66/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

66/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

A GINOP-1.3.4-17 számú, a Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett a „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” című pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. április 26-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

13. NAPIRENDI PONT

A GINOP-1.3.4-17 számú, a Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett a „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” című pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyása

66/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan egyetért a GINOP-1.3.4-17 számú, a Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” című pályázaton konzorciumi tagként való részvétellel, és a pályázat benyújtásával, mellyel kapcsolatban a „Konzorciumi együttműködési megállapodás” – pályázat benyújtására – aláírását utólagosan jóváhagyja és vállalja a pályázattal összefüggő felelősség viselését. .

Felelős: polgármester

Határidő: utólagos, a pályázat benyújtására 2019. március 27.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert pályázattal (beleértve annak nyertessége esetén a megvalósítást is) kapcsolatban valamennyi döntés meghozatalára, eljárási cselekmény lefolytatására, dokumentum aláírásra és kiadására, beleértve a „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály/Városmarketing és Programszervezési Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.