64/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

64/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr éjjeli menedékhelyén az időszakos férőhely további működtetése

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. április 26-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

11. NAPIRENDI PONT

A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr éjjeli menedékhelyén az időszakos férőhely további működtetése

64/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr, Szarvas u. 28-30. sz. alatti telephelyén 2019. május 1-jétől 2019. október 31-ig 60 férőhelyen időszakos éjjeli menedékhely működtetésével.

2. A Közgyűlés a férőhelyszám működéséhez a szükséges előirányzatot biztosítja 2019. május 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időszakban, melyre a 2019. évi költségvetésben az alábbi előirányzat változásokat rendeli el:

Költségvetés tervezési tartalék - 14.165.983,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr

bevétel: Önkormányzati támogatás + 14.165.983,- Ft

kiadás: Személyi juttatás + 8.783.000,- Ft

Munkaadókat terhelő j. és szoc.hj.adó + 1.632.000,- Ft

Dologi kiadás: + 3.750.983,- Ft

Összesen: + 14.165.983,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés egyetért a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr 2019. május 1-jétől 2019. október 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 6 fő szakmai létszámfejlesztésével. A Közgyűlés a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat engedélyezett álláshelyeinek számát 2019. május 1-jétől 2019. szeptember 30-ig 95 álláshelyben, 2019. október 1-jétől 75 álláshelyben, 2019. november 1-jétől 69 álláshelyben határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. sz. melléklet

Időszakos férőhely további működtetése bevételének és kiadásának alakulása

Bevétel

Állami normatív hozzájárulás

60 férőhely, 6 havi működtetésére 14.165.983.- Ft

Kiadások

Személyi juttatás összesen: 8.783.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.632.000,- Ft

Dologi kiadások: 3.750.983,- Ft

Működési kiadás összesen: 14.165.983,- Ft

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Humánszolgáltatási Főosztály/Intézményfenntartói Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.