148/2019. (IX. 13.) Kgy határozat

148/2019. (IX. 13.) Kgy határozat

A győri filharmonikus zenekar rendezvényköltségei kifizetéséhez hozzájárulás megadása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. szeptember 13-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

21. NAPIRENDI PONT

A győri filharmonikus zenekar rendezvényköltségei kifizetéséhez hozzájárulás megadása

148/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar az Amadeus Live produkció megrendezése érdekében a rendezvény jogtulajdonosával és európai képviselőjével, azaz az AVEX Classics International Inc. (3-1-30 Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8577, Japan; képviseli: Hajime Shibata) és az Intermusica Artists Management Ltd. (Of 9 Kingsway, London, WC2B 6XF, UK, adószám: GB355135857; képviseli: Jessica Ford) társaságokkal szerződést kössön és a szerződő cégek számlája alapján 25.000 USD-nak megfelelő, a számla kiállításának napján érvényes árfolyamon számított forintösszeget jogdíjelőlegként, a szerződésben rögzített részletekben kifizessen.

2. A Közgyűlés előzetes kötelezettséget válla arra, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar számára az 1. pontban meghatározott produkció jogdíjából 20.000 EUR-nak megfelelő forintösszegű kifizetéséhez az Önkormányzat az intézmény 2020. évi önkormányzati költségvetési támogatása keretében külön forrás biztosítása nélkül előirányzatot biztosít.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pontra vonatkozóan azonnal;

2. pontra vonatkozóan: a 2020. évi költségvetési rendelet összeállításával egyidejűleg.

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győri Filharmonikus Zenekarnak a bécsi Musikverein hangversenyteremben 2020. október 10-én megrendezésre kerülő koncertjéhez kapcsolódóan engedélyezi, hogy a hangverseny megvalósítása érdekében a Gesellschaft der Musikfreunde in Wien egyesülettel, azaz a Bécsi Zenebarátok Társaságával (1010 Wien, Musikvereinsplatz 1, Ausztria; egyesület regisztrációs száma: 506928790, közösségi adószáma: ATU 16362308) a szerződést megkösse és annak keretében a 2019. évi költségvetési előirányzata terhére a hangverseny bérleti díját, azaz 22.300 EUR + áfa összeget a szerződésben foglalt feltételekkel, a szerződés megkötését követő 30 napon belül kifizessen.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály/Kulturális Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.