95/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

95/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

A Közgyűlés 2019. VI. 28-i ülésének napirendje

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. június 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

A Közgyűlés 2019. VI. 28-i ülésének napirendje

95/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2019. június 28-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

2. Javaslat az önkormányzati működést érintő, valamint a közterület használatával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

3. Javaslat egyes kimagasló sporteredmények önkormányzati jutalmáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

4. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és a Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2018-048, TSZTM 2019-001, TSZTM 2019-038, SZTM 2018-042, SZTM 2018-048, SZTM 2019-001, SZTM 2019-007, SZTM 2019-021, SZTM 2019-023, SZTM 2019-026, SZTM 2019-027, SZTM 2019-031, SZTM 2019-032, SZTM 2019-033, SZTM 2019-037, SZTM 2019-038, SZTM 2019-040, SZTM 2019-044, SZTM 2019-045, SZTM 2019-046, SZTM 2019-047, SZTM 2019-050, SZTM 2019-053, SZTM 2019-054, SZTM 2019-055, SZTM 2019-057, SZTM 2019-059 és az SZTM 2019-060 számú tervmódosítások)

Előterjesztő: Révi Zsolt főépítész

5. Javaslat egyes változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendeletek módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt főépítész

6. Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

7. Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú pályázat bírálatára

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

8. Tájékoztató a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester és Borsi Róbert Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács elnöke

9. Javaslat a 2019. évi városképi támogatásokra

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

10. Javaslat a Magyar Országos Gördeszka és Görkorcsolya Szakszövetség által meghirdetett „Országos Görpark Program – Győr, Marcalváros Víztorony” című pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

11. Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

12. Javaslat fogorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

13. Javaslat a WHO Egészséges Városok Projekt VII. ötéves fázisában való részvételre

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

14. Javaslat a Gazdasági Működtető Központ Győr karbantartási és üzemeltetési feladatainak átadására szociális és köznevelési intézményeknek

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

15. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák és a Gazdasági Működtető Központ Győr között kötött munkamegosztási megállapodások módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

16. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák 2019/2020. nevelési évben indítható csoportjai számának, a csoportok létszámainak, valamint az óvodákban engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számának meghatározására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

17. Javaslat köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

18. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2020. évi fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

19. Javaslat a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat időszakos férőhelyszám bővítésére

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

20. Tájékoztató az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr 2018. évi szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

21. Javaslat a Győri Balett és a Generációk Háza Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

22. Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére (5998/1/A/39 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

23. Javaslat a Győr, Domb utcában található ingatlan értékesítésére (győri 7069/3 hrsz.)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

24. Javaslat a győri 394 hrsz.-ú ingatlan működtetésből történő kivonására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

25. Javaslat a „Városháza” étterem-konyha és büfé bérbeadására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

26. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

27. Javaslat közterületek elnevezésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

28. Javaslat személyi kérdésekben való döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

29. Javaslat Győr Megyei Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. II. félévi munkatervére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

30. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

31. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

32. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

33. Javaslat a 84/2019. (V. 31.) Kgy. határozat módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

34. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság (Zárt ülés)

K. m. f.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.