144/2019. (IX. 13.) Kgy határozat

144/2019. (IX. 13.) Kgy határozat

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. szeptember 13-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

17. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

144/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Melléklet

A BIZOTTSÁGOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAI

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

568/2019. (VI. 17.) SZELBI HATÁROZATA

570/2019. (VI. 17.) SZELBI HATÁROZATA

571/2019. (VI. 17.) SZELBI HATÁROZATA

572/2019. (VI. 17.) SZELBI HATÁROZATA

624/2019. (VII. 18.) SZELBI HATÁROZATA

687/2019. (IX. 2.) SZELBI HATÁROZATA

688/2019. (IX. 2.) SZELBI HATÁROZATA

689/2019. (IX. 2.) SZELBI HATÁROZATA

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

58/2019. (VI. 19.) GATUBI HATÁROZATA

59/2019. (VI. 19.) GATUBI HATÁROZATA

60/2019. (VI. 19.) GATUBI HATÁROZATA

61/2019. (VI. 19.) GATUBI HATÁROZATA

66/2019. (VI. 19.) GATUBI HATÁROZATA

67/2019. (VI. 19.) GATUBI HATÁROZATA

68/2019. (VI. 19.) GATUBI HATÁROZATA

69/2019. (VI. 19.) GATUBI HATÁROZATA

71/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

72/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

73/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

74/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

75/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

76/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

83/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

84/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

85/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

86/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

87/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

88/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

89/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

90/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

91/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

92/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

93/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

94/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG

45/2019. (VI. 18.) OKSTB HATÁROZATA

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

23/2019. (VI. 18.) VSTRB HATÁROZATA

27/2019. (VI. 18.) VSTRB HATÁROZATA

28/2019. (VI. 18.) VSTRB HATÁROZATA

29/2019. (VI. 18.) VSTRB HATÁROZATA

31/2019. (VI. 18.) VSTRB HATÁROZATA

33/2019. (VI. 18.) VSTRB HATÁROZATA

37/2019. (VI. 18.) VSTRB HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

50/2019. (VI. 20.) PÜBI HATÁROZATA

52/2019. (VI. 20.) PÜBI HATÁROZATA

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály

Hivatal érintett szervezeti egységei

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.