0821/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

0821/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar rendezvényköltségei kifizetéséhez hozzájárulás megadására

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar rendezvényköltségei kifizetéséhez hozzájárulás megadására

Tisztelt Közgyűlés!

1./ A Győri Filharmonikus Zenekar különleges koncertprogramot kínál közönségének a 2019/2020-as évadban, 2020. március 26-án 18.00 órakor az Egyetemi Csarnokban. Az előadás keretében a nyolc Oscar-díjjal elismert, Milos Forman által rendezett Amadeus című film kerül bemutatásra élőzenei kísérettel. A rendezvény címe: Amadeus Live.

A Győri Filharmonikus Zenekarnak a rendezvény jogtulajdonosával, az AVEX Classics International céggel (3-1-30 Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo, Japan; képviseli: Hajime Shibata), valamint a produkció európai képviselőjével, az Intermusica Artists Management Ltd.-vel (Of 9 Kingsway, London, WC2B 6XF, UK; adószáma: GB355135857; képviseli: Jessica Ford) kell szerződést kötnie. Az előadás jogdíja 25.000 USD, amely tartalmazza a stúdió jogdíját, egyszeri alkalommal történő próba és koncertvetítést, karmester, hangmérnök és egyéb személyzet költségét. A vonatkozó szerződéstervezet – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – a teljes költség három részletben történő megfizetését írja elő. Az első részlet 5.000 USD, amely a szerződés aláírását és a számla kézhezvételét követően esedékes, a második részlet 7.500 USD, mely 2020. február 23-ig, illetve a fennmaradó, 12.500 USD összegű harmadik részlet, 2020. március 26. napját követően esedékes. A kifizetések a számlák kiállítása napján érvényes hivatalos árfolyamon számított forintösszegben történnek.

A Zenekar nyilatkozott arról, hogy a jogdíj kifizetésével számára többletkiadás nem keletkezik, önkormányzati többlettámogatást nem igényel.

A jogdíj kifizetése a tényleges szakmai teljesítés tekintetében a 2020. költségvetési évet terhelő kötelezettségvállalásnak, valamint az első, illetve második részlet kifizetése előlegnek minősül. A második előlegrészlet összege meghaladja a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályairól szóló 35/2015. (XII. 18.) számú rendelet 11. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott értékhatárt.

2./ A Győri Filharmonikus Zenekar a 2020/2021-es évadban immár harmadik alkalommal szeretne hangversenyt rendezni a komolyzenei élet egyik legrangosabb, világhírű hangversenytermében, a bécsi Musikvereinben.

Elismerés és megtiszteltetés a Győri Filharmonikus Zenekarnak, valamint a fenntartó Önkormányzatnak, hogy abban a kétezer fős koncertteremben adhat hangversenyt, melyet a hagyományos bécsi újévi koncertek helyszíneként a magyar közönség is jól ismer.

A Zenekar 2020. október 10-én, szombaton 15.30 órai kezdettel tervezett bécsi koncertjének szólistája Dmitry Masleev orosz zongoraművész, a 2015. évi Nemzetközi Csajkovszkij verseny győztese, világszerte elismert előadóművész, akivel a Győri Filharmonikus Zenekar a 2018/2019-es évadban két nagysikerű, teltházas koncertet adott Győrben, valamint Budapesten, a Zenakadémián. A hangversenyt Berkes Kálmán Liszt-díjas, Érdemes Művész, a Győri Filharmonikus Zenekar művészeti vezetője vezényli.

A különleges helyszínen megvalósuló előadás a 2020/2021. évadra meghirdetett bérletes programok részeként kerül megrendezésre. A hangverseny egy győri, a soproni és a mosonmagyaróvári bérlet tulajdonosainak, továbbá a jegyvásárló közönségnek nyújt rendkívüli koncertélményt.

A Musikverein Arany termének bérlése érdekében a Győri Filharmonikus Zenekarnak Gesellschaft der Musikfreunde in Wien egyesülettel, azaz a Bécsi Zenebarátok Társaságával (1010 Wien, Musikvereinsplatz 1, Ausztria; egyesület regisztrációs száma: 506928790, közösségi adószáma: ATU 16362308) kell szerződést kötnie. A nemzetközi szervezési gyakorlatnak megfelelően a koncertre szóló szerződés megkötésének feltétele a terembérleti díj előzetes pénzügyi teljesítése. A szerződés szerinti bérleti díj 22.300 EUR + áfa, mely a Zenekar 2019. évi költségvetésének megtervezésekor számbavételre került.

A koncert költségeit a Zenekar viseli, a kalkulált kiadásokat jelentősen meghaladó bevételek (átlagos jegyár: 35 EUR) és a visszaigényelt áfa összege az intézményt illetik.

A Zenekar nyilatkozott arról, hogy a bérleti díj kifizetésével számára többletkiadás nem keletkezik, önkormányzati többlettámogatást nem igényel, forrása az intézmény tárgyévi költségvetési előirányzatai terhére biztosított.

A koncertterem bérleti díjának kifizetése a szakmai teljesítés tekintetében előlegnek minősül, melynek összege meghaladja a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályairól szóló 35/2015. (XII. 18.) számú rendelet 11. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott értékhatárt.

Az Önkormányzat hatályos szabályzatai a fentiekben említett szerződések megkötésének, az előleg kifizetésének, valamint a következő költségvetési évre áthúzódó kötelezettségvállalásnak engedélyezését egyaránt a Közgyűlés jóváhagyó határozatához kötik, melyre vonatkozóan az előadó-művészeti szervezet 2019.09.12. napján kérelmet nyújtott be fenntartójához.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi Határozati javaslat elfogadásával szíveskedjen hozzájárulni ahhoz, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar az Amadeus Live produkció tekintetében az AVEX Classics International Inc. és az Intermusica Artists Managment Ltd. cégekkel kötendő szerződés szerint a produkció jogdíjának előlegként történő kifizetésére kötelezettséget vállalhasson, a kifizetést teljesíthesse, továbbá, hogy az Önkormányzat az intézmény 2020. évi költségvetési előirányzatában – többlettámogatás nélkül – a jogdíj fennmaradó összegének fedezetére forrást biztosítson, arra kötelezettséget vállaljon. Kérem továbbá a Tisztelt Közgyűlést, hogy Bécsben, a Musicverein hangversenyteremben tartandó koncert tekintetében megkötendő szerződésben a bérleti díj a szerződés megkötését követő 30 napon belül előlegként történő kifizetésére kötelezettséget vállaljon és azt pénzügyileg teljesítse.

Tekintettel arra, hogy az intézmény közgyűlési engedély iránti kérelme az érintett bizottsági ülések megtartását követően, közvetlenül a közgyűlési ülést megelőzően érkezett a szakosztályhoz, így Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 60. § (7) bekezdés c) pontjára tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének hiányában szíveskedjen megtárgyalni.

Határozati javaslat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar az Amadeus Live produkció megrendezése érdekében a rendezvény jogtulajdonosával és európai képviselőjével, azaz az AVEX Classics International Inc. (3-1-30 Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8577, Japan; képviseli: Hajime Shibata) és az Intermusica Artists Management Ltd. (Of 9 Kingsway, London, WC2B 6XF, UK, adószám: GB355135857; képviseli: Jessica Ford) társaságokkal szerződést kössön és a szerződő cégek számlája alapján 25.000 USD-nak megfelelő, a számla kiállításának napján érvényes árfolyamon számított forintösszeget jogdíjelőlegként, a szerződésben rögzített részletekben kifizessen.

2./ A Közgyűlés előzetes kötelezettséget válla arra, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar számára az 1./ pontban meghatározott produkció jogdíjából 20.000 EUR-nak megfelelő forintösszegű kifizetéséhez az Önkormányzat az intézmény 2020. évi önkormányzati költségvetési támogatása keretében külön forrás biztosítása nélkül előirányzatot biztosít.

Felelős: polgármester

Határidő: 1./ pontra vonatkozóan azonnal;

2./ pontra vonatkozóan: a 2020. évi költségvetési rendelet összeállításával egyidejűleg.

3./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győri Filharmonikus Zenekarnak a bécsi Musikverein hangversenyteremben 2020. október 10-én megrendezésre kerülő koncertjéhez kapcsolódóan engedélyezi, hogy a hangverseny megvalósítása érdekében a Gesellschaft der Musikfreunde in Wien egyesülettel, azaz a Bécsi Zenebarátok Társaságával (1010 Wien, Musikvereinsplatz 1, Ausztria; egyesület regisztrációs száma: 506928790, közösségi adószáma: ATU 16362308) a szerződést megkösse és annak keretében a 2019. évi költségvetési előirányzata terhére a hangverseny bérleti díját, azaz 22.300 EUR + áfa összeget a szerződésben foglalt feltételekkel, a szerződés megkötését követő 30 napon belül kifizessen.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2019. szeptember 12.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály – Kulturális Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.