0813/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

0813/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

…………. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 58/2019. (IV. 26.) Kgy. határozatával tudomásul vette az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, és részesedések 2016. évi alakulását, ezzel eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés d) pontjának.

A számviteli törvény értelmében ebben az időben még nem állt rendelkezésre valamennyi, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet elfogadott és hivatalosan közzétett mérlege, ezért szükséges a korábban hiányzó adatok közgyűlés általi elfogadása.

A fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi az alábbiakban felsorolt tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.

 Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek megnevezése  Működésükből származó kötelezettségek
2018. dec. 31. (eFt.)
 Önkormányzat tulajdonában álló részesedések % 2018. dec.31
 GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.  5 453 944  100,00
 Győr Projekt Kft.  468 488  100,00
 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.  231 300  51,00
 Győri Vásár Kft.  21 250  25,00
 GLOVITA Kesztyű Zrt.  123 157  2,52
 GRÁCIA Kereskedelmi Zrt.  2 736  1,89
 AMFORA Zrt.  7 465  0,90
 Győr-Gönyű Kikötő Zrt.  294 707  0,03
 OTP Bank NYRT.  11 550 173  0,00001786

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2019. szeptember 04.

Kalmár Ákos

elnök

Előterjesztő: Kalmár Ákos elnök

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Radnóti Ákos alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály/Vagyonüzemeltetési Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.