0815/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

0815/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

…………. napirendi pont

Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a jegyző legalább negyedévente beszámol a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A Közgyűlés által hozott határozatokat az érintett szervezeti egységek végrehajtás céljából megkapták, az abban foglaltakra tett intézkedéseikről szóló jelentést az alábbiak szerint adták meg:

167/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

Tárgy: Győri társasházi lakások értékesítése (2672/52/A/12 hrsz.)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a győri 2672/52/A/12 hrsz.-ú (Győr, Lajta út 15. VI/2. ajtó) társasházi lakás értékesítését. A lakás elidegenítése meghiúsult, és a bérlő bérleti jogviszonya 2019. 04. 04. napjával visszaállításra került.

168/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

Tárgy: Győri társasházi lakások értékesítése (2672/52/A/162 hrsz.)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a győri 2672/52/A/162 hrsz.-ú (Győr, Lajta út 23. VIII/4. ajtó) társasházi lakás értékesítését. Az ingatlanra vonatkozóan a felek 2016. november 4. napján megkötötték az adásvételi szerződést.

169/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

Tárgy: Győri társasházi lakások értékesítése (4318/6/A/28 hrsz.)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a győri 4318/6/A/28 hrsz.-ú (Győr, Verseny utca 7. X/1. ajtó) társasházi lakás értékesítését. Az ingatlanra vonatkozóan a felek 2017. február 13. napján megkötötték az adásvételi szerződést.

170/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

Tárgy: Győri társasházi lakások értékesítésére (4778/71/A/2 hrsz.)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a győri 4778/71/A/2 hrsz.-ú (Győr, Ifjúság krt. 50. I/1. ajtó) társasházi lakás értékesítését. Az ingatlanra vonatkozóan a felek 2017. január 19. napján megkötötték az adásvételi szerződést.

172/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

Tárgy: Győri társasházi lakás vételárának módosítása (279/11/A/44 hrsz.)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a győri 279/11/A/44 hrsz.-ú (Győr, Erfurti út 22. I/4. ajtó) társasházi lakás értékesítését. Az ingatlanra vonatkozóan a felek 2017. január 17. napján megkötötték az adásvételi szerződést.

185/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

Tárgy: Győri társasházi lakás vételárának módosítása (2672/13/A/115 hrsz.)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a győri 2672/13/A/115 hrsz.-ú (Győr, Lajta út 8. VII/1. ajtó) társasházi lakás értékesítését. Az ingatlanra vonatkozóan a felek 2017. október 31.napján megkötötték az adásvételi szerződést.

186/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

Tárgy: Győri társasházi lakás értékesítése (7398/A/8 hrsz.)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a győri 7398/6/A/8 hrsz.-ú (Győr, dr. Kovács Pál utca 6. II/8. ajtó) társasházi lakás értékesítését. Az ingatlanra vonatkozóan a felek 2017. február 16. napján megkötötték az adásvételi szerződést.

224/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

Tárgy: Győri társasházi lakás értékesítése (279/22/A/25 hrsz.)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a győri 279/22/A/25 hrsz.-ú (Győr, Jereváni u. 35. fszt. 1. ajtó) társasházi lakás értékesítését. Az ingatlanra vonatkozóan a felek 2017. július 20. napján megkötötték az adásvételi szerződést.

168/2017. (X. 27.) Kgy. határozat

Tárgy: A kárpátaljai magyarok megsegítésére szervezett segélyprogramban való részvétel

A Megyei Jogú Városok Szövetsége (a továbbiakban: MJVSZ) 2017. szeptember 19-i választmányi ülésén a 10/2017. (XI. 19.) V. számú határozatával döntött a kárpátaljai magyarok támogatására szervezett segélyprogramban való részvételről azzal, hogy az MJVSZ tagjai, azaz valamennyi megyei jogú város 5 millió forinttal támogatja a programot. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 168/2017. (X. 27.) Kgy. határozatával megerősítette a programhoz való csatlakozási szándékát.

A pénzeszközátadásra vonatkozó megállapodás az MJVSZ és az Önkormányzat között 2017 novemberében jött létre. A támogatási összeg az MJVSZ bankszámlájára, azon belül a Kárpátaljai települések támogatása megnevezésű alszámlára került utalásra a megállapodásban meghatározott két ütemben. A felhasználás a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül valósult meg. A megállapodás rögzítette, hogy a támogatás kizárólag a Kárpátalján élő magyarok megsegítésére kerülhet felhasználásra működési, beruházási és felújítási célokra. A rendeltetésszerű felhasználásról legkésőbb 2019. június 30. napjáig kellett elszámolni.

A felhasználásról szóló beszámoló és a hozzá kapcsolódó bizonylatok határidőben beérkeztek, összegszerűen megfelelnek és megállapítható, hogy a felhasználás cél szerinti. A támogatásnak köszönhetően a hátrányos helyzetű Kárpátalján élő magyar emberekhez (beregszászi és környező járásokban) élelmiszercsomagot, fűtéstámogatást és iskolakezdési tanszercsomagot sikerült eljuttatni, valamint a gyermekek részére felzárkóztatás jelleggel tanoda típusú fejlesztőtevékenység, korai fejlesztés, szabadidős tevékenység és élménynapok kerültek megszervezésre.

65/2018. (V. 04.) Kgy. határozat

Tárgy: A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-vel kötött megbízási és vállalkozási szerződés módosítására és annak egységes szerkezetben történő jóváhagyása

A Győr-Szol Győri Önkormányzati és Vagyongazdálkodó Zrt-vel kötött megbízási és vállalkozási szerződés módosítása és egységes szerkezetbe foglalása a közgyűlési döntés szerint megtörtént.

85/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

Tárgy: Előzetes kötelezettségvállalás

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése előzetesen kötelezettséget vállalt arra, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésben 350 millió Ft-ot különít el tagi kölcsön biztosításának fedezetére a GYŐR-SZOL Zrt. Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére a Zrt. tulajdonában álló Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.-nek nyújtandó tagi kölcsön finanszírozása érdekében.

Az előzetes kötelezettség-vállalás szerinti tagi kölcsön 2019. évi folyósításának fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe nem került beépítésre, tekintettel arra, hogy a tagi kölcsön folyósításának indoka időközben megszűnt.

130/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

Tárgy: Az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret" felosztása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta az egyházi szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatására irányuló pályázati kiírást, majd az erre a célra a költségvetésben elkülönített 12.000.000,- Ft-os keret felosztását. A 12.000.000,- Ft-os keretösszegre összesen 18.247.344,- Ft igény érkezett. Az egyházak támogatására szolgáló pályázat kihirdetését követően 24 db szervezet nyújtotta be pályázatát. A támogatási összeg előzetes felosztásáról a Közgyűlés által felhatalmazott javaslattevő munkacsoport döntött, és javaslatát a Közgyűlés elé terjesztette. Ezt követően az érvénytelen pályázó (1 db) a döntésről levélben értesítést kapott. A nyertes pályázók (23 db) listája a www.gyor.hu honlapon közzétételre került, valamint júliusban kézhez kapták a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodást, majd ezt követően valamennyi pályázó esetében a pénzeszköz átutalása megtörtént. A megállapodás értelmében a cél megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. december 31-ig el kellett számolni a támogatási összeg célirányos felhasználásáról, amely valamennyi pályázó esetében maradéktalanul megtörtént.

131/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

Tárgy: A „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret" felosztása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. évben is pályázatot írt ki – a közgyűlési döntésben foglaltaknak megfelelően – a „Civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” költségvetési előirányzat terhére. A pályázati felhívásra összesen 144 db szervezet nyújtotta be a pályázati anyagát. A beérkezett pályázatokból 29 db érvénytelen pályázat mellett 115 db érvényes, a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően benyújtott pályázat került elbírálásra. A 25.000.000,- Ft összegű keretre összesen 47.597.734,-Ft igény érkezett. A támogatási összeg előzetes felosztásáról a Közgyűlés által felhatalmazott javaslattevő munkacsoport döntött, majd a javaslatát a Közgyűlés elé terjesztette. A nem támogatott szervezetek a közgyűlési döntésről levélben értesítést kaptak. A nyertes pályázók (115 db) listája a www.gyor.hu honlapon közzétételre került, valamint a szervezetek júliusban kézhez kapták a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodást. 113 db szervezetnek került utalásra a megítélt támogatás összege. Két pályázó nem tartott igényt a támogatásra. A megállapodás értelmében a cél megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. december 31-ig el kellett számolni támogatási összeg célirányos felhasználásáról, illetve egyes pályázók esetén a későbbi pályázati cél megvalósítását követően az elszámolási határidő 2019. február 28. volt. A megadott határidőig a nyertes pályázók elszámoltak. Összegezve a 25.000.000,- Ft-os keretből 91.740,- Ft maradvány keletkezett.

23/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

Tárgy: Közterületek elnevezése

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 1880/12 hrsz.-ú kivett önkormányzati utat Barsi Ernő utca, valamint a győri 3412/2 hrsz.-ú kivett utat Dobozgyár utca elnevezéssel látta el.

A Közgyűlés a 204/2014. (XI. 28.) Kgy. határozat 1. pontjában a Bakonyi út felsorolását tartalmazó hrsz.-ok közül a győri „3188/2” hrsz.-t törölte.

A Közgyűlés a győri 3188/2 hrsz.-ú kivett önkormányzati utat Práter utca elnevezéssel látta el.

A Közgyűlés a 325/1995. (XII. 21.) Kgy. sz. határozatot kiegészítve, a Bodócs István utca elnevezéssel látta el a 2858/150 hrsz.-ú kivett önkormányzati közutat.

A közterület elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szervek, közszolgáltató társaságok, valamint a lakosság tájékoztatása megtörtént, továbbá a közterület elnevezések a címjegyzékben rögzítésre kerültek.

77/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

Tárgy: Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ jogutóddal történő megszüntetése beolvadás útján történő egyesítéssel, és ezzel összefüggésben a IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ Alapító okiratának módosítása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 77/2019. (V. 31.) határozatával döntött az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ jogutóddal történő megszüntetéséről, és ezzel egyidejűleg a IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ Alapító okiratának módosításáról. A Magyar Államkincstár a törzskönyvi jogi személyt 2019. június 30. megszűnési és 2019. június 26. törlési dátummal a vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásból törölte.

78/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

Tárgy: Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ jogutóddal történő megszüntetése beolvadás útján történő egyesítéssel, és ezzel összefüggésben a IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ Alapító okiratának módosítása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 78/2019. (V. 31.) határozatával az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ jogutóddal történő megszüntetéséről és ezzel összefüggésben az IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ Alapító Okiratának módosításáról. A Magyar Államkincstár a vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban bejegyzett adatain a kérelmezett módosításokat 2019. 07. 01. alkalmazási dátummal átvezette.

98/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Tárgy: A „Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása" tárgyú pályázat bírálata

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú pályázati eljárást eredményesnek nyilvánította. A nyertes pályázó az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (9700 Szombathely, Körmendi út 92.).

A „Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú közszolgáltatási szerződés határidőben, 2019. július 24. napján aláírásra került.

112/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Tárgy: A Győri Balett és a Generációk Háza Művelődési Központ alapító okiratának módosítása

A Győri Balett által próbateremként használt Győr, Árpád út 46. sz. alatti ingatlan, illetve a Generációk Háza Művelődési Központ által közművelődési alapszolgáltatások ellátására használt Győr, Kazinczy utca 3. sz. alatti ingatlan intézményi telephelyként történő bejegyzése érdekében szükségessé vált a kulturális intézmények alapító okiratainak módosítása. A költségvetési szervek módosított adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése céljából a Magyar Államkincstár részére megküldésre kerültek a módosító okiratok, melyek alapján a Magyar Államkincstár 2019. július 9. napján kiadta az intézmények új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, záradékkal ellátott alapító okiratait.

118/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Tárgy: Közterületek elnevezése

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadta, hogy
a győri 8966/4, 8963/2, 8963/8 és 8963/10 hrsz.-ú kivett közterületet Farkas Mátyás út, valamint a győri 27437/2 hrsz.-ú kivett önkormányzati közutat Denk Gusztáv utca elnevezéssel lássa el.

A Közgyűlés a Domb utca elnevezést a győri 7068/7 hrsz.-ú kivett közterületre, valamint az Orgonás dűlő elnevezést a győri 21868/3 hrsz.-ú közútra kiterjesztette.

A közterület elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szervek, közszolgáltató társaságok, valamint a lakosság tájékoztatása megtörtént, továbbá a közterület elnevezések a címjegyzékben rögzítésre kerültek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a mellékletben felsorolt, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

G y ő r, 2019. szeptember 05.

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Melléklet

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

167/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

168/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

169/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

170/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

172/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

185/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

186/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

224/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

168/2017. (X. 27.) Kgy. határozat

65/2018. (V. 04.) Kgy. határozat

85/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

130/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

131/2018. VI. 29.) Kgy. határozat

23/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

77/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

78/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

98/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

112/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

118/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Borkai Zsolt polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály (a főosztályok és osztályok közreműködése, tájékoztatása alapján)

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.