6/2019. (VI. 28.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

6/2019. (VI. 28.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. június 28-án 10:00 órára összehívott és 10:02 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Dr. Dézsi Csaba András, Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Szabó Jenő, Takács Krisztián, Laczkovits-Takács Tímea, Varga Márk

Távolmaradását előzetesen jelezte: Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Dr. Neupor Zsolt, Szeles Szabolcs, Dr. Sik Sándor

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Páternoszter Piroska, a Modern Városok Program polgármesteri biztosa,

Szűcs Cintia, önkormányzati tanácsadó,

Szentgyörgyi Anna, sajtóreferens,

Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Fűke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Bakonyi Bernadett, a Népjóléti Osztály megbízott vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Hoffmann Judit, a Sport Osztály vezetője,

Dr. Tóth Árpád, a Vagyonhasznosítási Osztály vezetője,

Farkasné Kulcsár Ilona, a Vagyonüzemeltetési Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, a Közterület-Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének intézményvezetője,

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

Bakcsányi Péter, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetője,

Papp Lászlóné, a GMK Győr igazgatója,

Papp László, az ÉNYKK Zrt. vezérigazgatója

Szöllősi József, ÉNYKK Zrt. személy-szállítási igazgatója

Kányai Róbert, az EESZI igazgatója

Kusteráné Czigány Judit, az Győri Mosolyvár Óvoda óvodavezetője

Marcali Hilda, a Tárogató Óvoda óvodavezetője

a sajtó munkatársai, valamint 4 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 19 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – megjelent, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Távolmaradását Glázer Tímea képviselő asszony, Hajszán Gyula, Dr. Neupor Zsolt, Szeles Szabolcs és Dr. Sik Sándor képviselők jelentették be.

****

Borkai Zsolt polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Az ülés előtt kapták kézhez képviselőtársai, a „Javaslat a 84/2019. (V. 31.) Kgy. határozat módosítására” című előterjesztést.

Javasolja az előterjesztés zárt ülést megelőzően folytatólagos sorszámmal történő napirendre vételét.

Szintén az ülés előtt kapták kézhez képviselőtársai a „Javaslat az önkormányzati működést érintő, valamint a közterület használatával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításra című előterjesztés” módosítását.

Kéri a napirendi pont tárgyalásánál a kiosztott módosítással együtt figyelembe venni az előterjesztést.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javasolt napirendet elfogadta.

95/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2019. június 28-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

2. Javaslat az önkormányzati működést érintő, valamint a közterület használatával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

3. Javaslat egyes kimagasló sporteredmények önkormányzati jutalmáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

4. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és a Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2018-048, TSZTM 2019-001, TSZTM 2019-038, SZTM 2018-042, SZTM 2018-048, SZTM 2019-001, SZTM 2019-007, SZTM 2019-021, SZTM 2019-023, SZTM 2019-025, SZTM 2019-026, SZTM 2019-027, SZTM 2019-031, SZTM 2019-032, SZTM 2019-033, SZTM 2019-037, SZTM 2019-038, SZTM 2019-040, SZTM 2019-044, SZTM 2019-045, SZTM 2019-046, SZTM 2019-047, SZTM 2019-049, SZTM 2019-050, SZTM 2019-053, SZTM 2019-054, SZTM 2019-055, SZTM 2019-057, SZTM 2019-059 és az SZTM 2019-060 számú tervmódosítások)

Előterjesztő: Révi Zsolt főépítész

5. Javaslat egyes változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendeletek módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt főépítész

6. Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

7. Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú pályázat bírálatára

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

8. Tájékoztató a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester és Borsi Róbert Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács elnöke

9. Javaslat a 2019. évi városképi támogatásokra

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

10. Javaslat a Magyar Országos Gördeszka és Görkorcsolya Szakszövetség által meghirdetett „Országos Görpark Program – Győr, Marcalváros Víztorony” című pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

11. Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

12. Javaslat fogorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

13. Javaslat a WHO Egészséges Városok Projekt VII. ötéves fázisában való részvételre

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

14. Javaslat a Gazdasági Működtető Központ Győr karbantartási és üzemeltetési feladatainak átadására szociális és köznevelési intézményeknek

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

15. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák és a Gazdasági Működtető Központ Győr között kötött munkamegosztási megállapodások módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

16. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák 2019/2020. nevelési évben indítható csoportjai számának, a csoportok létszámainak, valamint az óvodákban engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számának meghatározására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

17. Javaslat köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

18. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2020. évi fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

19. Javaslat a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat időszakos férőhelyszám bővítésére

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

20. Tájékoztató az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr 2018. évi szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

21. Javaslat a Győri Balett és a Generációk Háza Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

22. Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére (5998/1/A/39 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

23. Javaslat a Győr, Domb utcában található ingatlan értékesítésére (győri 7069/3 hrsz.)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

24. Javaslat a győri 394 hrsz.-ú ingatlan működtetésből történő kivonására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

25. Javaslat a „Városháza” étterem-konyha és büfé bérbeadására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

26. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

27. Javaslat közterületek elnevezésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

28. Javaslat személyi kérdésekben való döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

29. Javaslat Győr Megyei Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. II. félévi munkatervére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

30. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

31. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

32. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

33. Javaslat a 84/2019. (V. 31.) Kgy. határozat módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

34. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság (Zárt ülés)

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 1/2018. (I. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 16 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

13/2019. (VI. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 1/2018. (I. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 7. és 11. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § Ezen alcím vonatkozásában a védett terület alatt a műemléki jelentőségű terület is értendő.”

2. §

A Rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„31. § (1) A már beépült területen új épület csak az adott utcaszakasz karakteréhez illeszkedő építészeti kompozícióval, tömegképzéssel helyezhető el.

(2) Olyan területen, ahol az utcaszakaszon álló épületek legalább 80%-a egységes beépítésű, kizárólag az utcaképbe illeszkedő tetőkialakítás és tömegformálás lehetséges.”

3. §

A Rendelet a következő 32/A. §-sal egészül ki:

„32/A. § Tetőtér kialakítása esetén a közterületről látható oromfalon a tetőtéri nyílászáró felülete nem haladhatja meg a legnagyobb földszinti ablak felületét.”

4. §

A Rendelet 41. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Olyan területen, ahol az utcaszakaszon álló épületek legalább 80%-a egységes beépítésű, kizárólag az utcaképbe illeszkedő tetőkialakítás és tömegformálás lehetséges.”

5. §

A Rendelet 42. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Olyan területen, ahol az utcaszakaszon álló épületek legalább 80%-a egységes beépítésű, kizárólag az utcaképbe illeszkedő tetőkialakítás és tömegformálás lehetséges.”

6. §

A Rendelet 65. §-a (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Településképi bejelentési eljárással elhelyezhető környezetébe illeszkedő, a (2)-(3) bekezdésben meghatározott eszköznél nagyobb eszköz, ha

a) a telken, épületben több vállalkozás működik, vagy

b) a telek, épület mérete, elhelyezkedése ezt indokolja.”

7. §

A Rendelet 71. § (3) bekezdés e)-f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő g) ponttal egészül ki:

„e) közterület alakítási terv jóváhagyása szükséges,

f) településképi véleményezési eljárás esetén a tervezés kezdeti szakaszban van, vagy

g) az önkormányzat fenntartásában lévő intézmény az építtető.”

8. §

A Rendelet 73. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó lakóépületek kivételével rendeltetéstől függetlenül a 200 m2 beépített területet meghaladó, de az 1000 m2-t meg nem haladó építmény esetében,”

9. §

A Rendelet 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„76. § (1) A véleményezés lefolytatásához szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció – a Kkr. 26/A. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – az alábbi munkarészeket is tartalmazza:

a) műszaki leírás parkolómérleg-számítással,

b) fotódokumentáció a tervezési területről,

c) tető-felülnézeti helyszínrajz,

ca) a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények, továbbá

cb) a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának

ábrázolásával,

d) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajza,

e) metszet a megértéshez szükséges mértékben,

f) valamennyi homlokzati rajz, melyen feltüntetésre kerül valamennyi meglévő és tervezett kültéri klímaberendezés, hirdető- és reklámberendezés helye,

g) utcakép ábrázolása, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik, valamint

h) látványterv vagy modellfotó legalább két-két madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt nézettel.

(2) A kérelem mellékleteként az (1) bekezdésben írt építészeti-műszaki tervdokumentáció papír alapon is benyújtandó.”

10. §

A Rendelet 43. alcíme a következő 79/A. §-sal egészül ki:

„79/A. § Településképi bejelentési eljárás lefolytatása nem szükséges azon

a) építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységre,

b) reklám, reklámhordozó, vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat vagy más grafikai megjelenítés elhelyezésére, valamint

c) rendeltetésmódosításra

vonatkozóan, melynek építtetője az önkormányzat vagy az önkormányzat fenntartásában lévő intézmény.”

11. §

A Rendelet 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„82. § Településképi kötelezési eljárás kerül lefolytatásra:

a) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése esetén,

b) a településképi bejelentés elmulasztása esetén,

c) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntéstől eltérő végrehajtás esetén, valamint

d) e rendeletben meghatározott valamely településképi követelmény megszegése esetén.”

12. §

(1) A Rendelet 71. § (7) bekezdésébe, a „jegyzőkönyvet” szövegrész helyébe az „emlékeztetőt” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 71. § (8) bekezdésében a „jegyzőkönyvbe” szövegrész helyébe az „emlékeztetőbe” szövegrész, valamint a „jegyzőkönyv” szövegrész helyébe az „emlékeztető” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 71. § (9) bekezdésében a „jegyzőkönyv” szövegrész helyébe az „emlékeztető” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 71. § (9) bekezdésében a”felett jegyzőkönyvben” szövegrész helyébe a „készített emlékeztetőben” szövegrész lép.

(5) a Rendelet 80. § (3) bekezdés a) pontjában az „5. melléklet” szövegrész helyébe a „6. melléklet” szövegrész lép.

(6) A Rendelet 86. § (3) bekezdésében a „36. §” szövegrész helyett a „37. §” szövegrész lép.

13. §

Hatályát veszti a Rendelet 28. § (3) bekezdése.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

****

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉST ÉRINTŐ, VALAMINT A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 16 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

14/2019. (VI. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉST ÉRINTŐ, VALAMINT A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerveknél folyó étkeztetésről szóló 25/2001. (VI. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Étkeztetési rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

(2) Az Étkeztetési rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendelet hatálya Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában lévő költésvetési szervnél, továbbá az Önkormányzat közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézménynél

a) az ellátotti étkeztetésre,

b) az alkalmazott által igénybe vett étkeztetésre és az azért fizetendő térítési díjra, valamint

c) az a) és b) pont alá nem tartozó természetes személy által igénybe vett, valamint a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt: külső személy) által biztosított étkeztetésre és az azért fizetendő térítési díjra

terjed ki.”

(3) Az Étkeztetési rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„E rendelet alkalmazásában:

a) alkalmazott: az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél vagy a köznevelési fenntartónál feladatkörükbe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatott közalkalmazott, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott;

b) családtag: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személy;

c) ellátott: szociális alapszolgáltatást, szakosított ellátást, gyermekjóléti alapellátást vagy gyermekvédelmi szakellátást igénybevevő, továbbá a köznevelési intézmény neveltje, tanulója;

d) elvitel: a költségvetési szerv vezetőjének előzetes engedélyével, éthordóban kizárólag főzőkonyhából történő, természetes személy általi étel-vásárlás.”

(4) Az Étkeztetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A főzőkonyhával rendelkező költségvetési szerv vezetője – a főzőkonyha teljesítőképességének figyelembevételével – engedélyezheti az ott készített étel elvitelét.”

(5) Az Étkeztetési rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetési szervnél a 2. § szerinti étkeztetést igénybevevő az ételt – a 3. §-ban foglalt esetet kivéve – a költségvetési szerv éttermében vagy a költségvetési szerv más, étkeztetésre alkalmas helyiségében fogyasztja el. Óvodában, szociális és gyermekjóléti intézményben a külső személy nem étkezhet.”

(6) Az Étkeztetési rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetési szerv vezetője rendszeresen ellenőrzi, hogy a költségvetési szervben folyó közétkeztetés megfelel-e a közétkeztetésre vonatkozó jogszabályi követelményeknek.”

(7) Az Étkeztetési rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az alkalmazott, valamint a külső személy által fizetendő nyersanyagnorma azonos az ellátott által fizetendő nyersanyagnormával. Az alkalmazott esetében diétás-étkeztetés alkalmazására csak szakorvosi igazolás alapján kerülhet sor. Külső személy diétás étkeztetést nem igényelhet.”

(8) Az Étkeztetési rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A munkahelyi étkeztetés igénybevételére az alkalmazott, valamint a családtagja jogosult.”

(9) Az Étkeztetési rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ha a rezsiköltség nem állapítható meg, akkor köznevelési intézmény és gyermektábor esetében a rezsiköltségnek a nyersanyagnorma 78%-a, egyéb költségvetési szerv esetében a nyersanyagnorma 60%-a tekintendő.”

2. §

(1) A közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 5/2004. (II. 20.) Ök. rendelet (a továbbiakban: Útbontási rendelet) 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az értékcsökkenési díj a rendelet 1. mellékletében meghatározott összeg, mely a közterületi burkolat elkészültétől számított 5 éven belüli felbontása miatt bekövetkezett értékvesztés kiegyenlítését szolgálja. Az értékcsökkenési díj

a) a bontott terület nagyságától és nemétől függetlenül közterületbontásonként, vagy ha a bontás több közterületet érint, közterületenként fizetendő alapdíjból és

b) a bontott terület nagyságától függően fizetendő helyreállítási díjból

áll.

(7) Önkormányzati beruházás

a) azon építési tevékenység, amelynek építtetője

aa) az Önkormányzat vagy

ab) az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény vagy

b) olyan településrendezési előszerződésben vagy településrendezési szerződésben rögzített településrendezési kötelezettség, mely nem kizárólag az adott fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódik.”

(2) Az Útbontási rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A váratlan közterületbontás esetén a közmű üzemeltetője a közterület felbontásának bejelentésével egyidejűleg dokumentummal igazolja, hogy a közműhálózat rendeltetésszerű állapotának fenntartása érdekében minden tőle elvárhatót megtett, elvégezte a szükséges karbantartást, ellenőrzést. „Vis maior” esemény bekövetkezése esetén a „vis maior” jelleg is igazolandó.”

(3) Az Útbontási rendelet 7. § (3a) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) a helyreállítást követő 30 napon belül a rendelet 1. mellékletében meghatározott értékcsökkentési díjat megfizeti az Útkezelő Szervezet részére az önkormányzati beruházás kivételével.”

(4) Az Útbontási rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A közterület-bontási hozzájárulás kiadásának ügyintézési díja közműhálózatra történő egyszerű bekötés esetén 3.000,- Ft, minden egyéb esetben 10.000,- Ft. Az ügyintézési díj az Útkezelő Szervezet részére a kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő.”

(5) Az Útbontási rendelet a következő 10/B-10/C. §-sal egészül ki:

„10/B. § (1) A 10/A. § alá nem tartozó esetekben az Útkezelő Szervezet jóteljesítési biztosítékot írhat elő a kérelmező részére a bontási munkával érintett közterület eredeti állapotba történő helyreállítása érdekében az önkormányzati beruházás kivételével.

(2) A jóteljesítési biztosíték formája a kérelmező választása szerint:

a) feltétel nélküli bankgarancia nyújtása az Útkezelő Szervezet, mint kedvezményezett részére vagy

b) pénzösszeg letétbe helyezése az Útkezelő Szervezet letéti számlája javára.

(3) A jóteljesítési biztosíték mértéke a bontandó terület nagyságától, a burkolat nemétől, minőségétől, a bontási munka tervezett időtartamától és egyéb lényeges körülménytől függően kerül megállapításra.

(4) A jóteljesítési biztosíték érvényességi ideje: a végleges helyreállítás időpontjától számított 60 nap.

(5) Amennyiben a kérelmező a bontási munkával érintett közterület eredeti állapotba történő helyreállításáról nem vagy nem megfelelően gondoskodik a 12. § szerint előírt határidőben, úgy az Útkezelő Szervezet a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül jogosult érvényesíteni a bankgaranciát vagy felhasználni a letétbe helyezett összeget és a biztosíték terhére intézkedik a helyreállítási munkálatok elvégzéséről.

(6) Amennyiben a kérelmező a bontási munkával érintett közterület eredeti állapotba történő helyreállításáról megfelelően gondoskodik a 12. § szerint előírt határidőben, úgy az Útkezelő Szervezet a jóteljesítési biztosítékot visszaadja.

10/C. § (1) Közterület-bontási hozzájárulás nélkül végzett közterületbontás esetén

a) közművel kapcsolatos bontási munkánál a kérelem benyújtására kötelezett közmű-üzemeltető, vagy

b) az a) ponton kívüli esetben az, akinek a közterület bontás az érdekében áll

az Útkezelő Szervezet részére – a jogszabályban meghatározott egyéb díjon felül – a rendelet 2. melléklet szerinti pótdíjat fizet az Útkezelő Szervezet erre vonatkozó külön írásbeli felhívásától számított 8 napon belül.

(2) Határidőre helyre nem állított vagy nem megfelelő minőségben helyreállított burkolat esetén a jogosult az Útkezelő Szervezet részére a rendelet 2. melléklete alapján az Útkezelő Szervezet által meghatározott pótdíjat fizet az Útkezelő Szervezet erre vonatkozó külön írásbeli felhívásától számított 8 napon belül.

(3) A pótdíj kiszabása során az Útkezelő Szervezet mérlegeli a bontással érintett terület jellemzőit, a jogsértő állapot időtartamát, a magatartás ismétlődését és gyakoriságát, a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, valamint a jogsértést elkövető vagy a jogosult együttműködő magatartását.

(4) A pótdíj ismételten kiszabható mindaddig, amíg a jogsértő állapot meg nem szűnik.”

(6) Az Útbontási rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közterület végleges helyreállításáért a jogosult felelősséggel tartozik.

(2) A közterület végleges helyreállítását a jogosult haladéktalanul bejelenti írásban az Útkezelő Szervezet felé.”

(7) Az Útbontási rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(8) Az Útbontási rendelet jelen rendelet 2. mellékletével egészül ki.

3. §

(1) Győr belváros behajtási rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 25.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Behajtási rendelet) 2. § 12. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) hétköznap 07:00 – 09:30 és 17:00 – 19:00 óra között, szombaton és vasárnap 07:00 – 09:00 óra között;”

(2) A Behajtási rendelet 2. §-a a következő 21. ponttal egészül ki:

„21. pénz- és értékszállító jármű: pénz- és értékszállítási tevékenységet is ellátó személy- és vagyonvédelmi vállalkozás jól látható, azonosításra alkalmas jelzővel ellátott gépjárműve.”

(3) A Behajtási rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A zárt rendszerű övezetbe való behajtáshoz a behajtási engedélyhez elektronikus kulcsot is kap a kérelmező. Az elektronikus kulcs csak a hozzá tartozó, érvényes behajtási engedéllyel együtt használható.”

(4) A Behajtási rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (3) Az elektronikus kulcs egy mágneskártya vagy egy egyedi elektronikus azonosító, amely a zárt rendszerű övezetnél elhelyezett süllyedő oszlopos kapu nyitásával teszi lehetővé az arra jogosult számára a ki- és belépést, egyben regisztrálva annak időpontját.”

(5) A Behajtási rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója részére, a környezetvédelmi övezetben, a védett övezetben és a zárt rendszerű övezetben pénz- és értékszállítási tevékenységet is ellátó személy- és vagyonvédelmi vállalkozás tulajdonában álló pénz- és értékszállító járműve részére.”

(6) A Behajtási rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet 2. számú mellékletében megjelölt útszakaszon felállított süllyeszthető oszlopok akadályozzák meg az engedély nélküli bejutást a zárt várakozási övezetbe. A süllyeszthető oszlopok nyitására a jelen rendeletben rögzítetett módon és feltételekkel van lehetőség:

a) behajtási engedéllyel rendelkezők számára kiadott elektronikus kulccsal,

b) egyszerű nyomógombbal diszpécser szolgálaton keresztül, vagy

c) automatikus kapunyitással.”

(7) A Behajtási rendelet 22. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5a) Az (5) bekezdés szerinti újraaktiválás díja a visszavont behajtási engedély esetén a 4. mellékletben megállapított összeg.”

(8) A Behajtási rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az időtúllépés miatti hosszabbítás díja a 4. mellékletben megállapított összeg.”

(9) A Behajtási rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(10) A Behajtási rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

4. §

A településrendezési szerződések-megkötésének szabályairól, és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. településrendezési szerződés (a továbbiakban: TRSZ): olyan közigazgatási szerződés, mely a településfejlesztési célok megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségeket, műszaki, jogi feltételeket és biztosítékokat rögzíti”

5. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 4. melléklet 2.32. és 2.33. alpontjai helyébe a következő rendelkezés lép és a kiegészül a 2.34. alponttal:

„2.32. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyes kimagasló sporteredmények önkormányzati jutalmáról szóló rendeletben meghatározott hatásköröket,

2.33. az Önkormányzat nevében kötendő – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó – együttműködési vagy bármilyen más megállapodás, szerződés, két- vagy többoldalú nyilatkozat megkötését, aláírását, az Önkormányzat vagy a Közgyűlés nevében – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó – bármilyen egyoldalú nyilatkozat megtételét, vélemény, egyetértés, állásfoglalás stb. megadását, döntés meghozatalát, igazolás kiadását, valamint

2.34. az Önkormányzat vagy a Közgyűlés képviseletében eljárva – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó – döntés meghozatalát, valamennyi szükséges eljárási cselekmény elvégzését, intézkedés, nyilatkozat, vélemény, egyetértés és állásfoglalás megtételét.”

6. §

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Pénzeszköz-átadási rendelet) 6. § (3) bekezdésének a) pont af)-ah) alpontja helyébe a következő af)-ah) alpont lép és kiegészül a következő ai) alponttal:

„af) a „Sporttámogatás” kiadási jogcím terhére összeghatárra tekintet nélkül a sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja kivételével,

ag) az öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatása és a kulturális szervezetek egyedi támogatása esetén összeghatárra tekintet nélkül,

ah) a mindenkori költségvetési rendeletben „Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai” és „Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások” kiadási csoportokban szereplő kiadási jogcímek esetében összeghatárra tekintet nélkül, valamint

ai) a közgyűlési határozattal a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott esetekben összeghatárra tekintet nélkül.”

7. §

A behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 4. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„o) az önkormányzati tulajdonú lakás értékesítéséből származó tőkekövetelés összege után felszámított kamat, költség, díj vonatkozásában, ha a kötelezett külön megállapodás keretében vállalja a fennálló követelés tőkerészének megfizetését és a tartozás együttes összegének a tőkekövetelés összegét jelentősen meghaladó mértéke a kötelezett létfenntartását veszélyeztetné, feltéve hogy a kötelezett nem rendelkezik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyonnal, ide nem értve a pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál vagyonnak nem minősülő vagyontárgyat."

8. §

A parkolóhely-létesítés szabályairól szóló 5/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Parkolási rendelet) 4. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetén a GYŐR-SZOL Zrt.-vel, a 3. § (1) bekezdés c) pont esetén a GYŐR-SZOL Zrt.-vel és a telek tulajdonosával együttesen történő szerződés megkötése a parkolóhely-létesítés feltételeire, megvalósítására és – a GYŐRSZOL Zrt. tulajdonában álló parkolóházban megvalósult parkolóhely létesítését kivéve – a megvalósított parkolóhelynek Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) javára történő térítésmentes átadására vonatkozóan, és”

9. §

(1) Az Étkeztetési rendelet

a) 1. alcímében az „Általános rendelkezések” szövegrész helyébe az „1. Általános rendelkezések” szöveg,

b) 8. §-ában a „az e rendelet 6. §-ban említett nyersanyagnormától” szövegrész helyébe az „a nyersanyagnormától” szöveg,

c) 2. alcímében az „A költségvetési szervek alkalmazottai és azok családtagjai étkeztetésére vonatkozó szabályok” szövegrész helyébe a „2. A költségvetési szervek alkalmazottai és azok családtagjai étkeztetésére vonatkozó szabályok” szöveg,

d) 13. §-ában „az élelmiszerrel (étkeztetéssel) közvetlen kapcsolatban lévő munkaköröket” szövegrész helyébe „a munkaköröket” szöveg,

e) 3. alcímében az „Az étkeztetésért fizetendő térítési díj, és a munkáltatói hozzájárulás meghatározása” szövegrész helyébe a „3. Az étkeztetésért fizetendő térítési díj” szöveg,

f) 4. alcímében az „Egyéb rendelkezések” szövegrész helyébe a „4. Egyéb rendelkezések” szöveg,

g) 20. §-ában a „konyhával” szövegrész helyébe a „főzőkonyhával” szöveg, valamint

h) 5. alcímében a „Záró rendelkezés” szövegrész helyébe az „5. Záró rendelkezés” szöveg

lép.

(2) Az Útbontási rendelet b) 10/A. § (1) bekezdésében a „kérelmező” szövegrész helyébe a „kérelmet benyújtó (a továbbiakban: kérelmező)” szöveg lép.

(3) A Behajtási rendelet

a) 6. § (5) bekezdésében az „Az elektronikus kulcs” szövegrész helyébe az „A mágneskártya alapú elektronikus kulcs” szövegrész, valamint az „Elektronikus kulcs” szövegrész helyébe az „A mágneskártya alapú elektronikus kulcs” szöveg, valamint

b) 22. § (3) bekezdésében és 24. § (3) bekezdésében az „az elektronikus kulcs” szövegrész helyébe a „a mágneskártya alapú elektronikus kulcs” szöveg

lép.

(4) A Pénzeszköz-átadási rendelet:

a) 10/B. § (3) bekezdésében az „a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény” szövegrész helyébe az „a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény” szöveg, valamint az „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” szövegrész helyébe az „az államháztartásról szóló törvény” szöveg

b) 10/C. § (1) bekezdés a) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény” szöveg

lép.

(5) A sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „(a továbbiakban: „Sporttámogatás – 1%”)” szövegrész helyébe „(a továbbiakban: „Sporttámogatás”)”, valamint a 6. § (1) bekezdésében és a 8. §-ában a „ „Sporttámogatás – 1%” ” szövegrész helyébe „ „Sporttámogatás” ” szöveg lép.

(6) A Parkolási rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „történő megfizetése” szövegrész helyébe a „történő, építtető általi megfizetése” szöveg lép.

10. §

(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2-3. §-a, a 9. § (2)-(3) bekezdése, valamint a 11. § (2) bekezdése 2019. július 1-jén lép hatályba.

11. §

(1) Hatályát veszti az Étkeztetési rendelet:

1. 6. §-a,

2. 9-10. §-a,

3. 13. §-ában a „rendszeres, folyamatos” szövegrész,

4. 13/A. §-a,

5. 18-19. §,

6. 22-25. §,

7. 27. §-a és az azt megelőző „Jogharmonizációs záradék” alcím, valamint

8. 1. melléklete.

(2) Hatályát veszti a Behajtási rendelet VII. fejezete.

(3) Hatályát veszti az SZMSZ:

a) VI. fejezete,

b) 2. mellékletének 3.4.7. alpontja, valamint

c) 3. melléklete.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT EGYES KIMAGASLÓ SPORTEREDMÉNYEK ÖNKORMÁNYZATI JUTALMÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

15/2019. (VI. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EGYES KIMAGASLÓ SPORTEREDMÉNYEK ÖNKORMÁNYZATI JUTALMÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Jelen rendelet hatálya a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott, felnőtt korosztályban versenyzőre (a továbbiakban: versenyző) terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) csapatsportág: valamennyi csapatsportág, ideértve az egyéni sportág csapat versenyszámát is,

b) érmes helyezés: 1-3. helyezés,

c) felnőtt korosztály: az országos sportági szövetség által meghatározott felnőtt korosztály, ide nem értve a szenior korosztályt,

d) magyar csapat: Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzeti Paralimpiai Bizottság által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékokon, valamint a hivatalos Európa- vagy világbajnokságon a magyar nemzetet képviselő versenyzőkből álló csapat,

e) olimpiai sportág: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékok versenyprogramjába felvett egyéni vagy csapatsportág,

f) paralimpiai sportág: a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékok versenyprogramjába felvett egyéni vagy csapatsportág,

g) pontszerző hely: 1-6. helyezés, valamint

h) szenior korosztály: master versenyzők valamennyi korosztályát magába foglaló korosztály.

3. §

(1) A sporteredményére tekintettel az Önkormányzat egyszeri pénzbeli juttatásban részesíti a győri székhelyű sportszervezet igazolt versenyzőjét, aki a pénzjuttatásra jogosító eredményt a magyar csapat tagjaként érte el.

(2) Pénzjuttatásra jogosító eredménynek minősül az olimpiai sportágban vagy paralimpiai sportágban:

a) nyári vagy téli olimpiai játékokon elért pontszerző hely vagy

b) nyári vagy téli paralimpiai játékokon elért pontszerző hely vagy

c) a sportág nemzetközi szövetsége által szervezett versenyrendszer legmagasabb szintű Európa-bajnokságán vagy világbajnokságán elért érmes helyezés.

(3) Az a) és b) pontban jelölt eredmény után járó pénzbeli juttatás mértékét versenyzőnként és versenyszámonként az 1. mellékletben foglalt táblázat tartalmazza.

(4) A c) pontban jelölt eredmény után járó pénzbeli juttatás mértékét versenyzőnként és versenyszámonként a 2. mellékletben foglalt táblázat tartalmazza.

(4) A jogosultság fennállását a Győr Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) határozatban állapítja meg a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül és intézkedik a pénzjuttatás folyósításáról. A pénzjuttatás folyósítása a versenyzőt terhelő közterhek levonását követően belföldi fizetési számlára történő utalással történik.

4. §

(1) A versenyző a részére adott pénzjuttatást a polgármester döntése esetén visszatéríti, ha

a) a pénzjuttatásra jogosító eredménnyel kapcsolatban jogerősen megállapításra kerül, hogy fegyelmi vétséget követett el vagy

b) a pénzjuttatásra jogosító eredmény a doppingellenes tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően érvénytelenítésre kerül.

(2) A versenyző a visszatérítési kötelezettség alapjául szolgáló tényt annak beálltától számított 30 napon belül jelzi a polgármesternek.

(3) A visszatérítési kötelezettség fennállását és feltételeit a polgármester határozatban állapítja meg.

5. §

(1) A jelen rendeletben szabályozott, természetes személy részére sporteredményére figyelemmel nyújtott pénzbeli juttatás jogszabályban megállapított feltételeinek ellenőrzése, a pénzbeli juttatás megállapítása és folyósítása érdekében az Önkormányzat, mint adatkezelő a természetes személy következő adatait kezeli:

a) természetes személyazonosító adatok,

b) állampolgárság,

c) pénzbeli juttatásra jogosító sporteredmény megnevezése,

d) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám és elektronikus levelezési cím,

e) adóazonosító jel,

f) társadalombiztosítási azonosító jel,

g) fizetési számlaszám,

h) pénzbeli juttatásának jogcíme, valamint

i) egyéb, az államháztartás működésére, az adó- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítésére, valamint az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek való megfelelést igazoló személyes adatok.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti személyes adatokat a jelen rendelet hatálya alá tartozó Európa- és világbajnokságra, olimpiai és paralimpiai versenyekre vonatkozó, a szervező szabályzatában meghatározott időtartamig vagy – amennyiben az későbbi – legalább a számviteli törvény által meghatározott időtartamig kezeli.

(3) Amennyiben a pénzbeli juttatással kapcsolatban igényérvényesítésre kerül sor, az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti személyes adatokat az abból fakadó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli, ha az későbbi, mint a (2) bekezdésben foglaltak.

6. §

Jelen rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatók.)

****

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS A GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(TSZTM 2018-048, TSZTM 2019-001, TSZTM 2019-038, SZTM 2018-042, SZTM 2018-048, SZTM 2019-001, SZTM 2019-007, SZTM 2019-021, SZTM 2019-023, SZTM 2019-025, SZTM 2019-026, SZTM 2019-027, SZTM 2019-031, SZTM 2019-032, SZTM 2019-033, SZTM 2019-037, SZTM 2019-038, SZTM 2019-040, SZTM 2019-044, SZTM 2019-045, SZTM 2019-046, SZTM 2019-047, SZTM 2019-049, SZTM 2019-050, SZTM 2019-053, SZTM 2019-054, SZTM 2019-055, SZTM 2019-057, SZTM 2019-059 és az SZTM 2019-060 számú tervmódosítások)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt, városi főépítész: Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő SZTM 2019-025-ös és az SZTM 2019-049-es számú tervmódosításokkal összefüggésben további szakmai egyeztetést tart szükségesnek az Állami Főépítész. Erre tekintettel a két tervmódosítást visszavonja, valamint ezzel egyidejűleg a rendelettervezetből is az erre vonatkozó rendeletrész törlése kerül. A többi módosítást az Állami Főépítész jóváhagyta. Kéri, hogy a rendelettervezetet az ismertetett módosítással fogadja el a tisztelt Közgyűlés.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 15 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

96/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2018-048, TSZTM 2019-001 és a TSZTM 2019-038 tervlap szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2019. július 31.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 15 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

16/2019. (VI. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 103. §-ának a 01848 és a 01910 sz. övezetre vonatkozó egyedi előírása kiegészül az alábbiakkal:

 01848  A zaj- és rezgésvédelemről az építtető saját költségén, telken belül gondoskodik.
 01910  A zaj- és rezgésvédelemről az építtető saját költségén, telken belül gondoskodik.

(2) A GYÉSZ 103. §-ának a 04564 sz. övezetre vonatkozó egyedi előírása helyébe a következő lép:

 04564  Az övezetben csak lapostetős épület építhető.

(3) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 02060, 02206, 04850 és a 04851 sz. övezetek egyedi előírásával:

 02060  Az építési övezet területén:
a) építési helyenként legfeljebb 1 főépítmény létesíthető, amely legfeljebb 12 lakó rendeltetési egységet tartalmazhat azzal, hogy a főépítmény földszintjén kizárólag kereskedelmi, szolgáltató rendeltetési egység, valamint gépjármű, vagy egyéb lakossági tárolás célját szolgáló rendeltetési egység helyezhető el.
b) a telekkihasználtsági mutató számításánál figyelembe veendő a telken építhető valamennyi építmény csatlakozó terepszint feletti valamennyi szintterülete,
c) a megengedett épületmagasság egyben a megengedett párkánymagasságot is jelenti,
d) az épületmagasság meghatározásánál nem tekinthetőek egy épületnek az egymással terepszint alatti létesítménnyel összeépített épületrészeket, valamint
e) a megengedett épületmagassági értékek terepszint feletti beépítettségnél figyelembe vett épületkontúrt kitöltő, az épület rendezett tereppel való metszésvonalától felfelé kialakuló épületrészre kell külön-külön és együttesen is teljesítendő.
 02206  Az építési övezet területén:
a) az építési hely határa
aa) az „eltérő paraméterekkel szabályozott terület” jellel szabályozott terület kivételével az előkert legkisebb mérete 10,0 m, az oldalkert legkisebb mérete 5,0 m, a hátsókert legkisebb mérete 6,0 m és
ab) az „eltérő paraméterekkel szabályozott terület” jellel szabályozott területen az SZT-n rajzosan jelölt,
b) az SZT-n jelölt javasolt telekalakítás végrehajtása esetén az övezetre előírt kialakítható legkisebb telekméretre vonatkozó paraméterek figyelmen kívül hagyhatók,
c) a főépítmény telkenként egy, legfeljebb négy, kizárólag lakó rendeltetési egységet magában foglaló épület lehet azzal, hogy az „eltérő paraméterekkel szabályozott terület” jellel szabályozott területen az SZT-n jelölt építési helyenként egy, legfeljebb négy, kizárólag lakó rendeltetési egységet magában foglaló épület lehet,
d) a telekkihasználtsági mutató számításánál figyelembe veendő a telken építhető valamennyi építmény csatlakozó terepszint feletti valamennyi szintterülete, valamint
e) az előkertben az utcai telekhatárra állított merőlegesen mért legfeljebb 6,0 m mély teleksávban a rendeltetéshez biztosítandó parkolóhelyek kialakíthatók.
 04850  Az építési övezet területén:
a) az SZT-n jelölt építési helyenként egy, legfeljebb nyolc, kizárólag lakó rendeltetési egységet magába foglaló főépítmény helyezhető el és
b) a telekkihasználtsági mutató számításánál figyelembe veendő a telken építhető valamennyi építmény csatlakozó terepszint feletti valamennyi szintterülete.
 04851  Az építési övezet területén:
a) az SZT-n jelölt építési helyenként egy, legfeljebb nyolc, kizárólag lakó rendeltetési egységet magába foglaló főépítmény helyezhető el és
b) a telekkihasználtsági mutató számításánál figyelembe veendő a telken építhető valamennyi építmény csatlakozó terepszint feletti valamennyi szintterülete.

2. §

A GYÉSZ 2. számú melléklete kiegészül az alábbiak szerint:

3. §

A GYÉSZ „1.3.7. újonnan beépítésre szánt és rehabilitációra kijelölt területek” önálló szabályozási tervlapja módosul a rendelet 4. sz. mellékletében szereplő SZTM 2019-001 tervlap alapján.

4. §.

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2019-007, SZTM 2019-021, SZTM 2019-023, SZTM 2019-027, SZTM 2019-031, SZTM 2019-044, SZTM 2019-046 és az SZTM 2019-050 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2018-042, SZTM 2019-026, SZTM 2019-032, SZTM 2019-033, SZTM 2019-037, SZTM 2019-038, SZTM 2019-040, SZTM 2019-045, SZTM 2019-047, SZTM 2019-053, SZTM 2019-054, SZTM 2019-055, SZTM 2019-059 és az SZTM 2019-060 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(3) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező SZTM 2018-048 és az SZTM 2019-001 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

5. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése, 3. §-a, 4. § (2) bekezdése és a 6. §-a 2019. július 13-án lép hatályba.

(3) A rendelet 1. § (3) bekezdése, 2. §-a és a 4. § (3) bekezdése 2019. július 28-án lép hatályba.

6. §

Hatályon kívül helyezésre kerül a GYÉSZ 98. § (1) bekezdés a) pontjának aa) és ab) alpontja.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

5. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT EGYES VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENELÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 16 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

17/2019. (VI. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EGYES VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 26.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § b-d) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek és az alábbi e) ponttal egészül ki:

„b) 00003, 00004, 00055, 00065, 00569 kivéve a 1444/57, 1447/58, 1444/59, 1413/4 és 1445/2 hrsz.-ú ingatlanokra, 00572, 00573, 00595, 00966, 00968, 02038, 02388, 02389, 02393, 02583, 02602, 02603, 02611, 02630, 02631, 02632, 02633, 02634, 02635, 02636, 02927, 02928, 04193, 04194, 04195, 04164, 04220, 04479, 04592, 04599 sz. építési övezetekre,

c) a 01190, 04187, 04553 sz. építési övezetekre és a 25799 és a 25800 hrsz.-ú ingatlanokra,

d) a 11662, 11663/1, 11667/2, 11667/3, 11667/4, 11668 és a 11669 hrsz.-ú ingatlanokra, 02197; 02198; 02199; 02200 és a 04127 sz. építési övezetekre és

e) a 02207 és a 02208 sz. építési övezetekre”

2. §

A rendelet 1. § a) pontjában a „4451 hrsz., 4456 hrsz., 7200 hrsz.” szövegrész helyébe a „4451 hrsz., 7200 hrsz.” szöveg lép.

3. §

(1) Jelen rendelet 2019. július 1. napján lép hatályba a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A rendelet 1. § f) pontja és a 4. §-a 2019. július 13-án lép hatályba.

4. §

Hatályát veszti a Változtatási tilalom elrendeléséről Révfalu, Pinnyéd városrészek egyes területeire és a csoportházas beépítési móddal szabályozott egyes építési övezetekre című

25/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 0 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

97/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Győr Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 c. dokumentum felülvizsgálatát és módosítását az 1. sz. melléklet szerint.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosítások elfogadásáról és az önkormányzat honlapján történő közzétételéről küldjön értesítést az egyeztetésben részt vetteknek és az állami főépítésznek.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. július 2.

3. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 c. dokumentumban és az egységes szerkezetű dokumentumnak az önkormányzat honlapján történő közzétételére.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

7. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A „GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HELYI, AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA” TÁRGYÚ PÁLYÁZAT BÍRÁLATÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 18 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

98/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja. A nyertes pályázó az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (9700 Szombathely, Körmendi út 92.).

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy „Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú közszolgáltatási szerződést aláírja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, az aláírás napjáig időközben esetlegesen szükségessé váló módosítások figyelembevételével.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. július 30.

3. A Közgyűlés előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2020. évben legfeljebb 1.389.793.088 Ft összegű ellentételezést nyújt az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság részére a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásán felül azzal a feltétellel, hogy amennyiben a 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat 5.d) pontja szerinti megállapodás hatályba lép, úgy a költségvetési forrás összegével csökken az ellentételezés összege.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal és a költségvetésbe beépítésre a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet összeállításakor

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatók.)

****

8. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borsi Róbert, képviselő: Az előterjesztéssel kapcsolatosan szeretne kiegészítést tenni, mivel az anyag elkészítésének időpontjában még feltételes módban szerepelt az, hogy a szolgáltató kilétére vonatkozóan a közbeszerzési eljárás folyamatban van. Örömmel tájékoztat mindenkit, hogy június közepén sikerült döntést hozni és június 25-én aláírásra került a szerződés a GYHG Nonprofit Kft.-vel. 2019. július 1-jétől a GYHG Nonprofit Kft. fogja nyújtani a szolgáltatást, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 112 településének területén 5 éves időtartamig.

Egy másik fontos téma a hulladék kezelésének és gazdálkodásának a kérdése, amit valószínűleg majd a következő féléves beszámolóban fognak tudni részletezni, hiszen az előtt még csak most állnak. Azt gondolja a Társulás és a Szolgáltató részéről is, hogy az elmúlt időszakban végzett felújítások és eszközpótlások megtartása mellett, amit a jövőben is folytatni szükséges, szükség lesz arra, hogy a rendszer elemeibe egy kicsit mélyebben bele tudjanak nyúlni. Fontosnak tartja, hogy át tudják úgy alakítani a rendszert, hogy gazdasági szempontból fenntartható legyen, és azokat a kellemetlen helyzeteket, amik jelen vannak a város, illetve a települések életében a szelektív hulladékkezelés szempontjából is, kezelni tudják.

Elmondja, hogy Radnóti Ákos alpolgármester úr nagyon sokat tett annak érdekében, hogy az ellenőrzések és a Közterület Felügyelettel és a Rendőrséggel végzett akciók sikeresek legyenek. Azt gondolja, hogy nem csak az okozatot kell tudniuk kezelni, hanem magát a kiváltó okot is, ezért többek között bizonyos településeken szeretnék elkezdeni a házhoz menő gyűjtés tesztelését. A gyűjtés első sorban hét vidéki települést jelent, és ha ott sikeres lesz, akkor ezt tovább tudják majd folytatni további településeken, vagy akár a város különböző részein is, nyilván azután, hogy ezt a koncepciót megismerték.

Szeretne az előttük álló 3-5 évre egy hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésére vonatkozó stratégiát letenni a városvezetés, illetve a környező települések vezetése elé annak érdekében, hogy előre látható módon koncepcionálisan tudják átnézni ezt a kérdést, és a hozzá szükséges fejlesztéseket meg tudják tenni.

Elmondja, hogy nagyon sok munkája volt az elmúlt időszakban a társulás munkatársainak és a nyertes ajánlattevőnek a pályázat összeállításában, mindemellett köszöni a GYHG-nek azt a munkát, amit a nehézségek ellenére folyamatosan elvégeznek. Az egyik legnehezebb kérdés a munkaerő hiányának és pótlásának a kérdése, de azt gondolja, hogy a GYHG egy új szellemiségben állt neki a feladatnak. Személyi változások is történtek a GYHG kollégái személyében, illetve a társulás szakmai stábja is átalakult és kiegészült. Azt gondolja, hogy most pénzügyi és hulladékgazdálkodási szakemberek terén jól állnak, így a jövő elé pozitívan tekint.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

99/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról szóló tájékoztatót elfogadja.

****

9. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A 2019. ÉVI VÁROSKÉPI TÁMOGATÁSOKRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

100/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. évi költségvetésben szereplő „Bizottsági keretek – Városképi keret” kiadási jogcímen lévő előirányzat terhére,

a) Győr, Apáca utca 36. szám alatti, belvárosi műemléki jelentőségű területén, műemléki környezetben található műemlék épület (hrsz.: 6731) homlokzatának felújítási munkálatainak támogatására 3.403.000,- Ft,

b) Győr, Liszt Ferenc utca 12. szám alatti, belvárosi műemléki jelentőségű területén, műemléki környezetben található lakóépület (hrsz.: 6921) utcai homlokzatának befejező munkálataira 1.200.000,- Ft,

c) Győr, Buda utca 3. szám alatti, nádorvárosi helyi egyedi védett épület (hrsz.: 4516) tetőfelújítására 2.737.000,- Ft,

d) Győr, Rónay Jácint utca 2/B szám alatti, révfalui helyi egyedi védett épület (hrsz.: 10459) homlokzatának felújítására 3.900.000,- Ft,

támogatásáról dönt.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodások előkészítésére és aláírására, valamint az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátására.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázók kiértesítése, megállapodások megkötésének kezdeményezése: 2019. július 12.

A pályázók elszámolási határideje: a megkötendő megállapodásban meghatározottak szerint.

****

10. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A MAGYAR ORSZÁGOS GÖRDESZKA ÉS GÖRKORCSOLY SZAKSZÖVETSÉG ÁLTAL MEGHIRDETETT „ORSZÁGOS GÖRPARK PROGRAM – GYŐR, MARCALVÁROS VÍZTORONY” CÍMŰ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK UTÓLAGOS JÓVÁHAGYÁSÁRA)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borsi Róbert, képviselő: Örül annak, hogy ez egy igazi marcalvárosi projekt, amit idén tavasszal indítottak el. Természetesen nem csak a városrészben élők, hanem a város többi részén vagy a környező településeken élő extrém sportot kedvelők és sportbarátok körében egy népszerű kezdeményezés. Elmondja, hogy nagyon örül annak is, hogy Polgármester úr is támogatja a kezdeményezést, valamint, hogy Rózsavölgyi László és Kovács Tamás képviselő társaival közösen álltak az ügy mellé. A mai napon az önkormányzat benyújtja a szakszövetség részére azt a részletes sportkoncepciót, ami a tervekben szerepel. Kifejti, hogy ha ez a pályázat sikeresen lezárul, akkor egy modern körülmények között létrejövő sportpálya fog elkészülni a marcalvárosi víztorony aljában, ami egyszerre biztosít lehetőséget az extrém sportolásra vágyók, a BMX-esek, a gördeszkások és a rolleresek számára. Arra is külön figyelmet fordítottak, hogy a különböző korosztályok egyaránt tudják használni azokat a technikai elemeket, amiket oda tudnak telepíteni. Elmondja, hogy ha esetleg a pályázat nem járna sikerrel akkor, mivel az elkészült tervek és a koncepció nagyon jó, akár az önkormányzat beruházásában vagy képviselői összefogásból 1-2 két év alatt ez akkor is megvalósítható.

Borkai Zsolt polgármester: Bízik abban, ha megépül ez a pálya, akkor a Dunakapu téri színpadot nem fogják használni gördeszkapályának.

Mivel a témához további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal azt elfogadta.

101/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan egyetért a Magyar Országos Gördeszka és Görkorcsolya Szakszövetség által meghirdetett „Országos Görpark Program – Győr, Marcalváros Víztorony” című pályázat benyújtásával.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert pályázattal (beleértve annak nyertessége esetén a megvalósítást is) kapcsolatban valamennyi döntés meghozatalára, eljárási cselekmény lefolytatására, dokumentum aláírásra és kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az „Országos Görpark Program – Győr, Marcalváros Víztorony” című benyújtott pályázat nyertessége esetén a pályázati saját erőt a 221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra tervezési alapegység terhére bruttó 12.500.000,- Ft összegben biztosítja, egyben felkéri a polgármestert, hogy a pályázat nyertessége esetén a szükséges előirányzat átcsoportosítást hajtsa végre.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázat elbírálása után, annak eredményétől függően, a nyertes pályázatról történő értesítést követően azonnal.

4. A Közgyűlés a 3. pontban meghatározott saját erő fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosításokat hagyja jóvá:

221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra + 12.500.000,- Ft

350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási

hatáskörű tartalék – 12.500.000,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

11. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT HÁZIORVOSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban- a határozatot elfogadta.

102/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a 080090148 kódszámú háziorvosi praxisban (Győr, Lajta utca 36.) 2019. szeptember 1-jétől Dr. Rencsik Katalin lássa el a háziorvosi feladatokat a praxisjog megszerzése esetén.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti előszerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

12. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT FOGORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉNEK PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

103/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr, Kölcsey út 10. sz. alatti rendelőben működő 080096075 ágazati azonosító számú fogorvosi alapellátási szolgálat ellátására pályázatot ír ki. Felkéri a jegyzőt, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő pályázati kiírást a Győr Plusz hetilapban, az Önkormányzat és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény honlapján, valamint a Magyar Orvosi Kamara weboldalán jelentesse meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a pályázatok elbírálására az alábbi összetételű bizottságot bízza meg:

A bíráló bizottság elnöke:

Laczkovits-Takács Tímea a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke.

A bíráló bizottság tagjai:

- Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

- Dr. Gyenes Mária szolgálatvezető főorvos,

- Dr. Szász Katalin járási tisztifőorvos,

- Panker Mihály Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

- Kányai Róbert Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázati határidő lejártát követő 15. nap

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

13. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A WHO EGÉSZSÉGES VÁROSOK PROJEKT VII. ÖTÉVES FÁZISÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

104/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - az előző 30 év kedvező tapasztalatai alapján - egyetért Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának további részvételével a WHO Egészséges Városok programban, elismerve azt a hozzáadott értéket, amit a program jelent a városnak.

2. A Közgyűlés támogatja a 2019-2024 között megvalósuló VII. ötéves periódusra az Európai Projektvárosi Hálózatban való részvételét, az erre irányuló pályázat beadását és az ezzel járó, az 1. sz. mellékletben felsorolt kötelezettségek teljesítését.

A közgyűlés egyetért azzal, hogy a pályázat a Koppenhágai Konszenzus, a Belfasti Karta, a WHO 13 átfogó, 2019-2023-ra szóló munkaprogramja valamint az ENSZ Agenda 2030 Fenntartható Fejlődési Célok elősegítésének figyelembevételével készüljön.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés elfogadja a Győr Városi Egészségfejlesztési Terv megvalósítására irányuló, a WHO Egészséges Városok Projekt 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatók.)

****

14. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT GYŐR KARBANTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI FELADATAINAK ÁTADÁSÁRA SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKNEK

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

105/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1) Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. augusztus 1. napjától a Gazdasági Működtető Központ Győr engedélyezett álláshelyei számának 20 álláshellyel történő csökkentését rendeli el, ezzel egyidejűleg az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr létszámát 8 álláshellyel, a Bartók Óvoda, a Bisinger Óvoda, az Erzsébet Ligeti Óvoda, a Gyárvárosi Óvoda, a Győri Mosolyvár Óvoda, a Kovács Margit Óvoda, a Márvány Óvoda, a Ménfőcsanaki Óvoda, a Nagybácsai Óvoda, a Sün Balázs Óvoda, a Szentiváni Óvoda és a Tárogató Óvoda engedélyezett létszámát 1-1 álláshellyel megemeli a táblázatban foglaltak szerint:

 Intézmény neve  Engedélyezett létszám 2019. július 31.  Engedélyezett létszám 2019. augusztus 1.  Változás
 Gazdasági Működtető Központ Győr  239,52  219,52  -20
 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr  469,88  477,88  +8
 Bartók Óvoda  44  45  +1
 Bisinger Óvoda  43  44  +1
 Erzsébet Ligeti Óvoda  106,5  107,5  +1
 Gyárvárosi Óvoda  38  39  +1
 Győri Mosolyvár Óvoda  35  36  +1
 Kovács Margit Óvoda  64  65  +1
 Márvány Óvoda  28  29  +1
 Ménfőcsanaki Óvoda  59  60  +1
 Nagybácsai Óvoda  64  65  +1
 Sün Balázs Óvoda  88  89  +1
 Szentiváni Óvoda  56  57  +1
 Tárogató Óvoda  63  64  +1
 Összesen  1 397,9  1 397,9  0

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2) A Közgyűlés felkéri a Gazdasági Működtető Központ Győr igazgatóját, valamint az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr igazgatóját, a Bartók Óvoda, a Bisinger Óvoda, az Erzsébet Ligeti Óvoda, a Gyárvárosi Óvoda, a Győri Mosolyvár Óvoda, a Kovács Margit Óvoda, a Márvány Óvoda, a Ménfőcsanaki Óvoda, a Nagybácsai Óvoda, a Sün Balázs Óvoda, a Szentiváni Óvoda és a Tárogató Óvoda vezetőjét, hogy 2019. július 31-ig gondoskodjon az általa 20 álláshelyen foglalkoztatott karbantartók és udvari munkások áthelyezéssel történő továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos valamennyi, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint szükséges munkaügyi intézkedés megtételére.

Felelős: Gazdasági Működtető Központ Győr igazgatója, Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója, valamennyi óvoda vezetője

Határidő: 2019. július 31.

3) A Közgyűlés az engedélyezett álláshely módosítás eredményeként 2019. augusztus 1. napjától az alábbi előirányzat módosításokat rendeli el az intézmények költségvetésében:

 Intézmény  állás-hely válto-zás  személyi juttatás
Ft
 munkaadó-kat terhelő járulékok
Ft
 dologi kiadás
Ft
 összesen
Ft
 központi, irányító-szervi támogatás
Ft
 Gazdasági Működtető Központ Győr  - 20  - 15 782 756  - 3 058 000  - 892 000  - 19 732 756  - 19 732 756
 Bartók Óvoda  + 1  + 618 500  + 120 608  + 48 100  + 787 208  + 787.208
 Bisinger Óvoda  + 1  + 862 500  + 156 488  + 48 100  + 1 067 088  + 1 067 088
 Erzsébet Ligeti Óvoda  + 1  + 802 500  + 156 488  + 48 100  + 1 007 088  + 1 007 088
 Gyárvárosi Óvoda  + 1  + 802 500  + 156 488  + 48 100  + 1 007 088  + 1 007 088
 Győri Mosolyvár Óvoda  + 1  + 802 500  + 156 488  + 48 100  + 1 007 088  + 1 007 088
 Kovács Margit Óvoda  + 1  + 802 500  + 156 488  + 48 100  + 1 007 088  + 1 007 088
 Márvány Óvoda  + 1  + 802 500  + 156 488  + 48 100  + 1 007 088  + 1 007 088
 Ménfőcsanaki Óvoda  + 1  + 810 300  + 156 488  + 53 100  + 1 019 888  + 1 019 888
 Nagybácsai Óvoda  + 1  + 802 500  + 156 488  + 48 100  + 1 007 088  + 1 007 088
 Sün Balázs Óvoda  + 1  + 802 500  + 156 488  + 48 100  + 1 007 088  + 1 007 088
 Szentiváni Óvoda  + 1  + 802 500  + 156 488  + 53 100  + 1 012 088  + 1 012 088
 Tárogató Óvoda  + 1  + 802 500  + 156 488  + 48 100  + 1 007 088  + 1 007 088
 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  + 8  + 6 268 956  + 1 216 024  + 304 800  + 7 789 780  + 7 789 780

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a döntés költségvetési rendeletben történő átvezettetéséről a rendelet soron következő módosításakor.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

15. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ ÓVODÁK ÉS A GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT GYŐR KÖZÖTT KÖTÖTT MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁSOK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

106/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Gazdasági Működtető Központ Győr, mint az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező

a) Bartók Óvoda (1. számú melléklet)

b) Bisinger Óvoda (2. számú melléklet)

c) Erzsébet Ligeti Óvoda (3. számú melléklet)

d) Gyárvárosi Óvoda (4. számú melléklet)

e) Győri Mosolyvár Óvoda (5. számú melléklet)

f) Kovács Margit Óvoda (6. számú melléklet)

g) Márvány Óvoda (7. számú melléklet)

h) Ménfőcsanaki Óvoda (8. számú melléklet)

i) Nagybácsai Óvoda (9. számú melléklet)

j) Sün Balázs Óvoda (10. számú melléklet)

k) Szentiváni Óvoda (11. számú melléklet)

l) Tárogató Óvoda (12. számú melléklet)

költségvetési szervek közötti 5/2019. (II. 25.) Kgy. határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodások 2019. augusztus 1. napi hatálybalépéssel történő módosítását az 1-12. számú mellékletekben foglalt tartalommal.

2. A Közgyűlése az 5/2019. (II. 25.) Kgy. sz. határozatot kiegészíti a következő 2. ponttal: „A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodásokat szükség szerint módosítsa.”

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

16. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ ÓVODÁK 2019/2020. NEVELÉSI ÉVBEN INDÍTHATÓ CSOPORTJAI SZÁMÁNAK, A CSOPORTOK LÉTSZÁMAINAK, VALAMINT AZ ÓVODÁKBAN ENGEDÉLYEZETT KÖZALKALMAZOTTI ÁLLÁSHELYEK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

107/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat által fenntartott óvodákban a 2019/2020. nevelési évben az indítható csoportok számát az alábbiak szerint engedélyezi:

 Ssz.  Óvoda neve  2019/2020
 1.  Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. u. 35/C.  4
 2.  Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.  4
 3.  Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.  4
 Bartók Óvoda összesen  12
 4.  Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.  8
 5.  Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.  4
 Bisinger Óvoda összesen  12
 6.  Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.  12
 7.  Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.  9
 8.  Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A.  8
 Erzsébet Ligeti Óvoda összesen  29
 9.  Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.  4
 10.  Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti u. 44.  3
 11.  Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.  4
 Gyárvárosi Óvoda összesen  11
 12.  Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 7.  4
 13.  Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.  2
 14.  Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.  4
 Győri Mosolyvár Óvoda összesen  10
 15.  Kovács Margit Óvoda 9024 Győr, Répce u. 8/A.  5
 16.  Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 16.  6
 17.  Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.  7
 Kovács Margit Óvoda összesen  18
 18.  Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.  2
 19.  Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.  3
 20.  Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.  3
 Márvány Óvoda összesen  8
 21.  Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.  4
 22.  Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.  8
 23.  Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.  3
 24.  Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.  2
 Ménfőcsanaki Óvoda összesen  17
 25.  Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.  4
 26.  Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.  4
 27.  Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.  6
 28.  Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.  4
 Nagybácsai Óvoda összesen  18
 29.  Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.  10
 30.  Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 32.  4
 31.  Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája, 9024 Győr, Répce u. 34.  5
 Sün Balázs Óvoda összesen  19
 32.  Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.  6
 33.   Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.  7
 34.  Szentiváni Óvoda Váci Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Váci u. 1-3.  3
 Szentiváni Óvoda összesen  16
 35.  Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.  8
 36.  Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.  6
 37.  Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató út 2.  4
 Tárogató Óvoda összesen  18
 Összes indítható csoport száma  188

2. A Közgyűlés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében foglaltak alapján az óvodai csoportokba felvehető gyermekek maximális létszámától való eltérést legfeljebb húsz százalékban – kizárólag az intézmény alapító okiratában rögzített férőhelyszám erejéig – engedélyezi.

3. A Közgyűlés a 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan az intézményenkénti munkaköröket és 8 órára átszámított közalkalmazotti álláshelyeket 2019. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint engedélyezi:

 Intézmény  Pedagógus
munkakörök
 Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörök
 
Egyéb munkakörök
 Összesen
 Bartók Óvoda  26  17  1  44
 Bisinger Óvoda  25  18  1  44
 Erzsébet Ligeti Óvoda  65   41,5  1  107,5
 Gyárvárosi Óvoda  23  15  1  39
 Győri Mosolyvár Óvoda  21  14  1  36
 Kovács Margit Óvoda  39  25  1  65
 Márvány Óvoda  17  11  1  29
 Ménfőcsanaki Óvoda  36  23  1  60
 Nagybácsai Óvoda  38  25  1  64
 Sün Balázs Óvoda  62  27  2  91
 Szentiváni Óvoda  34  22  1  57
 Tárogató Óvoda  38  25  1  64
 Összesen:  424  263,5  13  700,5

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés a 3. pontban elrendelt engedélyezett álláshely módosítás eredményeként 2019. szeptember 1-jétől az intézmények költségvetésében az alábbi előirányzat módosításokat rendeli el:

Bartók Óvoda

Kiadások:

Személyi juttatások: -1.077.660,-Ft

Munkaadókat terhelő juttatások: – 210.144,-Ft

Dologi Kiadások: – 25.400,-Ft

Bevételek:

Önkormányzati támogatás: -1.313.204,-Ft

Nagybácsai Óvoda

Kiadások:

Személyi juttatások: – 902.360,-Ft

Munkaadókat terhelő juttatások: – 175.960,-Ft

Bevételek:

Önkormányzati támogatás: -1.078.320,-Ft

Sün Balázs Óvoda

Kiadások:

Személyi juttatások: +1.980.020,-Ft

Munkaadókat terhelő juttatások: + 386.104,-Ft

Dologi Kiadások: + 25.400,-Ft

Bevételek:

Önkormányzati támogatás: +2.391.524,-Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 3. és 4. pontban foglalt döntések költségvetési rendeletben történő átvezettetéséről gondoskodjon a rendelet soron következő módosításakor

Felelős: polgármester

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

****

17. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK INTÉZMÉNYVEZETŐI, MAGASABB VEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendhez kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1./ pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igenlő, egyhangú szavazattal Kutseráné Czigány Juditot nevezi ki a Győr Mosolyvár Óvoda igazgatójának.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2./ pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igenlő, egyhangú szavazattal Marcali Hildát nevezi ki a Tárogató Óvoda igazgatójának.

108/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győri Mosolyvár Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával a 2019. augusztus 1-től 2024. július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Kutseráné Czigány Juditot bízza meg jelenlegi illetménye és magasabb vezetői pótléka meghagyásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Tárogató Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával a 2019. augusztus 1-től 2024. július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Marcali Hildát bízza meg jelenlegi illetménye és magasabb vezetői pótléka meghagyásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

18. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2020. ÉVI FORDULÓJÁHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

109/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi rendszeréhez, és felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási Nyilatkozat aláírására.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Bursa Hungarica pályázatokkal kapcsolatos döntéseket meghozatalára és az egyéb szükséges intézkedések megtételére, valamint, hogy a végleges pályázati kiírás ismeretében a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz szükséges önkormányzati önrész fedezet biztosításáról gondoskodjék.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

19. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

110/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr, Szarvas u. 28-30. sz. alatti telephelyén, 2019. november 1-jétől 2020. április 30-áig 60 férőhelyen időszakos éjjeli menedékhely működtetésével.

2. A Közgyűlés az időszakos férőhelyszám működéséhez a szükséges előirányzatot biztosítja 2019. november 1. napjától.

Ennek érdekében a 2019. évi költségvetésben az alábbi előirányzat változásokat rendeli el:

Szociális igazgatási (önkormányzati) feladatok kiadásai

Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére – 4.856.000,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

bevétel: Önkormányzati támogatás + 4.856.000,- Ft

kiadás: személyi juttatás + 1.476.000,- Ft

szociális hoz. adó + 272.000,- Ft

dologi kiadás: + 3.108.000,- Ft

összesen: + 4.856.000,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 2020. évi költségvetésben az időszakos éjjeli menedékhely működtetésére 9.309.983,- Ft-ot a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat költségvetésében szerepeltet.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. évi költségvetés készítésének időpontja

4. A Közgyűlés egyetért a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2019. november 1-jétől 2020. április 30-áig 6 fő szakmai létszámfejlesztésével. Az intézménynél az engedélyezett álláshelyek száma 2019. november 1-jétől 2020. április 30-ig 75 álláshelyre, 2020. május 1-jétől 69 álláshelyre változik.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a 2. és 4. pontban felsoroltak Győr Megyei Jogú Város

Önkormányzata költségvetési rendeletébe való beépítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a változásokat követő soros rendelet módosítása, illetve a 2020. évi költségvetés összeállításakor

****

20. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR ÉS A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYŐR 2018. ÉVI SZAKMAI MUNKÁJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

111/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr szakmai munkájának felülvizsgálatáról készített tájékoztatót az 1. számú melléklet szerint elfogadja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

21. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI BALETT ÉS A GENERÁCIÓK HÁZA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

112/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó

a) Győri Balett alapító okiratát az 1. sz. mellékletben foglalt Módosító okirat szerinti tartalommal,

b) Generációk Háza Művelődési Központ alapító okiratát a 2. sz. mellékletben foglalt Módosító okirat szerinti tartalommal

a törzskönyvi nyilvántartásokba történő bejegyzés napjával módosítja.

2./ A Közgyűlés a Győri Balett 1/A. sz. mellékletben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát, valamint a Generációk Háza Művelődési Központ 2/B. sz. mellékletben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásokba történő bejegyzés napjával jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított alapító okiratok adatainak a törzskönyvi nyilvántartásokban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okiratok módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzésekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére 2019. július 15.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatók.)

****

22. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(5998/1/A/39 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

113/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 5998/1/A/39 hrsz.-ú (Győr, Ipar utca 37. IV/3. ajtó), 51 m² nagyságú, 1egész + 2 fél szobás társasházi lakás értékesítését.

2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. pont szerinti ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő bérleti jogával terhelten) értékesíthető 11.760.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2022. április 30.

****

23. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR, DOMB UTCÁBAN TALÁLHATÓ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE (GYŐRI 7069/3 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

114/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr, Domb utcában található 2913 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű győri 7069/3 hrsz.-ú ingatlan versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított költségekkel növelt ár (139.000.000,- Ft+áfa).

Felelős: polgármester

Határidő: az ingatlan értékesítésének napja

****

24. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI 394 HRSZ.-Ú INGATLAN MŰKÖDTETÉSBŐL TÖRTÉNŐ KIVONÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

115/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a győri 394 hrsz.-ú, 999 m2 nagyságú, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant 2019. július 1-től Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Kabinet Házüzemeltetési Osztálya működtetéséből kivonja, ezzel egyidejűleg Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztályának működtetésébe adja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

25. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A „VÁROSHÁZA” ÉTTEREM-KONYHA ÉS BÜFÉ BÉRBEADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

116/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a győri 7031/1 hrsz.-ú, ingatlan alagsorában lévő, 506 m2 területű, étkező-konyha, a földszintjén lévő 25,88 m2 nagyságú büfé megnevezésű helyiség nyilvános pályázati eljárás keretében, 15 éves időtartamra történő, együttes bérbeadásához az alábbi feltételekkel:

- a helyiségek bérleti díjának kikiáltási ára – az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított – összesen: 471.000,- Ft+ÁFA/hó, mely összeget az Önkormányzat jogosult minden év január1. napjától az infláció mértékével megemelni,

- a pályázó által készített ételek, a munkahelyi étkeztetés színvonala, választéka érdekében a pályázónak a Polgármesteri Hivatallal hatékony együttműködést kell fenntartania, megfelelő mennyiségben és minőségi színvonalon az étkeztetést igénybe venni kívánó dolgozók napi étkezését biztosítania kell, a Közgyűlés által elfogadott nyersanyagnormák szerint,

- pályázónak az étterem-konyhát folyamatosan üzemeltetnie kell és az arra jogosult dolgozók étkeztetéséről napi menü formában, a konyhán készített meleg ételekkel, önkiszolgáló rendszerű tálalással kell gondoskodnia,

- pályázónak pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát igazolnia kell (mérleg és eredmény kimutatás az utolsó lezárt üzleti évről, a pályázati határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozat a pályázó számlavezető pénzintézet(ei)től a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi jelzőszám tekintetében arra vonatkozó információval, hogy a folyószámlán a kibocsátást megelőző egy évben fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tett-e)

- pályázó referenciáinak bemutatása az elmúlt 3 évben konyha, étterem, és büfé üzemeltetésére vonatkozóan,

- pályázó rendelkezzen a „Városháza” étterem-konyha 1,5 km-res vonzáskörzetében lévő tartalék konyhával, amely legalább 800 adag komplett menü megfőzésére alkalmas az ellátás zavartalan kiszolgálása érdekében,

- pályázó köteles a „Városháza” étterem-konya és büfé fenntartásáról (üzemeltetés, karbantartás, a szükséges felújítások elvégzése) gondoskodni, a helyiségek átalakítását, bővítését kizárólag az Önkormányzat hozzájárulásával végezheti,

- pályázó mindkét helyiséget együttesen veheti bérbe, melyeket köteles a bérbeadás ideje alatt üzemeltetni. A bérbeadás időtartama alatt a helyiségek bérleti szerződése csak együttesen szüntethető meg, részhelyiség visszaadására nincs lehetőség,

- a helyiségek albérletbe, más szerv vagy személy használatába sem ingyenesen, sem visszterhesen nem adhatók.

2.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázóval megkötendő bérleti szerződés és az ehhez esetlegesen kapcsolódó valamennyi dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az ingatlanok bérbeadásának napja

****

26. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

117/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a humán terület egyéb kiadásai között a Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás jogcímen szereplő 40.000.000,- Ft előirányzatból 20.000.000,- Ft a „Szívkatéterezés Győr” Alapítvány számára, 20.000.000,- Ft a „Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány” számára kerüljön átadásra.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2019. évi előirányzata terhére a Kisalföldi Őszidő Alapítvány (9021 Győr, Szent István u. 7.) 80.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a Kisalföldi Őszidő című hírlevél nyomdaköltségeire, illetve irodatechnikai eszközök működéséhez toner, tintapatron, fénymásoló papír beszerzésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. és 2. pontokban szereplő megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2019. július10.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

****

27. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

118/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a győri 8966/4, 8963/2, 8963/8 és 8963/10 hrsz.-ú kivett közterületet Farkas Mátyás út, valamint

b) a győri 27437/2 hrsz.-ú kivett önkormányzati közutat Denk Gusztáv utca

elnevezéssel látja el.

2. A Közgyűlés

a) a Domb utca elnevezést a győri 7068/7 hrsz.-ú kivett közterületre, valamint

b) a 396/2008. (XI. 20.) Kgy. határozat 1.) pontjában az Orgonás dűlő elnevezést a győri 21868/3 hrsz.-ú közútra

kiterjeszti.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyzésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. július 27.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatók.)

****

28. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT SZEMÉLYI KÉRDÉSEKBEN VALÓ DÖNTÉS MEGHOZATALÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: A megválasztásra javasolt személy, Weller Ramóna előzetesen írásban úgy nyilatkozott, hogy a jelölést elfogadja, és megválasztása esetén a megbízatást és az azzal járó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, valamint a köztartozás-mentességi adatbázisba történő felvételét vállalja.

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy az SZMSZ 59. § (2) bekezdése alapján a bizottsági tag személyére vonatkozó javaslathoz módosító indítvány nem tehető.

Mivel a napirendhez kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1./ pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igenlő, egyhangú szavazattal Kovács László Városstratégiai Bizottságban betöltött tagi megbízását visszavonja.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2./ pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igenlő, egyhangú szavazattal megválasztotta Weller Ramónát a Városstratégiai Bizottság tagjának.

119/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Kovács Lászlónak a Városstratégiai Bizottságban betöltött tagi megbízását 2019. június 28. napjával visszavonja.

2. A Közgyűlés Weller Ramónát 2019. június 29. napjával megválasztja a Városstratégiai Bizottság tagjának.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Borkai Zsolt polgármester: Megköszöni az eddig végzett munkáját Kovács Lászlónak és gratulál a megválasztott bizottsági tagnak, munkájához sok sikert kíván!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 40. § (1) bekezdése értelmében a bizottság nem képviselő tagja megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt tesz és erről okmányt ír alá.

Felkéri Weller Ramónát, hogy az eskütételhez szíveskedjen kifáradni a pulpitus elé és az eskü szövegét utánam mondani! Kéri a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni!

„Én, Weller Ramóna becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Győr Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”

Felkérem a megválasztott bizottsági tagot az esküokmány aláírására.

****

29. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2019. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

120/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. II. félévi üléseinek munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos, 2019. december 31-ig

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

30. NAPIRENDI PONT:

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

121/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a mellékletben felsorolt, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

31. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 16 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

122/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

32. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 16 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

123/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

33. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A 84/2019. (V. 31.) KGY. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

124/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 84/2019. (V. 31.) Kgy. határozat 1. pontjában szereplő győri 8286/6/A/12 helyrajzi számot győri 8286/6/A/2 helyrajzi számra módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2022. március 12.

****

Borkai Zsolt polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – az érintett kérésére vezetői megbízása adásának tárgyalásakor, valamint önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására című napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

****

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

A Közgyűlés 10:31 órakor nyilvános üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni.

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlés 2019 augusztusában lesz az önkormányzati választások kitűzésének időpontjától függően.

A nyári szünetre mindenkinek jó pihenést és feltöltődést kíván!

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 10:31 órakor bezárja.

K. m. f.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.