0817/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

0817/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében – a bizottságok feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján a bizottságok, a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozták:

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

568/2019. (VI. 17.) SZELBI HATÁROZATA

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr Szakmai Programját 2019. június 17. napjával jóváhagyja.

2. A Bizottság az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr Szakmai Programjának módosítását 2019. június 17. napjával jóváhagyja.

570/2019. (VI. 17.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az ellátási szerződés alapján működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 2018. évi szakmai munkájának értékeléséről szóló tájékoztatót elfogadja.

571/2019. (VI. 17.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága a 2019. II. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

572/2019. (VI. 17.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az előzetes regisztrációval meghirdetett bérlakáspályázat kiírását az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

624/2019. (VII. 18.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az előzetes regisztrációval meghirdetett bérlakáspályázat kiírását az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

687/2019. (IX. 2.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az önkormányzati bérlakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 13. § 8. pontja alapján a Győr, Munkácsy M. u. 1-5. 4. lh. IV/3, a Győr, Bisinger J. stny. 16. fszt/1., a Győr, Széchenyi tér 10. III/5. és a Győr, Káptalandomb 15. fszt/1. szám alatti bérlakásokat piaci lakbérrel történő hasznosításra biztosítja.

688/2019. (IX. 2.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az előtakarékossággal meghirdetett bérlakáspályázat kiírását az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

689/2019. (IX. 2.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az előzetes regisztrációval meghirdetett bérlakáspályázat kiírását az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

58/2019. (VI. 19.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2019. I. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

59/2019. (VI. 19.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a GYŐR PROJEKT Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2019. I. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

60/2019. (VI. 19.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2019. I. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

61/2019. (VI. 19.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a GYŐR-SZOL Zrt. gazdasági tevékenységéről szóló 2019. I. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

66/2019. (VI. 19.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a győri 12013/4 hrsz.-ú, 1047 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan (Malomsok sétány) versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár: nettó: 21.000.000,- Ft.+ÁFA

67/2019. (VI. 19.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a győri 12013/5 hrsz.-ú, 1187 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan (Malomsok sétány) versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár: nettó: 24.000.000,- Ft+ÁFA

68/2019. (VI. 19.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a Győr, Czuczor G. u. 15. sz. alatti győri 6973/A/35 hrsz.-ú, 37,73 m² és a Győr, Czuczor G. u. 15. sz. alatti győri 6973/A/36 hrsz.-ú, 49,15 m² nagyságú raktárhelyiségek bérbeadásához, 2019. július 01. napjától 5 év határozott időre szólóan, a 708. sz. Rómer Flóris Cserkészcsapatért Alapítvány részére, a Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghatározott 400,- Ft/m2/hó+ÁFA bérleti díj mértékkel.

69/2019. (VI. 19.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a 2019. II. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

71/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2019. I. féléves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

72/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2019. I. féléves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

73/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a GYŐR PROJEKT Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2019. I. féléves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

74/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2019. I. féléves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

75/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a GYŐR-SZOL Zrt. gazdasági tevékenységéről szóló 2019. I. féléves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

76/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága jóváhagyja a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. környezetvédelmi beruházásához kapcsolódó, legfeljebb 810 000 000,- Ft, összegű (azaz nyolcszáztízmillió forint), legkésőbb 2027. január 31-ei lejáratú beruházási hitelfelvételét.

83/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a B. L. Gy.-né és P.-né M. E. eladók, valamint F. J. és F.-né H. A. vevők között 21.500.000,-Ft vételáron létrejövő adásvételi szerződés tekintetében, a tulajdonát képező győri 5875 hrsz.-ú ingatlanon álló, győri 5875/A hrsz.-ú 85 m2 területű, lakóház megnevezésű, természetben Győr, Csavargyár utca 36. sz. alatti felépítményre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20. §-a alapján megillető elővásárlási jogával nem kíván élni.

84/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 7858 hrsz.-ú 666 m2 nagyságú kivett lakóház, udvar megnevezésű, természetben Győr, Kossuth Lajos utca 17. sz. alatt található belterületi ingatlan 11320/200000 arányú tulajdoni illetőségére, az azon felépítendő, a társasház alapítást követően kialakuló 7858/A/9 hrsz.-ú lakásra, a társasházi közös tulajdonból a lakáshoz tartozó eszmei hányadra, továbbá a lakásingatlanban és az előtte lévő kb. 10 m2 alapterületű folyosó kizárólagos használatára a REAG Invest Korlátolt Felelősségű Társaság mint eladó, valamint az AD ASTRA-MED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint vevő között Győrött, 2019. július 19. napján bruttó 24.000.000,- Ft vételáron létrejött adásvételi szerződés tekintetében a szerződés szerinti vételáron, a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

85/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában és a 12.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 7874/A/3 hrsz.-ú 77 m2 nagyságú, lakás megnevezésű, a természetben Győr, Kossuth Lajos utca 14. I/3. sz. alatt található ingatlanra H. GY. mint eladó, valamint W. A. CS. és B. A. mint vevők között bruttó 20.357.000,- Ft vételáron Győrött, 2019. február 28. napján létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti vételáron, a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

86/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt felvett, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 6803/220919 tulajdoni részilletőségére, a a tulajdoni részilletőségen felépítendő, a társasház alapítást követően kialakuló 11612/A/30 hrsz.-ú lakásingatlanra, a hozzátartozó 5,52 m2 területű erkélyre és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre, társasház alapítást követően kialakuló a 11612/A/69 hrsz.-ú és 11612/A/66 hrsz.-ú tárolókra és a közös tulajdoni részből hozzájuk tarozó eszmei hányadokra, a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint G. K. mint vevő között Mosonmagyaróváron 2019. január 03. napján mindösszesen bruttó 30.397.800,- Ft létrejött adásvételi szerződés tekintetében, elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 33340/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

87/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt felvett, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 4095/220919 tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/26 hrsz.-ú lakásingatlanra, a hozzátartozó 5,34 m2 területű erkélyre és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft mint kivitelező/eladó, valamint O. M. mint megrendelő/vevő között bruttó 19.595.300,- Ft vételáron Győrött, 2019. január 29. létrejött adásvételi szerződés tekintetében, elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 33340/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

88/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt felvett, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 4207/220919 tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/33 hrsz.-ú lakásingatlanra, a hozzátartozó 5,52 m2 területű erkélyre és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint W. J. mint megrendelő/vevő között bruttó 20.124.200,- Ft vételáron Győrött, 2019. június 5. napján létrejött adásvételi szerződés tekintetében, elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 33340/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

89/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt felvett, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 5036/220919 tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/24 hrsz.-ú lakásingatlanra, a hozzátartozó 5,52 m2 területű erkélyre és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint P. L. és P. L.-né mint megrendelő/vevők között bruttó 23.139.800,- Ft vételáron Győrött, 2019. május 30. napján létrejött adásvételi szerződés tekintetében, elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 33340/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

90/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt felvett, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 4095/220919 tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/34 hrsz.-ú lakásingatlanra, a hozzátartozó 5,34 m2 területű erkélyre és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint V. A. mint megrendelő/vevő között bruttó 19.595.300,- Ft vételáron Győrött, 2019. június 5. napján létrejött adásvételi szerződés tekintetében, elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 33340/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

91/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt felvett, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 5689/220919 tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/28 hrsz.-ú lakásingatlanra, a hozzátartozó 5,52 m2 területű erkélyre és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint V. P. I. és V. P. J.-né mint megrendelő/vevők között bruttó 25.899.200,- Ft vételáron Mosonmagyaróváron, 2019. június 13. napján létrejött adásvételi szerződés tekintetében, elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 33340/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

92/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt felvett, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 5036/220919 tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/32 hrsz.-ú lakásingatlanra, a hozzátartozó 5,52 m2 területű erkélyre és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint J. Z. és J.-H. B. mint megrendelő/vevő között bruttó 23.139.800,- Ft vételáron Győrött, 2019. június 19. napján létrejött adásvételi szerződés tekintetében, elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 33340/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

93/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a győri 4722/8 hrsz.-ú ingatlanon lévő V. számmal jelölt épület 208,31 m² nagyságú helyiségcsoportjának, pályázati tárgyalás mellőzésével történő további 5 évre, 2019. december 31-től 2024. december 31-ig történő bérbeadásához a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére.

2.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága egyetért azzal, hogy a helyiségcsoport bérleti díja a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének közérdekű tevékenységére való tekintettel ne kerüljön megemelésre, annak nagysága a korábbi szerződés alapján, a 2019 évben fizetett 13.733,- Ft/hó+ÁFA összeggel kerüljön meghatározásra, melyet Bérbeadó minden év január 01. napjával az előző évi infláció mértékével megemel.

3.) A bérleti díjon felül a helyiségcsoport üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségeket a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének kell megfizetnie.

94/2019. (IX. 04.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul az 1. számú mellékletben szereplő önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadás útján történő hasznosításához.

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG

45/2019. (VI. 18.) OKSTB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága a 2019. II. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

23/2019. (VI. 18.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Tájékoztató a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításának véleményezési eljárásában kapott észrevételekről (TSZTM 2018-048, TSZTM 2019-001, SZTM 2018-042, SZTM 2018-048, SZTM 2019-001, SZTM 2019-021, SZTM 2019-023, SZTM 2019-025, SZTM 2019-026, SZTM 2019-027, SZTM 2019-031, SZTM 2019-032, SZTM 2019-033, SZTM 2019-037, SZTM 2019-038, SZTM 2019-040, SZTM 2019-044, SZTM 2019-045, SZTM 2019-046, SZTM 2019-047, SZTM 2019-049, SZTM 2019-050, SZTM 2019-053, SZTM 2019-054, SZTM 2019-055, SZTM 2019-057, SZTM 2019-059 és az SZTM 2019-060 számú szabályozási tervmódosítások)” című előterjesztést megtárgyalta, a beérkezett véleményeket megismerte, azokat elfogadta.

27/2019. (VI. 18.) VSTRB HATÁROZATA

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Győr, 2378 hrsz.-ú terület közlekedés- és közműkiszolgálás közterület kialakítási terve” munkacímet viselő, 18144 munkaszámon készített közterület kialakítási tervet jóváhagyja.

2. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a településrendezési szerződést a Fejlesztő által - a településrendezési szerződések-megkötésének szabályairól, és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet szerinti formában és tartalommal - előterjesztett kérelem beérkezését követően készítse elő.

Az ingatlanfejlesztés részletes feltételeit (különösen: ütemezés, biztosíték, a véleményező önkormányzati szervek és hatóságok előírásai, a közterületen kiépítésre kerülő műszaki járulékos infrastruktúra térítésmentes átadása, a közterületi ingatlanok térítésmentes átadása) a megkötendő településrendezési szerződésben kell rögzíteni és kifejezésre juttatni.

3. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a közterület-kialakítási terv jóváhagyott 1-1 példányát küldje meg az érintett közmű-szolgáltatóknak, az építésügyi hatóságnak, a Fejlesztőnek, továbbá a hivatali nyilvántartásban a szükséges átvezetéseket végezze el.

28/2019. (VI. 18.) VSTRB HATÁROZATA

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Győr – Pinnyéd, Pillangó lakópark II. ütem közterület kialakítási terve” munkacímet viselő közterület kialakítási tervet jóváhagyja.

2. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a településrendezési szerződést a Fejlesztő által - a településrendezési szerződések-megkötésének szabályairól, és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet szerinti formában és tartalommal - előterjesztett kérelem beérkezését követően készítse elő.

Az ingatlanfejlesztés részletes feltételeit (különösen: ütemezés, biztosíték, a véleményező önkormányzati szervek és hatóságok előírásai, a közterületen kiépítésre kerülő műszaki járulékos infrastruktúra térítésmentes átadása) a megkötendő településrendezési szerződésben kell rögzíteni és kifejezésre juttatni.

3. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a közterület-kialakítási terv jóváhagyott 1-1 példányát küldje meg az érintett közmű-szolgáltatóknak, az építésügyi hatóságnak, a Fejlesztőnek, továbbá a hivatali nyilvántartásban a szükséges átvezetéseket végezze el.

29/2019. (VI. 18.) VSTRB HATÁROZATA

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Győr – Győrszentiván, Kenderes u. – Mogyorós u. között új lakóterület közterület kialakítási terve” munkacímet viselő közterület kialakítási tervet jóváhagyja.

2. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a településrendezési szerződést a Fejlesztő által – a településrendezési szerződések-megkötésének szabályairól, és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet szerinti formában és tartalommal – előterjesztett kérelem beérkezését követően készítse elő.

Az ingatlanfejlesztés részletes feltételeit (különösen: ütemezés, biztosíték, a véleményező önkormányzati szervek és hatóságok előírásai, a közterületen kiépítésre kerülő műszaki járulékos infrastruktúra térítésmentes átadása) a megkötendő településrendezési szerződésben kell rögzíteni és kifejezésre juttatni.

3. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a közterület-kialakítási terv jóváhagyott 1-1 példányát küldje meg az érintett közmű-szolgáltatóknak, az építésügyi hatóságnak, a Fejlesztőnek, továbbá a hivatali nyilvántartásban a szükséges átvezetéseket végezze el.

31/2019. (VI. 18.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Tájékoztató az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 módosítása véleményezési eljárásában kapott véleményekről” című előterjesztést megtárgyalta, a beérkezett véleményeket megismerte, azokat elfogadta.

33/2019. (VI. 18.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Tájékoztató a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezési eljárásában kapott véleményekről” című előterjesztést megtárgyalta, a beérkezett véleményeket megismerte, azokat elfogadta.

37/2019. (VI. 18.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a 2019. II. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

50/2019. (VI. 20.) PÜBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a B. M. adós önkormányzati kamatmentes kölcsön tartozása tekintetében 2019. március 31 napján előírt és nyilvántartott 1.059.564,- Ft összegű és 2019. március 31. napját követően előírt és nyilvántartott napi 396 Ft/nap összegű tőkésített késedelmi kamat és késedelmi kamat követelését elengedi és hozzájárul a követelésnek az Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásaiból való kivezetéséhez.

52/2019. (VI. 20.) PÜBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a 2019. II. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2019. szeptember 05.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.