120/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

120/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének II. félévi munkaterve

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. június 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

29. NAPIRENDI PONT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének II. félévi munkaterve

120/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. II. félévi üléseinek munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos, 2019. december 31-ig

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

2019. II. FÉLÉVI ÜLÉSEINEK MUNKATERVE

KÖZGYŰLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS NAPIRENDJEI

A Közgyűlés időpontja:

2019. augusztus

1. Javaslat helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd, a Helyi Választási Iroda

vezetője

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Jogi és Önkormányzati Osztály

A Közgyűlés időpontja:

2019. szeptember 13.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2019. szeptember 05.

1. Javaslat a GYŐR-SZOL Zrt. kazánkorszerűsítési környezetvédelmi beruházásához kapcsolódó beruházási hitel jóváhagyására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Vagyongazdálkodási Főosztály

Az előterjesztést véleményezik: Pénzügyi Bizottság

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

A Közgyűlés időpontja:

2019. október-november

Alakuló ülés

A Közgyűlés időpontja:

2019. november 22.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2019. november 14.

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

2. Tájékoztató Győr Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetésének 2019. I. féléves végrehajtásáról

Előterjesztő: polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

3. Tájékoztató a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évben végrehajtott tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Jogi és Önkormányzati Osztály

4. Tájékoztató az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről

Előterjesztő: polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály

Az előterjesztést véleményezik: Pénzügyi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

5. Tájékoztató az Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzemének működéséről, 2019. évi tevékenységéről Győr városára kiterjedően

Előterjesztő: polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály/

Városfejlesztési Osztály

Az előterjesztést véleményezik: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

6. Tájékoztató az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. földgázellátásában betöltött szerepéről Győr városban kiemelten a 2019. évi gázelosztó vezeték felújítási és fejlesztési tevékenységéről és 2020. évi terveiről

Előterjesztő: polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály/

Városfejlesztési Osztály

Az előterjesztést véleményezik: Városstratégiai Bizottság

7. Javaslat a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjáról

Előterjesztő: alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály

Az előterjesztést véleményezik: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi

Bizottság

8. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások között kötött szerződések felülvizsgálatára

Előterjesztő: alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály

Az előterjesztést véleményezik: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi

Bizottság

9. Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt főépítész

Az előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési Főosztály/

Városfejlesztési Osztály

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi

Bizottság

Városstratégiai Bizottság

10. Az Önkormányzat által egyházi, magán és állami fenntartású köznevelési intézmények részére nyújtott támogatásokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály

Kulturális, Sport és Városmarketing

Főosztály/Sport Osztály

A Közgyűlés időpontja:

2019. december 19.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2019. december 11.

1. Javaslat a Közgyűlés 2020. I. félévi munkatervére

Előterjesztő: polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Az előterjesztést véleményezi: frakcióvezetők ülése

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi belső ellenőrzési tervére

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Ellenőrzési Osztály

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3. Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára

Előterjesztő: polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály/Adóügyi Osztály

Az előterjesztést véleményezik: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

4. Tájékozató a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításáról

Előterjesztő: A Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: GYHG Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Településfejlesztési Főosztály/

Városépítési Osztály

Az előterjesztést véleményezik: Pénzügyi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

5. Javaslat a Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

6. Javaslat a Győrben élő idősek életminőségének javítását célzó koncepció elfogadására a 2019-2024. évre

Előterjesztő: alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály

Az előterjesztést véleményezik: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Idősügyi Tanács

Egészséges Városok Projekt Irányító Bizottság

7. A Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság Elnöke

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánszolgáltatási Főosztály

Az előterjesztést véleményezik: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

KÖZMEGHALLGATÁS

2019. december 19.

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály

Hivatal szervezeti egységei

Közgyűlés Bizottságai

Képviselők

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.