0416/2019. (IV. 26.) Kgy. előterjesztés

0416/2019. (IV. 26.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében – a bizottságok feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján a bizottságok, a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozták:

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

212/2019. (III. 18.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr működésére vonatkozó Szakmai Programot 2019. április 1. napjával jóváhagyja.

217/2019. (III. 18.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az önkormányzati bérlakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 13. §-a alapján a Győr, Baross G. utca 19. I/3. szám alatti bérlakást piaci lakbérrel történő hasznosításra biztosítja.

218/2019. (III. 18.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága hozzájárul az alábbi táblázatban felsorolt lakások bérlakás állományból történő kivonásához, valamint egyetért az ingatlan értékesítésével, vagy nem lakás célú helyiségként történő hasznosításával.

 Hrsz.  Cím  m2  Szobaszám  Félszoba  Komfortfokozat
 6625/A/5  Lukács Sándor u. 19. fszt/5.  34  1  0  félkomfortos
 6625/A/9  Lukács Sándor u. 19. I/6.  27  1  0  komfort nélküli
 7571  Bálint Mihály u. 65. fszt/1.  33  1  0  komfort nélküli
 7571  Bálint Mihály u. 65. fszt/2.  38  1  0  komfortos
 7571  Bálint Mihály u. 65. fszt/3.  31  1  0  félkomfortos
 7571  Bálint Mihály u. 65. fszt/4.  39  1  0  komfortos
 7571  Bálint Mihály u. 65. fszt/5.  50  2  0  komfortos
 7571  Bálint Mihály u. 65. fszt/6.  29  1  0  félkomfortos
 7571  Bálint Mihály u. 65. fszt/7.  27  1  0  komfort nélküli

219/2019. (III. 18.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az előzetes regisztrációval meghirdetett bérlakáspályázat kiírását a melléklet szerint elfogadja.

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

17/2019. (III. 20.) GATUBI HATÁROZATA

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdésének a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében elfogadja az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját a következők szerint:

Mérleg szerinti főösszeg: 315.108.000 Ft

Adózás előtti eredmény: 348.000 Ft

Adózott eredmény: 3.348.000 Ft

2. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tudomásul veszi az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

18/2019. (III. 20.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdésének b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét.

19/2019. (III. 20.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdésének b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 2019. évi üzleti tervét.

22/2019. (III. 20.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 6813/A/4 hrsz.-ú, 34,02 m2 nagyságú, lakás megnevezésű, a természetben Győr, Rákóczi Ferenc utca 9. I/1. sz. alatt található ingatlanra R. I. mint eladó, valamint H. Z. és H. Z.-né S. A. mint vevők között 18.000.000,- Ft vételáron 2019. február 09. napján létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti vételáron, a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

23/2019. (III. 20.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a győri 25162/1, 25165 és 25180/3 hrsz.-ú ingatlanok versenyeztetési eljárás mellőzésével történő értékesítéséhez D. A. részére 23.250.000,- Ft + 242.136,- Ft áfa vételáron, az ingatlanra vonatkozó értékesítési hirdetményben meghatározott feltételekkel.

24/2019. (III. 20.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a mellékletben szereplő önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadás útján történő hasznosításához.

25/2019. (III. 20.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keretre benyújtott pályázatokat véleményező munkacsoportba Szeles Szabolcs önkormányzati képviselőt, a bizottság alelnökét, az egyházak támogatására szolgáló pályázati keretre benyújtott pályázatokat véleményező munkacsoportba Hajszán Gyula önkormányzati képviselőt, a bizottság tagját delegálja.

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZRENDVÉDELMI BIZOTTSÁG

11/2019. (III. 18.) KKB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottsága „A városban működő polgárőrségek támogatása” c. előirányzatból 3.600.000,- Ft összeg erejéig meghívásos pályázatot.

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG

15/2019. (III. 19.) OKSTB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletének 3. alcím 3.4. pont 3.4.9. alpontjában kapott felhatalmazással az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ 2018. évi munkabeszámolóját és 2019. évi munkatervét jóváhagyja.

16/2019. (III. 19.) OKSTB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletének 3. alcím 3.4. pont 3.4.9. alpontjában kapott felhatalmazással az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ 2018. évi munkabeszámolóját és 2019. évi munkatervét jóváhagyja.

17/2019. (III. 19.) OKSTB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletének 3. alcím 3.4. pont 3.4.9. alpontjában kapott felhatalmazással az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Generációk Háza Művelődési Központ 2018. évi munkabeszámolóját és 2019. évi munkatervét jóváhagyja.

18/2019. (III. 19.) OKSTB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletének 3. alcím 3.4. pont 3.4.9. alpontjában kapott felhatalmazással az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2018. évi munkabeszámolóját és 2019. évi munkatervét jóváhagyja.

19/2019. (III. 19.) OKSTB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletének 3. alcím 3.4. pont 3.4.9. alpontjában kapott felhatalmazással az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Újvárosi Művelődési Ház 2018. évi munkabeszámolóját és 2019. évi munkatervét jóváhagyja.

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

6/2019. (III. 19.) VSTRB HATÁROZATA

1. Városstratégiai Bizottság a „Győr, Lomb utca 3436 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 55 lakásos társasház épület építéséhez kapcsolódó közterület kialakítási terve” című közterület kialakítási tervre vonatkozó 2/2017. (I. 17.) VSTRB határozatát visszavonja.

2. A Városstratégiai Bizottság a „Győr, Kálvária utca – Lomb utca sarok társasház beépítés (hrsz.: 3436) közterület kialakítási terve” munkacímet viselő közterület kialakítási tervet jóváhagyja.

3. A Városstratégia Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a településrendezési szerződést a Fejlesztő által - a településrendezési szerződések-megkötésének szabályairól, és a közterület kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet szerinti formában és tartalommal - előterjesztett kérelem beérkezését követően készítse elő.

Az ingatlanfejlesztés részletes feltételeit (különösen: ütemezés, biztosíték, a véleményező önkormányzati szervek és hatóságok előírásai, a közterületen kiépítésre kerülő műszaki járulékos infrastruktúra térítésmentes átadása) a megkötendő településrendezési szerződésben kell rögzíteni és kifejezésre juttatni.

4. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a közterület kialakítási terv jóváhagyott 1-1 példányát küldje meg az érintett közmű-szolgáltatóknak, az építésügyi hatóságnak, a Fejlesztőnek, továbbá a hivatali nyilvántartásban a szükséges átvezetéseket végezze el.

7/2019. (III. 19.) VSTRB HATÁROZATA

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Győr,5433/27 hrsz.-ú terület közlekedés- és közműkiszolgálás közterület kialakítási terve” munkacímet viselő közterület kialakítási tervet jóváhagyja.

2. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a településrendezési szerződést a Fejlesztő által – a településrendezési szerződések-megkötésének szabályairól, és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet szerinti formában és tartalommal – előterjesztett kérelem beérkezését követően készítse elő.

Az ingatlanfejlesztés részletes feltételeit (különösen: ütemezés, biztosíték, a véleményező önkormányzati szervek és hatóságok előírásai, a közterületen kiépítésre kerülő műszaki járulékos infrastruktúra térítésmentes átadása) a megkötendő településrendezési szerződésben kell rögzíteni és kifejezésre juttatni.

3. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a közterület-kialakítási terv jóváhagyott 1-1 példányát küldje meg az érintett közmű-szolgáltatóknak, az építésügyi hatóságnak, a Fejlesztőnek, továbbá a hivatali nyilvántartásban a szükséges átvezetéseket végezze el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2019. április 18.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.