházi lakás értékesítése (4778/35/A/53 hrsz.)

62/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 4778/35/A/53 hrsz.-ú (Győr, Tihanyi Árpád út 83. IX/5. ajtó), 53 m² nagyságú, 2 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. pont szerinti ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő bérleti jogával terhelten) értékesíthető 11.340.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2022. február 11.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály/Vagyonhasznosítási Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.