124/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

124/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

A 84/2019. (V. 31.) Kgy. határozat módosítása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. június 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

33. NAPIRENDI PONT

A 84/2019. (V. 31.) Kgy. határozat módosítása

124/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 84/2019. (V. 31.) Kgy. határozat 1. pontjában szereplő győri 8286/6/A/12 helyrajzi számot győri 8286/6/A/2 helyrajzi számra módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2022. március 12.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.