12/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet

A kijelölt időállapot: 2019-06-01 10:00.

A szöveg időállapota: 2019.VI.1. – 2019.VI.1.

Időállapot váltás:
2019.VI.1. – 2019.VI.1.
2019.VI.2. -

12/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2019. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 56.041.100.047 Ft, és

b) bevételi főösszege 56.041.100.047 Ft.”

(2) A R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 6. melléklet helyébe a 6. melléklet,

g) 6. melléklet helyébe a 7. melléklet, valamint a

h) 6. melléklet helyébe a 8. melléklet

lép.

2. §

(1) E rendelet – a (2) – (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. június 1-jén lép hatályba, az 1. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezés 2019. március 1. napjától alkalmazandó.

(2) E rendelet 1. § (2) bekezdés g) pontja 2019. június 2. napján lép hatályba, rendelkezése 2019. április 1. napjától alkalmazandó.

(3) E rendelet 1. § (2) bekezdés h) pontja 2019. július 1-jén lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.