119/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

119/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

Személyi kérdésekben való döntés meghozatala

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. június 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

28. NAPIRENDI PONT

Személyi kérdésekben való döntés meghozatala

119/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Kovács Lászlónak a Városstratégiai Bizottságban betöltött tagi megbízását 2019. június 28. napjával visszavonja.

2. A Közgyűlés Weller Ramónát 2019. június 29. napjával megválasztja a Városstratégiai Bizottság tagjának.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Városstratégiai Bizottság titkára (érintettek értesítésére is)

Jogi és Önkormányzati Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.