115/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

115/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

A győri 394 hrsz.-ú ingatlan működtetésből történő kivonása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. június 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

24. NAPIRENDI PONT

A győri 394 hrsz.-ú ingatlan működtetésből történő kivonása

115/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a győri 394 hrsz.-ú, 999 m2 nagyságú, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant 2019. július 1-jétől Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Kabinet Házüzemeltetési Osztálya működtetéséből kivonja, ezzel egyidejűleg Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztályának működtetésébe adja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály/Vagyon-nyilvántartási Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.