0819/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

0819/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 6696/A/1-6696/A/7 hrsz.)

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 6696/A/1-6696/A/7 hrsz.)

Tisztelt Közgyűlés!

A győri 6696/A hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. sz. alatti társasház megnevezésű ingatlanra – mely tartalmazza a győri 6696/A/1 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. fsz. 1. sz. alatti 120,67 m2 alapterületű iroda és raktár, a győri 6696/A/2 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. fsz. 2. sz. alatti 64,39 m2 alapterületű lakás, a győri 6696/A/3 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. fsz. 3. sz. alatti 40,26 m2 alapterületű lakás, a győri 6696/A/4 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. I/4. sz. alatti 94,89 m2 alapterületű lakás, a győri 6696/A/5 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. I/5.sz. alatti 36,24 m2 alapterületű lakás, a győri 6696/A/6 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. I/6. 58,46 m2 alapterületű lakás és a győri 6696/A/7 hrsz.-ú címképzés alatt lévő 49,68 m2 alapterületű 9 db tároló helyiségek megnevezésű ingatlanokat, a hozzájuk tartozó közös tulajdoni hányadokkal, továbbá a társasház alapító okiratában meghatározott épületrészekkel és helyiségekkel – az S.J.E. Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg: 08-09-007160; 9027 Győr, Hűtőház út 9., mint Vevő) 90.000.000,- Ft vételáron vételi ajánlatot tett Dénes Balázs (a továbbiakban: Eladó) részére, melyet Eladó elfogadott.

Az ingatlan műemlék, ezért a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ában foglaltak alapján első helyen a Magyar Államot, második helyen a feladatot ellátó helyi önkormányzatot, ennek hiányában az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján az elővásárlási jog gyakorlásáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jogosult dönteni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 6696/A hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. sz. alatti társas épület megnevezésű ingatlanra – mely tartalmazza a győri 6696/A/1 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. fsz. 1. sz. alatti 120,67 m2 alapterületű iroda és raktár, a győri 6696/A/2 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. fsz. 2. sz. alatti 64,39 m2 alapterületű lakás, a győri 6696/A/3 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. fsz. 3. sz. alatti 40,26 m2 alapterületű lakás, a győri 6696/A/4 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. I/4. sz. alatti 94,89 m2 alapterületű lakás, a győri 6696/A/5 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. I/5.sz. alatti 36,24 m2 alapterületű lakás, a győri 6696/A/6 hrsz.-ú Győr, Rákóczi Ferenc utca 12. I/6. 58,46 m2 alapterületű lakás és a győri 6696/A/7 hrsz.-ú címképzés alatt lévő 49,68 m2 alapterületű 9 db tároló helyiségek megnevezésű ingatlanokat, a hozzájuk tartozó közös tulajdoni hányadokkal, továbbá a társasház alapító okiratában meghatározott épületrészekkel és helyiségekkel – az S.J.E. Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg: 08-09-007160; 9027 Győr, Hűtőház út 9., mint Vevő), valamint Dénes Balázs (mint Eladó) között 90.000.000,- Ft vételáron létrejövő adásvételi szerződés tekintetében a szerződés szerinti vételáron, a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ában – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2019. szeptember 09.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály/Vagyonhasznosítási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.