141/2019. (IX. 13.) Kgy határozat

141/2019. (IX. 13.) Kgy határozat

Bírósági ülnökök megválasztása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. szeptember 13-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

14. NAPIRENDI PONT

Bírósági ülnökök megválasztása

141/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 2 fő ülnökjelöltet az 1. számú melléklet szerint a Győri Törvényszékre ülnökké megválasztja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntés végrehajtására a szükséges intézkedést haladéktalanul tegye meg, így különösen a megválasztott ülnökök jegyzékét és a jelöltek elfogadó nyilatkozatát küldje meg a bíróság elnökének, valamint az ülnökök megbízólevelét állítsa ki.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, megbízólevél átadására az érintett bíróságok elnökével egyeztetett időpontban

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. számú melléklet

Győri Törvényszék ülnökei

 Sor-
szám
 Név  Cím  Szül. hely, idő
 1.  Kis Gyula  9028 Győr, Új utca 60/A.  Győr, 1961. 08. 31.
 2.  Tallián Lilla  9026 Győr, Körtöltés utca 6. 2/25.  Győr, 1984. 01. 09.

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály (az érintettek értesítésére is)

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.