69/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

69/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. április 26-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

16. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

69/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. számú melléklet

A BIZOTTSÁGOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAI

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

212/2019. (III. 18.) SZELBI HATÁROZATA

217/2019. (III. 18.) SZELBI HATÁROZATA

218/2019. (III. 18.) SZELBI HATÁROZATA

219/2019. (III. 18.) SZELBI HATÁROZATA

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

17/2019. (III. 20.) GATUBI HATÁROZATA

18/2019. (III. 20.) GATUBI HATÁROZATA

19/2019. (III. 20.) GATUBI HATÁROZATA

22/2019. (III. 20.) GATUBI HATÁROZATA

23/2019. (III. 20.) GATUBI HATÁROZATA

24/2019. (III. 20.) GATUBI HATÁROZATA

25/2019. (III. 20.) GATUBI HATÁROZATA

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZRENDVÉDELMI BIZOTTSÁG

11/2019. (III. 18.) KKB HATÁROZATA

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁGA

15/2019. (III. 19.) OKSTB HATÁROZATA

16/2019. (III. 19.) OKSTB HATÁROZATA

17/2019. (III. 19.) OKSTB HATÁROZATA

18/2019. (III. 19.) OKSTB HATÁROZATA

19/2019. (III. 19.) OKSTB HATÁROZATA

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

6/2019. (III. 19.) VSTRB HATÁROZATA

7/2019. (III. 19.) VSTRB HATÁROZATA

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály

Hivatal érintett szervezeti egységei

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.