149/2019. (IX. 13.) Kgy határozat

149/2019. (IX. 13.) Kgy határozat

Javaslat közterület elnevezésére

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. szeptember 13-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

22. NAPIRENDI PONT

Javaslat közterület elnevezésére

149/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 7029/1 hrsz-ú kivett önkormányzati utat Rokop József utca elnevezéssel látja el 2019. október 14. napjával.

2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2/1990-es Tanács határozattal megállapított Baross Gábor út elnevezésű közterület területe 2019. október 14. napjától a győri 3999, 4085, 4086, 7029/2, 7152, 7165, 7226 és 7376 helyrajzi számú ingatlanok területe.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyezésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: az 1. és 2. pontban megállapított elnevezés hatálybalépését követő 30 napon belül

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Hatósági Főosztály/Igazgatási Osztály

Településfejlesztési Főosztály

Humánszolgáltatási Főosztály/Népjóléti Osztály

Humánszolgáltatási Főosztály/Intézményfenntartói Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.