123/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

123/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. június 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

32. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

123/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. számú melléklet

A BIZOTTSÁGOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAI

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

479/2019. (V. 20.) SZELBI HATÁROZATA

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

42/2019. (V. 22.) GATUBI HATÁROZATA

43/2019. (V. 22.) GATUBI HATÁROZATA

44/2019. (V. 22.) GATUBI HATÁROZATA

45/2019. (V. 22.) GATUBI HATÁROZATA

46/2019. (V. 22.) GATUBI HATÁROZATA

47/2019. (V. 22.) GATUBI HATÁROZATA

48/2019. (V. 22.) GATUBI HATÁROZATA

49/2019. (V. 22.) GATUBI HATÁROZATA

52/2019. (V. 22.) GATUBI HATÁROZATA

53/2019. (V. 22.) GATUBI HATÁROZATA

54/2019. (V. 22.) GATUBI HATÁROZATA

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG

33/2019. (V. 21.) OKSTB HATÁROZATA

34/2019. (V. 21.) OKSTB HATÁROZATA

35/2019. (V. 21.) OKSTB HATÁROZATA

36/2019. (V. 21.) OKSTB HATÁROZATA

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

15/2019. (V.21) VSTRB határozata

18/2019. (V.21) VSTRB határozata

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály

Hivatal érintett szervezeti egységei

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.