118/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

118/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

Közterületek elnevezése

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. június 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

27. NAPIRENDI PONT

Közterületek elnevezése

118/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a győri 8966/4, 8963/2, 8963/8 és 8963/10 hrsz.-ú kivett közterületet Farkas Mátyás út, valamint

b) a győri 27437/2 hrsz.-ú kivett önkormányzati közutat Denk Gusztáv utca

elnevezéssel látja el.

2. A Közgyűlés

a) a Domb utca elnevezést a győri 7068/7 hrsz.-ú kivett közterületre, valamint

b) a 396/2008. (XI. 20.) Kgy. határozat 1. pontjában az Orgonás dűlő elnevezést a győri 21868/3 hrsz.-ú közútra

kiterjeszti.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyzésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. július 27.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Hatósági Főosztály/Igazgatási Osztály

Településfejlesztési Főosztály

Humánszolgáltatási Főosztály/Népjóléti Osztály

Humánszolgáltatási Főosztály/Intézményfenntartói Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.