147/2019. (IX. 13.) Kgy határozat

147/2019. (IX. 13.) Kgy határozat

A Győr, Baross Gábor u. 33. szám alatt található ingatlan értékesítése (győri 7158/8/A/1 hrsz.)

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. szeptember 13-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

20. NAPIRENDI PONT

A Győr, Baross Gábor u. 33. szám alatt található ingatlan értékesítése (győri 7158/8/A/1 hrsz.)

147/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr, Baross Gábor utca 33. szám alatt található, 727,76 m2 nagyságú, üzlet megnevezésű, győri 7158/8/A/1 hrsz.-ú ingatlan versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított, költségekkel növelt ár, nettó 204.365.000,- Ft azaz kettőszáznégymillió-háromszázhatvanötezer forint.

Felelős: polgármester

Határidő: az ingatlan értékesítésének napja

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.