0822/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

0822/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

Javaslat közterület elnevezésére

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat közterület elnevezésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Szigethy Attila Társaság kezdeményezte a Belvárosban a Baross Gábor útnak a Bisinger sétánnyal határos (7029 hrsz.) területéből új közterület kialakítását és az így kialakuló ingatlanok közül a Bisinger sétány felőlinek Rokop Józsefről történő elnevezését.

A kezdeményező kérelmére javaslom az 1. és 2. sz. melléklet szerint a 7029/1 hrsz-ú új közterületnek Rokop József utcaként való elnevezését, míg a 7029/2 hrsz-ú alatt kialakított közterület (Baross Gábor híd Belváros felőli része) továbbra is marad a Baross Gábor út része. A Baross Gábor utat alkotó ingatlanok helyrajzi szám szerint eddig nem voltak a Közgyűlés által meghatározva, ezért az új közterület elnevezésével egyidejűleg azok is nevesítésre kerülnek.

Rokop József (1924 – 2007) Győr díszpolgára. Az 1956-os forradalomban való részvétele miatt emigrációba kényszerült. Az Amerikai Egyesült Államokban mérnökként dolgozott, majd saját vállalatot alapított. A rendszerváltás után hazalátogatott, és egyike volt Szigethy Attila Alapítvány létrehozóinak, mely Alapítványon keresztül támogatta a forradalom kárvallottjait. Rokop József és családjának ajándéka városunkban a Bisinger sétányon 1993-ban felállított Golgota emlékmű.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 7029/1 hrsz-ú kivett önkormányzati utat Rokop József utca elnevezéssel látja el 2019. október 14. napjával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megállapítja, hogy 2019. október 14. napjával a Baross Gábor utat a következő helyrajzi számú ingatlanok alkotják: 7376 hrsz.; 7226 hrsz.; 7165 hrsz.; 7152 hrsz.; 7029/2 hrsz.; 3999 hrsz.; 4085 hrsz. és 4086. hrsz..”

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyezésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: a határozat hatályba lépését követő 30 napon belül

Győr, 2019. szeptember 12.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Hatósági Főosztály/Igazgatási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.