0812/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

0812/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 11612 hrsz.)

…………. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 11612 hrsz.)

Tisztelt Közgyűlés!

A győri 11612 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 6939 m2 alapterületű belterületi ingatlan 18125/220919 részére, valamint a tulajdoni illetőségen felépítendő, társasházi külön tulajdonként bejegyzésre kerülő, földszint 11. sz. alatti lakásingatlanra (44,58 m2 alapterülettel és 6,8 m2 alapterületű terasszal a hozzá, mint külön ingatlanhoz tartozó eszmei hányaddal), az I. emelet 8. sz. alatti lakásingatlanra (54,85 m2 alapterülettel és 6,38 m2 alapterületű terasszal a hozzá, mint külön ingatlanhoz tartozó eszmei hányaddal), az I. emelet 16. sz. alatti lakásingatlanra (40,91 m2 alapterülettel és 5,34 m2 alapterületű terasszal a hozzá, mint külön ingatlanhoz tartozó eszmei hányaddal), a II. emelet 7. sz. alatti lakásingatlanra (40,91 m2 alapterülettel és 5,34 m2 alapterületű terasszal a hozzá, mint külön ingatlanhoz tartozó eszmei hányaddal), továbbá a közös tulajdonban lévő kültéri parkolóhelyek közül 80 m2 alapterületű (a I., II., III, IV). számú gépkocsi beállóhelyekre a CONTACT BUILDING Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Balás Á. utca 58.; cégjegyzékszám: 08-09-013661; képviseli meghatalmazás alapján Horváth Tibor) mint eladó, valamint Tóth Szilárd mint vevő között Győrött, 2019. június 28. napján, mindösszesen 59.727.400,- Ft vételáron adásvételi szerződés jött létre.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlanra a 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján elővásárlási jog illeti meg, mely az ingatlan-nyilvántartásba 33340/2006. 02. 08. szám alatt került bejegyzésre. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban a bejegyzést továbbra is fenn kívánja tartani.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján az elővásárlási jog gyakorlásáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jogosult dönteni.

A Bizottság kéri a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri győri 11612 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 6939 m2 alapterületű belterületi ingatlan 18125/220919 részére, valamint a tulajdoni illetőségen felépítendő, társasházi külön tulajdonként bejegyzésre kerülő, földszint 11. sz. alatti lakásingatlanra (44,58 m2 alapterülettel és 6,8 m2 alapterületű terasszal a hozzá, mint külön ingatlanhoz tartozó eszmei hányaddal), az I. emelet 8. sz. alatti lakásingatlanra (54,85 m2 alapterülettel és 6,38 m2 alapterületű terasszal a hozzá, mint külön ingatlanhoz tartozó eszmei hányaddal), az I. emelet 16. sz. alatti lakásingatlanra (40,91 m2 alapterülettel és 5,34 m2 alapterületű terasszal a hozzá, mint külön ingatlanhoz tartozó eszmei hányaddal), a II. emelet 7. sz. alatti lakásingatlanra (40,91 m2 alapterülettel és 5,34 m2 alapterületű terasszal a hozzá, mint külön ingatlanhoz tartozó eszmei hányaddal), továbbá a közös tulajdonban lévő kültéri parkolóhelyek közül 80 m2 alapterületű (a I., II., III, IV). számú gépkocsi beállóhelyekre a CONTACT BUILDING Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Balás Á. utca 58.; cégjegyzékszám: 08-09-013661; képviseli meghatalmazás alapján Horváth Tibor) mint eladó, valamint Tóth Szilárd mint vevő között a Győrött, 2019. június 28. napján, mindösszesen 59.727.400,- Ft vételáron létrejött adásvételi szerződés tekintetében, az adásvételi szerződés szerinti vételáron elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba a 33340/2006. 02. 08. szám alatt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján korában bejegyzett elővásárlási jog fenntartását továbbra is kéri.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2019. szeptember 04.

Kalmár Ákos

elnök

Előterjesztő: Kalmár Ákos elnök

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály/Vagyonhasznosítási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.