146/2019. (IX. 13.) Kgy határozat

146/2019. (IX. 13.) Kgy határozat

Elővásárlási jogról történő lemondás (6696/A/1-6696/A/7 hrsz.)

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. szeptember 13-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

19. NAPIRENDI PONT

Elővásárlási jogról történő lemondás (6696/A/1-6696/A/7 hrsz.)

146/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 6696/A hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. sz. alatti társas épület megnevezésű ingatlanra – mely tartalmazza a győri 6696/A/1 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. fsz. 1. sz. alatti 120,67 m2 alapterületű iroda és raktár, a győri 6696/A/2 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. fsz. 2. sz. alatti 64,39 m2 alapterületű lakás, a győri 6696/A/3 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. fsz. 3. sz. alatti 40,26 m2 alapterületű lakás, a győri 6696/A/4 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. I/4. sz. alatti 94,89 m2 alapterületű lakás, a győri 6696/A/5 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. I/5.sz. alatti 36,24 m2 alapterületű lakás, a győri 6696/A/6 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. I/6. 58,46 m2 alapterületű lakás és a győri 6696/A/7 hrsz.-ú címképzés alatt lévő 49,68 m2 alapterületű 9 db tároló helyiségek megnevezésű ingatlanokat, a hozzájuk tartozó közös tulajdoni hányadokkal, továbbá a társasház alapító okiratában meghatározott épületrészekkel és helyiségekkel – az S.J.E. Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg: 08-09-007160; 9027 Győr, Hűtőház út 9., mint Vevő), valamint Dénes Balázs (mint Eladó) között 90.000.000,- Ft vételáron létrejövő adásvételi szerződés tekintetében a szerződés szerinti vételáron, a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ában – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály/Vagyonhasznosítási Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.