117/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

117/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

Alapítványok támogatása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. június 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

26. NAPIRENDI PONT

Alapítványok támogatása

117/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a humán terület egyéb kiadásai között a Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás jogcímen szereplő 40.000.000,- Ft előirányzatból 20.000.000,- Ft a „Szívkatéterezés Győr” Alapítvány számára, 20.000.000,- Ft a „Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány” számára kerüljön átadásra.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2019. évi előirányzata terhére a Kisalföldi Őszidő Alapítvány (9021 Győr, Szent István u. 7.) 80.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a Kisalföldi Őszidő című hírlevél nyomdaköltségeire, illetve irodatechnikai eszközök működéséhez toner, tintapatron, fénymásoló papír beszerzésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. és 2. pontokban szereplő megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2019. július10.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály

Humánszolgáltatási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.